VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Каскадні таблиці стилів
Описание:
Использовано: 23 раз

Запустить тестВопрос № 1
Яка властивість стилів відповідає за вертикальне вирівнювання?
   background-color
   vertical-align
   text-transform
   letter-spacing

Вопрос № 2
Яка властивість стилів відповідає за колір тла?
   background-color
   vertical-align
   text-transform
   letter-spacing

Вопрос № 3
Яка властивість стилів відповідає за трансформацію тексту?
   background-color
   vertical-align
   text-transform
   letter-spacing

Вопрос № 4
Яка властивість стилів відповідає за відстань між символами?
   letter-spacing
   background-color
   vertical-align
   text-transform

Вопрос № 5
Способи додавання стилів
   Додати стиль до тегів
   Описати стилі в практичній частині
   Описати стилі в технічній частині документу
   Створити спеціальну таблицю стилів в окремому документі

Вопрос № 6
Опис color
   red
   Arial
   12px
   #00FF00
   rgb(255, 0, 0)

Вопрос № 7
h1, h2 { font-family: "Arial" }
   Теги з ідентифікаторами
   Опис стилів в окремому файлі
   Надання стильового класу декільком тегам
   Підключення стилів до основного документу

Вопрос № 8
Таблиця каскадних стилів – це:
   файл з описом структури веб-сторінки
   певна структура з описом властивостей елементів веб-сторінки;
   спеціальна структура, в якій задається колір шрифту для елементів веб-сторінки;
   набір правил оформлення та форматування, які застосовують до різних елементів веб-сторінки;
   файл із призначенням кольору тла для веб-сторінки.

Вопрос № 9
Зовнішня таблиця стилів – це:
   файл із розширенням .html з описом властивостей елементів веб-сторінки;
   файл із розширенням .txt з описом властивостей елементів веб-сторінки;
   файл із розширенням .ccss з описом властивостей елементів веб-сторінки;
   опис властивостей елементів веб-сторінки в окремому файлі, який можна використовувати для багатьох веб-сторінок.

Вопрос № 10
Внутрішня таблиця стилів –
   розміщується безпосередньо в розділі < head > усередині блоку, що охоплений тегами < style >… < /style >;
   розміщується безпосередньо в розділі < head >;
   розміщується у будь-якому місці HTML-документа у фігурних дужках;
   це файл із розширенням .css із описом властивостей елементів веб-сторінки;
   це файл з описом веб-сторінки.

Вопрос № 11
Вбудований стиль – це:
   перелік параметрів форматування елемента веб-сторінки, заданий у його тегу за допомогою атрибута style;
   опис властивостей фрагмента тексту чи об’єкта, розміщений у фігурних дужках у будь-якому місці HTML-документа;
   опис властивостей елемента веб-сторінки в її тілі;
   файл з описом структури веб-сторінки.

Вопрос № 12
Елемент, який використовується для вставки в документ таблиці стилів:
   css
   style
   table
   stylesheet

Вопрос № 13
Виберіть фрагмент CSS, який не містить синтаксичних помилок:
   Body (color: black)
   Body {color: black}
   Body:color=black
   {Body: color =black}
   {Body;color: black}

Вопрос № 14
Що робить в СSS властивіть “font-style”?
   Визначає шрифт тексту
   Визначає накреслення шрифту
   Визначає розмір шрифту
   Визначає товщину шрифту

Вопрос № 15
Як з допомогою CSS задати використання курсива?
   font-type:italic
   font-style:italic
   font-decoration:italic
   font-transform:italic
   font-glyph:italic

Вопрос № 16
Як з допомогою CSS задати червоний колір тексту для елемента?
   background-color:red;
   foreground-color:red;
   color:red;
   text:red;
   text-color: red;

Вопрос № 17
Як змінити колір посилання на синій при наведенні на нього курсором?
   a:active {color:blue;}
   a:hover {color:blue;}
   a:link {color:blue;}

Вопрос № 18
Дано код:< div id=”foxmenu”> text < /div>Який стиль буде примінено до данного тексту?
   #foxmenu {position:relative; height:24px;}
   .foxmenu {position:relative; height:24px;}
   div.foxmenu {position:relative; height:24px;}
   нічого із вище переліченого

Вопрос № 19
Як з допомогою CSS визначити круглий маркер списка?
   List-type-style:circle;
   List-style-type:circle;
   List-attachment-type:circle;
   List- style:circle;
   Style-list:circle;

Вопрос № 20
Як з допомогою CSS задати відступ шириною в 5px з зовні елементу?
   padding:5px;
   margin:5px;
   spacing:5px;
   outer-spacing:5px;
   insets:5px;

Запустить тест

help Помощь по сайту