VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Займенник як частина мови
Описание:
Использовано: 7 раз

Запустить тестВопрос № 1
Укажіть речення, у якому є займенники
   А З малого джерела велика річка починається
   Б Цибуля від семи недуг лікує
   В Умій їздити, умій і доглядати
   Г Кожний собі щастя кує

Вопрос № 2
Укажіть речення, у якому немає займенників
   А У всякім подвір'ї - свої повір'я.
   Б Хвилина годину береже
   В Хороший товар сам себе хвалить.
   Г За добру справу всі люди беруться

Вопрос № 3
Укажіть рядок, у якому ТІЛЬКИ питальні займенники
   А хто?, який?, скільки?, ми
   Б хто?, який?, скільки?, що?
   В хто, який?, скільки?що?
   Г хто?, котрий, скільки?, який?

Вопрос № 4
Укажіть рядок, у якому всі займенники ТІЛЬКИ особові
   А я,ти, він, ми, вони
   Б я,ти, він, всякий, вони
   В ніхто, ніякий, ніскільки, нікотрий
   Г абихто, деякий, декотрий, ми

Вопрос № 5
Укажіть рядок, у якому займенник виступає ПІДМЕТОМ
   А У них сьогодні змагання з волейболу
   Б На кожного чекає сюрприз
   В Він малював весняний пейзаж
   Г Михасик бачив у декого смуток на обличчі

Вопрос № 6
Укажіть рядок, у якому всі займенники ОЗНАЧАЛЬНІ
   А такий, жодний, весь
   Б нічий, ваш, кожен
   В всякий, кожен, деякий
   Г весь, жоден, інший

Вопрос № 7
Укажіть рядок, у якому всі займенники ПРИСВІЙНІ
   А оцей, твій, мій
   Б наш, ваш, їхній
   В свій, нічий, його
   Г цей, такий, її

Вопрос № 8
Неправильно вжито форму займенника в реченні рядка
   А Їм промовляти душа моя буде
   Б Їм повідомили про героїчний вчинок сина
   В Мати пишалася їми на усе село
   Г Завдяки їм змінено історію країни

Вопрос № 9
Усі займенники слід писати через дефіс у рядку
   А чого/небудь, хтозна/що, будь/який
   Б де/кому, аби/хто, якого/небудь
   В хтозна/чий, ні/якому, що/небудь
   Г який/сь, казна/чого, аби/чому

Вопрос № 10
Усі займенники слід писати окремо в рядку
   А ні/з/ким, бозна/в/кого, будь/кого
   Б ні/в/кого, аби/з/чим, де/в/якому
   В ні/з/чим, хтозна/кого, з/будь/ким
   Г де/ який, скільки/небудь, казна/в/чиєму

Вопрос № 11
Правильною є форма займенника в словосполученні
   А спілкуватися з їми
   Б на тім березі ріки
   В з твоєго району
   Г всим підприємцям

Вопрос № 12
Правильно написано всі займенники в рядку
   А дехто, ніякий, аби що
   Б будь-що, який-сь, бозна-чий
   В якийсь, чийсь, хто-небудь
   Г ніскільки, що-небудь, хто-сь

Запустить тест

help Помощь по сайту