VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Юрій Андрухович “Shevchenko is OK” , Галина Пагутяк "Потрапити в сад", "Косар"
Описание:
Использовано: 2 раз

Запустить тестВопрос № 1
Есей - це
   зв'язний текст, у якому в логічній послідовності передано думки, міркування як доказ чи пояснення чогось, робляться відповідні висновки.
   жанр художньо-публіцистичної, науково-популяризаторської творчості, характерний вільним, не обов’язково вичерпним, але виразно індивідуалізованим трактуванням теми.
   публіцистичний виступ, невелика доповідь з якогось окремого питання
   невеликий за обсягом прозовий епічний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом, сконденсованою та яскраво вимальованою дією
   невеликий літературний твір, присвячений якому-небудь окремому питанню.

Вопрос № 2
Епізод з біографії малого Шевченка, на якому найчастіше наголошують вже у початковій школі, згаданий Ю.Андруховичем у есеї:
   перші малярські спроби у бур'янах
   навчання у дяка
   слухання оповідей діда про Коліївщину
   як доглядала сестра Катерина за Тарасом
   мандри до кінця світу

Вопрос № 3
"... супроводжує Шевченка завжди й усюди" (на місці 3 крапок, ідучи за змістом есе Андруховича, треба вставити слово)
   слава
   любов
   визнання
   плач
   співчуття

Вопрос № 4
Зміст культу Шевченка, за Андруховичем, однією фразою:
   "Шевченко - наш герой"
   "Шевченко - наше все"
   "Шевченко - наш пророк"
   "Шевченко - наш ідеал"
   "Шевченко - наша гордість"

Вопрос № 5
Культ Шевченка у різні часи розпадався на декілька малих. Назвіть той, якого НЕ БУЛО серед культів Шевченка
   Шевченко анархічний
   Шевченко дисидентський
   Шевченко соціалістичний
   Шевченко комуністичний
   Шевченко анархічний

Вопрос № 6
Поезія "Полякам", присвячена україно-польським стосункам, писалася Шевченком у 2 етапи у
   1845 та 1847 роках
   1847 та 1858 роках
   1838 та 1842 роках
   1859 та 1861 роках
   1848 та 1858 роках

Вопрос № 7
Харизма - це
   особлива властивість непересічних людей притягувати до себе увагу; якість, яка допомагає впливати на інших, прищеплюючи їм свої переконання, ідеологію, мотивувати їх до активних дій.
   Сліпе поклоніння комусь або чомусь, безмірне звеличення якоїсь особи; обожнювання, боготворіння.
   почуття особистої гідності, самоповаги. Відчуття задоволення від усвідомлення досягнутих успіхів, переваги в чому-небудь.
   віддзеркалення соціальної природи людини, розгляду її як індивідуальності та суб'єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних.
   рівень розвитку почуття відповідальності, уміння керувати своєю поведінкою, аналізувати свої вчинки і відповідати за них

Вопрос № 8
"Шевченко — наша пісня протесту", - сформулював
   Олекса Тихий
   Ліна Костенко
   Ігор Калинець
   Василь Стус
   Вячеслав Чорновіл

Вопрос № 9
Ідеалом у Шевченка є
   чесність
   боротьба
   воля
   незалежність
   любов до України

Вопрос № 10
" Українські культурні діячі другої половини XIX і початку XX століть розбудували цілу систему уявлень, згідно з якою велич Шевченка в тому, що він поет справді народний, вийшов з найглибших низів і досягнув найаристократичніших вершин духу" Кого з вищезазначених діячів не називає у своєму есе Андрухович
   Пантелеймона Куліша
   Івана Франка
   Лесю Українку
   Михайла Грушевського
   Сергія єфремова

Вопрос № 11
Які два ювілеї Т.Шевченка, що припали на один і той самий відтинок історичного часу були надзвичайно важливими для формування в українському суспільстві Шевченкового культу?
   30-ліття з дня смерті і 50-ліття з дня народження
   50-ліття з дня смерті і 75-ліття з дня народження
   20-ліття з дня смерті і 75-ліття з дня народження
   50-ліття з дня смерті і 100-ліття з дня народження
   100-ліття з дня смерті і 200-ліття з дня народження

