VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Правопис сполучника
Описание:
Использовано: 7 раз

Запустить тестВопрос № 1
1. З поданих граматичних ознак укажіть ту, яка сполучнику не належить
   А Виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні й реченні
   Б вживається для зв'язку частин складного речення і виражає смислові зв'язки між ними
   В вживається для зв'язку однорідних членів речення і виражає смислові зв'язки між ними.

Вопрос № 2
2. Позначте рядок, у якому записано лише сполучники
   А із-за, незважаючи на те що, щоб, поруч
   Б і, та, але, якщо, хоч, якби
   В хоч, власне, майже, ледве, якщо
   Г під, проте, зате, однак, тому що

Вопрос № 3
3. Позначте рядок, у якому записано лише сполучники
   А бо, а, та, начебто, багато
   Б або, тому що, з-поміж, і
   В вздовж, понад, чи, то
   Г й, але, ні ...ні, ніби

Вопрос № 4
4. Позначте рядок, у якому сполучник вжито для зв'язку простих речень
   А Ох, серденько недобреє чує, і день, і ніченьку болить.
   Б Втомлений і голодний, вернувся Володька аж пізно вночі.
   В Дороги розмиті, і чується крик журавлиний.

Вопрос № 5
5. Укажіть речення, у якому сполучник з'єднує однорідні члени речення
   А Дощ на світанку стих, але на мить він перейшов у вариво вогненне.
   Б Тут і ножиці, і шило, закрутка, пилочка, вилочка і кілька різноманітних ножів.
   В Бліді на небі гасли зорі, і вітер плутався в мережах верховіть.

Вопрос № 6
6. Позначте рядок, у якому всі сполучники пишуться разом
   А (не)наче(б)то, ад(же), а(би), не(наче)
   Б як(що), в(міру)того(як), про(те)
   В через(те)що, тому(що), немов(би)

Вопрос № 7
7. Укажіть речення, у якому вжито не сполучник, а однозвучні слова.
   А Хоч яблуня родить не щороку, за(те) яблука в неї дуже смачні.
   Б Хоч мороз і припікає, за(те) комарів немає.
   В За(те) не турбуйся, все буде зроблено як слід.
   Г На гору доступитися нелегко, за(те) з гори зручніше боронитись.

Вопрос № 8
8. У якому реченні вжито сполучник, а не сполуку слів
   А Треба дзвінкий голос мати, що/б гарно співати.
   Б Ми не розлучимось з тобою, що/б не сталось.
   В Повідомили про/те, що зустріч відбудеться завтра.
   Г Вибач мені, брате, за/те, що спізнився з допомогою.

Вопрос № 9
9. Слово "щоб" є сполучником і його треба писати разом у реченні
   А Що/б улітку не вродило, те зимою не завадить.
   Б Що/б не трапилося — будь людиною.
   Що/б не робив — роби добре.
   Г Що/б жить — ні в кого права не питаюсь!

Вопрос № 10
10. Не є сполучником виділена сполука слів, тому її слід писати ОКРЕМО в реченні
   А І досить руку простягнути, що/б за край світу засягнути.
   Б Я хочу вірші написати про/те, як вітер гілочку колише.
   В Здається, ніби мирна днина, про/те чорнобильська біда не поминула без сліда і гіркота пече полинна.
   Г Мій біль бринить, за/те коли сміюся, то сміх мій рветься джерелом на волю!

Вопрос № 11
11. У якому реченні слово «що» є займенником
   А Я люблю ранню весну, що пахне свіжим листям.
   Б Усім відомо, що людина завжди відповідає за свій вибір.
   В От шкода, Дмитре, що ми не вивчили правила.
   Г Усі знають, що ліс лікує.

Вопрос № 12
12. Укажіть речення, у якому сполучник пишеться окремо
   А Дарма(що) треба уроки вчити, вона весь час проводить з друзями.
   Б Найбільше уникала батька, не(мов) боялась його.
   В Так робить, неначе(б)(то) мокре горить.

Запустить тест

help Помощь по сайту