VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Практична риторика. Інформаційні жанри
Описание:
Использовано: 2 раз

Запустить тестВопрос № 1
Риторика — це:
   відповідь, заперечення, зауваження одного з учасників діалогу іншому;
   наука про правильну вимову та наголошення слів;
   наука і мистецтво переконувати співрозмовників;
   емоційне ствердження або заперечення якогось факту.
   наука про стилі і типи мовлення

Вопрос № 2
Ясність мовлення — це:
   насиченість виступу новими фактами, актуальними проблемами;
   смислова прозорість виступу, що забезпечує його зрозумілість, доступність у засвоєнні слухачами;
   якість мовлення, що відбиває здатність оратора спонукати слухачів до творчої діяльності;
   якість мовлення, яка полягає в його мелодійності, плавності, інтонаційній виразності
   ослідовність і взаємозв’язок тематичних частин виступу, зафіксований у вигляді переліку ключових понять або суджень.

Вопрос № 3
Образність мовлення оратора — це:
   ясність, точність, логічна переконливість публічного виступу;
   уміння говорити ясно, без ускладнень, надуманих образів і туманних зворотів;
   наявність у виступі живих картин, які дають змогу не лише осмислювати почуте, а ніби сприймати його всіма почуттями — бачити, чути тощо;
   якість виступу, що відбиває здатність оратора розглядати конкретні факти і явища, давати їм чіткі наукові та політичні оцінки.
   основна галузь роздумів оратора, у межах якої він добирає явища та факти, що розглядаються у виступі;

Вопрос № 4
Лаконічність мовлення відбиває:
   словниковий запас оратора;
   нормативність, літературність мовлення оратора;
   здатність оратора говорити стисло, залишаючись максимально зрозумілим;
   емоційність, натхненність і піднесеність мовлення.
   розвивання, металізування, поглиблення раніше висловлених оратором думок.

Вопрос № 5
Основу мови газетно-публіцистичного стилю складає
   тільки літературна лексика
   книжково-повсякденна лексика, що являє собою поєднання елементів лексики і синтаксичних структур різних стилів
   розмовна лексика
   стилістично забарвлена лексика наукового стилю
   офіційно-ділова лексика

Вопрос № 6
До мовленнєвих жанрів належать:
   інформаційні жанри
   діалогічні жанри
   гумористичні жанри
   оцінювальні жанри
   етикетні жанри

Вопрос № 7
Мета будь-якого інформаційного виступу -
   повідомити про якусь подію
   формувати настрої в суспільстві та впливати на свідомість населення
   дати відомості про той чи інший предмет так, щоб слухачам це було цікаво
   оперативно донести нову інформацію до слухача
   активізувати людину, спонукати її до дії, до виправлення недоліків

Вопрос № 8
Найпоширенішими жанрами інформаційних виступів є
   бесіда, телефонна розмова, листування
   похвала рецензія , характеристика
   наказ,прохання, заборона, порада,
   інформація, пояснення, інструкція, доповідь , повідомлення
   привітання, вибачення, призначення на посаду, прощання

Вопрос № 9
Коротке усне повідомлення про які-небудь події, які відбулися - це
   пояснення
   інструкція
   інформація
   доповідь
   повідомлення

Вопрос № 10
Повідомлення - це
   усне повідомлення про які-небудь події, що відбулися
   процес обміну інформацією
   визначення індивідуальних особливостей чогось або когось
   один з видів усного монологу
   невелика доповідь з якогось окремого питання

Вопрос № 11
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Інформація повинна бути :
   лаконічною і чіткою
   новою й актуальною
   містити настанови
   бути емоційною
   вказувати на конкретні факти

Вопрос № 12
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Найпоширенішими видами жанрів інформаційних виступів є
   інформація та повідомлення
   пояснення та інструкція
   повідомлення , представлення
   привітання і вибачення
   телефонна розмова і листування

Вопрос № 13
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Виберіть типові назви для інформаційних виступів
   "Новини на сьогодні"
   "Актуально про ЗНО"
   " Про що говорять у ЗМІ"
   «Це цікаво», «У світі цікавого»
   "Культурна Житомирщина"

Вопрос № 14
Представлення не має тривати довше, ніж
   1 година
   60 секунд
   3 хвилини
   5-10 хвилин
   30 хвилин

Вопрос № 15
За час представлення оратора потрібно
   назвати ім'я промовця, тему виступу, назвати професію або фах
   сформулювати тему майбутнього виступу
   розказати про останні новини
   поінформувати про досягнення, досвід роботи, освіту оратора
   назвати основні проблеми виступу

Вопрос № 16
Промова І.Малковича з нагоди вручення Шевченківської премії за інформаційним жанром є
   інформацією
   повідомленням
   лекцією
   доповіддю
   поясненням

Вопрос № 17
Тему промови на врученні Шевченківської премії І.Малкович визначив як
   повідомлення про творчість Шевченка
   рекомендації до вивчення творчості Шевченка
   роздуми про долю української мови
   засудження мовного закону ківалова
   роль мови у житті суспільства і збереженні державності

Вопрос № 18
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. У промові з нагоди вручення Шевченківської премії І.Малкович порушує проблеми
   книговидавництва
   пошуків справжнього Шевченка
   розвитку сучасної української літератури
   збереження української мови
   роль особистості у суспільстві

Вопрос № 19
Цитата "Нація повинна боронити свою мову більше, ніж свою територію...Утратити рідну мову й перейняти чужу - це найгірший знак підданства" належить
   Лесі Українці
   Івану Малковичу
   Томасу Девісу
   Вінстону Черчіллю
   Назару Гончару

Вопрос № 20
Назвіть головну думку промови І.Малковича з нагоди вручення Шевченківської премії
   Шевченко - геній
   Слово формує свідомість
   Святий обовязок - свідчити правду
   Шевченко - і модерний, і сучасний
   Мова - найважливіший маркер національної самоідентифікації

Запустить тест

help Помощь по сайту