VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Екологічні проблеми
Описание:
Использовано: 5 раз

Запустить тестВопрос № 1
Вибери , що не є джерелом забруднення навколишнього середовища
   побутові відходи
   стічні води металургійних і машинобудівних заводів
   транспорт
   вилов риби

Вопрос № 2
Виберин наслідки забруднення навколишнього середовища
   на планеті залишається все менше й менше чистого повітря і води
   сонячна активність стає меншою
   на забруднених грунтах виростають рослини, які містять небезпечні для здоров’я людини речовини.
   знижується чисельність організмів, окремі їх види зникають взагалі.

Вопрос № 3
Оберіть види забруднення водного простору
   Хімічне – стічними водами промислових підприємств, побутовими стічними водами
   Теплове – скиданнями води з теплових і атомних електростанцій.
   Бактеріальне – стічними водами з тваринницьких ферм, органічними добривами при неправильному їх використанні, смітниками.
   Біологічне - розведення риби в ставках та водосховищах

Вопрос № 4
Як запобігти ураженню при вживанні питної води
   не пийте воду з відкритих водойм, у тому числі і з колодязів, розташованих поблизу промислових підприємств,
   перед уживанням води з централізованого водопроводу її треба кип’ятити
   вся вода корисна і її слід пити

Вопрос № 5
Оберіть способи подолання екологічних проблем
   ощадливо використовувати воду, тепло, електроенергію
   вважати, що проблеми не існує
   насаджувати дерева
   повторно використовувати предмети побуту

Вопрос № 6
Екологічні проблеми це -
   порушення екосистеми
   забруднення біосфери та атмосфери
   негативні зміни, що наступають у природі під впливом різних чинників
   зменшення природних ресурсів планети

Вопрос № 7
Які з наведених екологічних проблем спричиненні діяльністю людини (оберіть 3 правильні відповіді):
   завезення організмів у регіони, де вони раніше не мешкали
   шкідливі викиди з промисливох підприємств
   засухи
   збільшення кількост іавтомобілів, що призводить до забруднення повітря
   землетруси

Вопрос № 8
Оберіть 3 правильні відповіді. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СПРИЧИНЕННІ ПРИРОДНИМИ ПРОЦЕСАМИ
   зменшення рослин внаслідок засухи
   виверження вулканів
   Зміна клімату на планеті
   забруднення води нафтопродуктами
   забруднення повітря транспортом

Вопрос № 9
викидання відходів у водойми веде до
   покращення повітря
   збільшення кількості автомобілів
   Загибель риби, зменшення кількості водоплавних птахів

Вопрос № 10
Вибери заходи, направлені на вирішення екологічних проблем
   повторне використання відходів
   використання старих двигунів
   використання енергії сонця та вітру
   більше спалюють вугілля та дров
   створення очистних споруд

Запустить тест

help Помощь по сайту