VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Прислівник як частина мови
Описание:
Использовано: 2 раз

Запустить тестВопрос № 1
Укажіть рядок, у якому всі прислівники треба писати через дефіс
   А ні/куди, з/дня/на/день, до/побачення, ось/ось
   Б хоч/не/хоч, на/гора, як/от, по/моєму
   В за/довго, поза/вчора, без/вісти, в/друге
   Г без/угаву, по/двоє, в/міру, по/ братському

Вопрос № 2
Прислівник виконує роль присудка в реченні
   А Назустріч дівчині велично йшов лось.
   Б Ранок несміливо зазирав у вікна.
   В Мені на серці просто й легко.
   Г Сонце прокинулося пізно і зависло над лісом.

Вопрос № 3
Укажіть рядок, у якому всі слова-прислівники
   А вічно, темно, жовто, працюючи
   Б голосно, ліворуч, день у день, безумовно
   В по-іншому, коротко, викрикуючи,сумно
   Г напам'ять, сьогодні, дочиста,думаючи

Вопрос № 4
Укажіть рядок словосполучень із прислівниками способу дії
   А стиснув легенько, рухався енергійно,борщ по-полтавськи
   Б приїхав несподівано, сиділи допізна, намалював гарно
   В глянув спантеличено, жив самотньо, виконав неохайно
   Г зеленіє буйно, працював наперекір, дуже гарячий

Вопрос № 5
Укажіть рядок, у якому всі прислівники треба писати окремо
   А на/жаль, на/зло, рік/у/рік, кінець/кінцем
   Б будь/коли, на/щастя,з/дня/на/день,по/третє
   В по/справжньому, на/радість, де/не/де, в/літку
   Г до/смаку, в/трьох, по/перше, хоч/не/хоч

Вопрос № 6
Укажіть рядок, у якому у всіх прислівниках у кінці вживаємо суфікс І
   А навесн.., вранц.., завширшк..,потайк..
   Б по-латин.., по-українськ..,верх.., напоготов..
   В нараз.., двіч.., нарівн.., опівноч..
   Г вдвіч.., навперейм.., навпомацк..,навприсядк..

Вопрос № 7
Укажіть рядок, у якому всі прислівники утворені префіксально-суфіксальним способом
   А напочатку, напам'ять, вниз, впоперек
   Б удень, скраю, побіч, наяву
   В увечері, догори, вночі, поволі
   Г набік, зараз,заочі, укупі

Вопрос № 8
Укажіть рядок, у якому всі прислівники треба писати з однією літерою Н
   А незмін..о, стурбован..о, незбагнен..о
   Б притаман..о, несказан..о, виправдан..о
   В невпин..о, обмежен..о, щоден..о
   Г сполохан..о, визначен..о, неждан..о

Вопрос № 9
Укажіть рядок прислівників,від яких НЕ МОЖНА утворити ступені порівняння
   А дорого, голосно, вузько, дбайливо
   Б гарно, багато, далеко, рішуче
   В наспіх, зопалу, навмисне, спросоння
   Г чітко, гучно,тихо,сміливо

Вопрос № 10
Укажіть рядок, у якому всі прислівники треба писати разом
   А по/вік, аби/як, на/справді, на/скрізь
   Б по/японський, за/одно, під/боком, від/нині
   В на/скрізь, з/розгону, с/початку, по/іншому
   Г що/правда, без/сумніву, ані/ трохи

Вопрос № 11
Укажіть рядок, у якому всі прислівники часу
   А зранку, віднині, навік, взимку
   Б набакир, сміливо, навесні, позавчора
   В зухвало, мізерно, спочатку, переконливо
   Г раптово, наприкінці, зопалу,просто

Вопрос № 12
Укажіть рядок, у якому всі прислівники мети
   А дарма, зумисне, зопалу, згарячу
   Б вголос, навшпиньки, зосліпу, на щастя
   В навмисне, наперекір, напоказ, жартома
   Г замолоду, на зло, мимохідь, тихо

Запустить тест

help Помощь по сайту