VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Риторика. Діалогічні жанри. Особливості листування
Описание:
Использовано: 2 раз

Запустить тестВопрос № 1
Діалогічне мовлення - це процес спілкування
   однієї особи
   двох осіб
   трьох осіб
   чотирьох осіб
   двох або більшої кількості осіб

Вопрос № 2
Розмова двох чи більше осіб з метою отримання певної інформації чи вирішення важливих проблем
   жестикулювання
   листування
   аудіювання
   бесіда
   діалог

Вопрос № 3
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Діалогічному мовленню властиві
   ситуативність, емоційна забарвленість, спонтанність
   лаконічність, односторонність
   емоційна забарвленість
   успішність, різноманітність
   полілогізм

Вопрос № 4
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Для успішної бесіди потрібно...
   треба мати життєвий досвід
   бути точним , логічним і лаконічним
   намагатися переконати співбесідника
   треба мати великий запас теоретичних знань
   володіти мовним етикетом

Вопрос № 5
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. До основних діалогічних жанрів належать...
   бесіда
   повідомлення
   інструкція
   телефонна розмова
   листування

Вопрос № 6
Усне ділове чи приватне мовлення на відстані - це...
   листування
   повідомлення
   телефонна розмова
   бесіда
   інформація

Вопрос № 7
Діалогічний жанр, який використовують для регулювання ділових або приватних стосунків - це...
   бесіда
   доповідь
   телефонна розмова
   листування
   діалог

Вопрос № 8
Листування послуговується для
   діалогічних текстів
   мемуарних спогадів
   наукових досліджень
   офіційно-ділового стилю
   публіцистичного стилю

Вопрос № 9
Лист-запрошення, лист-прохання, рекомендаційний - це
   ділові листи
   особисті листи
   похвальні листи
   виконавчі листи
   інформаційні листи

Вопрос № 10
Перерахувати функції бесіди
   пошук, інформація, актуальність, вимушеність
   обмін інформацією, планування заходів, контроль, вирішення, пошук
   планування заходів, контроль, святковість
   обмін інформацією, двозначність
   визначення часу й місця зустрічі

Вопрос № 11
Хто здійснив перший стільниковий звязок
   Александер Грем Белл
   Томас Едісон
   Мартін Купер
   Генріх Гейц
   Олександр Попов

Вопрос № 12
Коли з'явився український мобільний телефон?
   1958 році
   1985 році
   1998 році
   2000 році
   2004 році

Вопрос № 13
Норма поведінки та правила ввічливості у будь-якому товаристві - це ...
   естетика
   етика
   мистецтво слова
   етикет
   мораль

Вопрос № 14
Визначте рядок, у якому зазначено етикетні вимоги до ведення телефонної розмови
   послідовність, грамотність на письмі, чіткість
   лаконічність, послідовність, завершеність
   жестикуляція, міміка, голос
   етикетність є необов'язковою
   ретельна підготовка, уважність обмін думками

Вопрос № 15
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Визначте етикетні норми "Якщо телефонують вам"
   знявши трубку, спитати "Хто телефонує?"
   якщо помилились, спокійно пояснити, що "не туди попали", або "помилились номером"
   брати слухавку після 7 дзвінка
   не відповідати, бо "не хочу з ним (нею) розмовляти"
   знявши слухавку, сказати: "Алло!"

Вопрос № 16
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Визначте етикетні норми "Якщо телефонуєте ви"
   якщо після третього гудка той, кому ви телефонуєте, не бере слухавху , то необхідно відключитися із часом зателефонувати ще раз
   не потрібно вітатись та представлятись після "Алло!"
   якщо ви зателефонували, то ви і повинні першими завершити розмову
   не варто набирати номер "напам'ять", якщо не знаєте його точно
   якщо помилились номером , то потрібно перепитати "А на який ви номер телефонуєте? Хто це? Який ваш номер?"

Вопрос № 17
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. До основних правил використання мобільних телефонів відносяться
   завжди вимикайте телефон, коли приходите до театру, кіно, екскурсію, на офіційну зустріч. під час лекцій (навчальних занять)
   говорити необхідно чітко вимовляючи слова і бути лаконічнимлаконічно
   надавати номер телефону іншої особи, якщо до тебе звернулися з таким проханням
   не надсилати безглуздих та образливих повідомлень
   уникати встановлення голосних і різких рінгтонів, контролювати свої емоції

Вопрос № 18
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Визначте правила складання ділового листа.
   звернення, заголовок, компліменти
   формулювання мети листа
   використання надмірного ввічливості
   вживання дієслів, що позначають виконану дію
   бланк

Запустить тест

help Помощь по сайту