VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Постмодернізм як один із художніх напрямків мистецтва. Поезія: Ю.Андрухович, І.Римарук, О.Забужко.
Описание:
Использовано: 9 раз

Запустить тестВопрос № 1
Хто з літературних критиків ввів першим термін "постмодернізм"?
   Юрій Андрухович
   Тамара Гундорова
   Микола Рябчук
   Наталка Білоцерківець
   Ігор Римарук

Вопрос № 2
Хто з українських літературних критиків ввів у 1991 році термін "постмодернізм"
   Л.Шевчук
   Н.Білоцерківець
   М.Рябчун
   Ю.Андрухович
   Т.Гундорова

Вопрос № 3
Постмодернізм - це
   це філософський і мистецький рух, який поряд з культурними течіями та змінами виник через широкомасштабні та далекосяжні трансформації у західному суспільстві в кінці 19 — початку 20 століть
   одна зі світонастанов модернізму, скерована на руйнування традиційних художніх законів, форм
   авангардний напрям у мистецтві, що розвинувся на початку XX століття здебільшого в Італії й відстоював крайній формалізм, пропагував культ індивідуалізму, відкидав загальноприйняті мовні та поетично-мистецькі норми.
   світоглядно-мистецький напрям, який стирає грані між високим мистецтвом і кітчем, переоцінює традиції авангардизму та модернізму; визнає прогрес лише як неспростовану ілюзію.
   стиль у світовому мистецтві (живописі, скульптурі, музиці, літературі) та архітектурі кінця 18 — початку 19 ст.

Вопрос № 4
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Визначте ознаки постмодернізму
   культ надлюдини, яка змінює світ за допомогою техніки
   гра зі словом і чужим текстом
   змішування стилів
   наскрізна іронічність
   закодованість тексту

Вопрос № 5
Виберіть декілька правильних варіантів відповідей. Текстам постмодернізму притаманні
   ліризм
   пародіювання застарілих ідей і форм
   внутрішнє мовлення
   епатажність
   внутрішній монолог

Вопрос № 6
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Назвіть поетичні групи, створені в кінці ХХ ст.
   «ВАПЛІТЕ»
   «Лу-Го-Сад»
   «Плуг»
   «Бу-Ба-Бу»
   "Пропала грамота"

Вопрос № 7
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Назвіть представників постмодернізму в українській літературі
   В.Шевчук
   В.Стус
   О.Забужко
   О.Ірванець
   С.Жадан

Вопрос № 8
Виберіть декілька правильних варіантів відповідей. За географічним поділом постмодерна українська література поділяється на
   Житомирську (Києво-Житомирську) когорту
   Південну (Миколаївсько-Одеську) когорту
   Східну (Харківсько-Донецьку) когорту
   Львівську когорту
   Галицьку (Галицько-Станіславську) когорту

Вопрос № 9
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Стильові межі в мажах постмодернізму є
   химерна проза
   футуристична поезія
   фіміністична проза
   ново-авангард
   карнавальна проза

Вопрос № 10
Виберіть декілька правильних варіантів відповідей. Характерні риси постмодернізму відчутні в рядках
   «Там дивний ліс зітхає ароматом / І весь дзвенить од гімнів п’яних птиць, / Співа трава, ніким ще не зім’ята, / І вабить сном солодких таємниць…»
   "Над містом літають птахи,/ а поруч із ними "ахи",/ коли роззявлять на площі/ голодні роти бідолахи."
   «Де дня розгойдані тарілі? / Мосянжний перегуд джмелів, / твої пшеничні руки білі / над безберегістю полів…»
   "Ох і моцна була порода —/ Соловки, Магадан, Колима…/ Мої предки були народом — /Тим народом, якого нема."
   «Дорога і дорога лежить за гарбузами. / І хтось до когось їде тим шляхом золотим. / Остання в світі казка сидить під образами…»

Вопрос № 11
Одним із провідних представників постмодернізму є
   Ліна Костенко
   Василь Стус
   Володимир Дрозд
   Юрій Андрухович
   Оксана Пахльовська

Вопрос № 12
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Юрій Андрухович є
   літературним критиком
   поетом і прозаїком
   есеїстом
   перекладачем
   викладачем університету

Вопрос № 13
Західні критики порівнюють творчість Юрія Андруховича з творчість
   Дон Делілло
   Річарда Моргана
   Джонатана Летема
   Умберто Еко
   Філіппа Соллерса

Вопрос № 14
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Юрій Андрухович був рок-виконавцем у групах
   "Мертвий півень"
   "Гайдамаки"
   "Сокира Перуна"
   "Плач Єремії"
   "Карбідо"