Вопрос № 12
Твір Галини Пагутяк "Потрапити в сад" за жанром є
   романом
   есеєм
   новелою
   повістю
   оповіданням

Вопрос № 13
Про яке ставлення Грицька, головного героя твору «Потрапити в сад», до Стьопи свідчать рядки: «Він дивився, як Стьопа, нагинаючись під вітром, побіг до чайної. Спина його була геть у вапні. — Біда, — сказав Грицько. — Біда».
   Співчуття й жалість, що деградує здібна, майстровита людина
   Зневагу, що, будучи здоровим і маючи ремесло, не здатен жити повноцінним життям
   Дивиться на нього як на такого ж, як і сам він, приреченого чоловіка
   Дивується, як жорстоко доля крутить людьми
   байдужість

Вопрос № 14
Чим можна пояснити прив’язаність персонажів новели "Потрапити в сад" до собаки Боска?
   Звичкою, яка обтяжує, але не дозволяє позбутися тварини
   Самотністю й відповідальністю за того, «кого приручили»
   Це відбувається швидше інстинктивно, аніж усвідомлено
   усвідомленням, що це жива істота
   любов’ю до всього живого

Вопрос № 15
Що характерно для твору "Потрапити в сад"?
   Насиченість зовнішніми подіями
   Відкритий фінал
   Чітка сюжетна лінія
   Антигуманістична спрямованість
   Наявність містичності

Вопрос № 16
Образом - архетипом в оповіданні "Потрапити в сад" є
   "Кобзар" Шевченка
   яблука
   гармошка
   дорога
   сад

Вопрос № 17
Словами "Не кожному тісно межи стінами. Ой не кожному..." Грицько говорить про себе й
   Стьопу
   Микольця
   Тараса Шевченка
   батька
   Григорія Сковороду

Вопрос № 18
Цитата з оповідання "Потрапити в сад" "...дарма, що волочився, дбав, аби на ньому усе було чисте" характеризує
   Стьопу
   Грицька
   батька
   Микольцю

Вопрос № 19
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Назвіть стилістичні ознаки постмодерної літератури, які наявні в оповіданні Галини Пагутяк "Потрапити в сад"
   зображення ситуації межовості
   відчуття розколеності світу
   гармонійне зображення світу
   розгубленості людини сучасної епохи
   вітаїстичність

Вопрос № 20
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. В оповіданні Галини Пагутяк "Потрапити в сад" порушено проблеми
   утвердження гуманістичних ідеалів
   жорстокості
   сенсу людського життя
   необхідність духовного самовдосконалення
   самотності

Вопрос № 21
Події в оповіданні "Косар" Галини Пагутяк відбуваються у період
   70-х років ХХ століття
   90-х років ХХ століття
   80-х років ХХ століття
   на початку ХХІ століття
   у наш час

Вопрос № 22
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Назвіть елементи постмодернізму наявні в оповіданні "Косар" Галини Пагутяк
   химерність
   іронічність
   міфологічність
   романтичність
   гра зі словом

Вопрос № 23
Яку настанову дала мати Ігорку в оповіданні "Косар" Галини Пагутяк
   "Напийтеся молока, та й вертайтеся знов до лісу"
   "щоб Ігорко не став до спілки зі смертю"
   "аби я зітнув Анельчину кукурудзу"
   «щоб я йшов світ спасати».
   "бур’яни покосити"

Вопрос № 24
В оповіданні «Косар» коса виявилася незвичайною тому, що ...
   виконувала місію
   очистила село від бур'янів
   виготовлена із рідкісної міцної сталі
   зроблена з козацької шаблі
   Юрківна дбайливо її берегла

Вопрос № 25
Як змінюється образ Ігорка до кінця оповідання ?
   він упевнений у собі
   він став байдужим
   він не покидає своєї невпинної косовиці
   він не закінчив обкошувати село
   він став більше турбуватися про маму

Запустить тест

help Помощь по сайту