VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Вставка зображень в HTML документ
Описание:
Использовано: 36 раз

Запустить тестВопрос № 1

Яким тегом потрібно скористатися, щоб вставити малюнок на веб-сторінку?
   < img src=my_picture.jpg
   < a href="URL" >...< /a >
   < video src="URL" > < /video >
   < audio src=" URL " >< /audio >

Вопрос № 2
Які формати растрової графіки використовують для розміщення на веб-сторінках?
   GIF
   EPS
   PNG
   JPG
   PDF

Вопрос № 3
Обов'язковий атрибут тега < img > :
   width
   height
   alt
   src
   scr

Вопрос № 4
Щоб задати підказку при наведенні на зображення необхідно використовувати атрибут:
   title
   інше
   src
   alt
   width

Вопрос № 5
В якому варіанті помилка?
   < img src=”cat.png” align=”right” >
   < img src=”dog.jpg >
   < img src=”address.gif” alt=”Ми знаходимось тут” align=”left”>
   < img src=”car.jpg” width=”400” height=”300”>

Вопрос № 6
Який атрибут тега < img > використовується для опису висоти зображення?
   width
   alt
   src
   heit
   height

Вопрос № 7
В якому варіанті помилка?
   < img src=”dog.jpg” >
   < img src=”car.jpg” width=”400” height=”300” >
   < img src=”cat.png” align=”center” >
   < imс src=”address.gif” alt=”Ми знаходимось тут” align=”left” >

Вопрос № 8
Зробити малюнок тлом веб-сторінки можна за допомогою тегу:
   < BODY BACKGROUND="URL-aflpeca графічного файлу">;
   < IMG SRC="URL-адреса графічного файлу" >;
   < BODY IMG SRC="URL-адреса графічного файлу">;
   < IMG BACKGROUND="URL-адреса графічного файлу">
   < BODY BGCOLOR="URL-адреса графічного файлу">.

Вопрос № 9
Розмістити на веб-сторінці малюнок можна за допомогою тегу:
   < BODY BACKGROUND="URL-адреса графічного файлу">;
   < IMG SRC="URL-адреса графічного файлу">;
   < BODY IMG SRC="URL-адреса графічного файлу">;
   < BODY BGCOLOR="URL-адреса графічного файлу">;
   < IMG BACKGROUND="URL-адреса графічного файлу">.

Вопрос № 10
URL-адресу файлу зображення задають за допомогою атрибута:
   SRC
   HREF
   IMG
   BACKGROUND
   BODY

Вопрос № 11
Висоту та ширину графічного об'єкта, розміщеного на веб-сторінці, можна задати:
   у дужках після URL-адреси файлу зображення;
   за допомогою атрибутів WIDTH та HEIGHT у тегу IMG;
   за допомогою атрибута ALT;
   за допомогою атрибута SRC;
   за допомогою атрибутів WIDTH та HEIGHT у тегу BODY.

Запустить тест

help Помощь по сайту