Вопрос № 15
Назвіть автора (авторку) віршів, рольовими ліричними героями яких є середньовічний астролог зі Львова та спудей, який складає вірші й читає їх вітрам і траві
   Юрій Іздрик
   Марія Матіос
   Галина Пагутяк
   Юрій Андрухович
   Ігор Римарук

Вопрос № 16
Автор поетичних збірок «Небо і площі», «Пісні для мертвого півня», романів «Рекреації», «Московіада» та інших творів?
   Галина Пагутяк
   Олександр Ірванець
   Ігор Римарук
   Оксана Забужко
   Юрій Андрухович

Вопрос № 17
Провідний мотив вірша Ю.Андруховича "Пісня мандрівного спудея"
   неординарна особистість у навколишньому світі
   захоплення творчістю, яка не знає приписів, заборон і перешкод
   викриття антигуманних виявів суспільного устрою в проекції на історію України.
   пошук ліричним героєм втраченої гармонії з природою
   гімн життю і молодості

Вопрос № 18
У поезії Ю.Андруховича ""Пісня мандрівного спудея" вислів "явір тихі сльози витирав" є художнім засобом
   порівнянням
   епітетом
   метафорою
   персоніфікацією
   гіперболою

Вопрос № 19
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Юрій Андрухович у поезії "Пісня мандрівного спудея" використовує фольклорні символи
   калина
   явір
   небо
   лелека
   соловей

Вопрос № 20
Твір Ю.Андруховича, в якому з іронією розповідається про середньовічного любителя астрономії?
   "Рекреації"
   "Пісня мандрівного спудея"
   "Повчальна травнева прогулянка"
   "Астролог"
   "Про свободу"

Вопрос № 21
Ігор Римарук є автором збірок поезій
   «Нічні голоси»
   "Небо і площі"
   «Висока вода»
   «Сльоза Богородиці»
   "Сернедмістя"

Вопрос № 22
Вклад Ігоря Римарука у розвиток українського постмодернізму Кость Москалець повірнює з вкладом
   Василя Стуса
   Павла Тичини
   Миколи Хвильового
   Миколою Зеровим
   Олесем Гончарем

Вопрос № 23
“Лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, Президент Асоціації українських письменників, Радник міністра з питань книговидання “ – сказано про
   Ю.Андруховича
   І.Римарука
   О.Забужко
   В.Неборака
   О.Ірванця

Вопрос № 24
Пошуки справжніх, неперехідних цінностей ліричного героя – тема поезії
   Ю.Андруховича ”Пісня мандрівного спудея”
   І.Римарука « Обнови»
   Ю.Андруховича "Астролог"
   О.Забужко “ Рядок з автобіографії”
   О.Забужко "Читаючи історію"

Вопрос № 25
Віршовий розмір поезії І.Римарука “ Обнови”
   дактиль
   пірихій
   ямб
   хорей
   верлібр

Вопрос № 26
Основний художній прийом використаний Ігором Римаруком у поезії "Обнови"
   паралелізм
   алегорія
   порівняння
   використання застарілої лексики
   персоніфікація

Вопрос № 27
Перша книга Оксани Забужко, яка була підготовлена нею до друку ще коли їй виповнилося 13 років була видана у
   1980 році
   1985 році
   1995 році
   1997 році
   2000 році

Вопрос № 28
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Оксана Забужко є
   викладачем естетики
   активним громадським діячем
   письменницею
   акторкою
   літературним критиком

Вопрос № 29
Хто з названих постмодерністів був активним учасником революції Гідності
   Ю.Андрухович
   І.Римарук
   Г.Пагутяк
   О.Ірванець
   О.Забужко

Вопрос № 30
Поезії О.Забужко ""Рядок з автобіографії" та "Читаючи історію" відносяться до
   інтимної лірики
   патріотичної лірики
   філософської лірики
   громадянської лірики
   пейзажної лірики

Вопрос № 31
У поезії О.Забужко "Рядок з автобіографії" є натяки на відомі сюжети літератури попередніх епох (Т. Шевченко «Гайдамаки», Є. Маланюк «Уривок з поеми», А. Малишко «Приходять предки, добрі і нехитрі...», Л. Костенко «І засміялась провесінь...» та ін.)Цей художній прийом має назву
   паралелізм
   порівняння
   алюзія
   гіпербола
   метафора

Вопрос № 32
Мотив твору — викриття антигуманних виявів суспільного устрою в проекції на історію України звучить у поезії
   О.Забужко ""Рядок з автобіографії"
   І.Римарука « Обнови»
   Ю.Андруховича "Астролог"
   О.Забужко "Читаючи історію"
   Ю.Андруховича "Пісня мандрівного спудея"

Запустить тест

help Помощь по сайту