VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Відмінювання присвійних, вказівних та означальних займенників
Описание:
Использовано: 3 раз

Запустить тестВопрос № 1
У якому рядку наявні тільки присвійні займенники?
   Ти, він, їхній, своя, той
   Хто, будь-що, я, цей, ми
   Ти, він, наш, хтось, скільки
   твій, свій, мій, їхній, ваш
   наш, ваш, котрий, себе, цей

Вопрос № 2
У якому рядку наявні тільки вказівні займенники?
   Вони, хто-небудь, ніщо, дехто
   Вона, ваш, котрий, себе, цей
   Той, оцей, такий, стільки
   Абихто, котрийсь, він, той
   Отой, інший, другий, ваш, щось

Вопрос № 3
У якому рядку наявні тільки означальні займенники?
   Хтось, чийсь, такий, останній, мій
   Свій, кожний, ніхто, нічия, їхні
   Кожний, всякий, самий, жодний, інший
   Деякий, мій, нічий, бозна-хто
   Якась, їхній, котрий, ніякий

Вопрос № 4
Укажіть рядок, у якому всі займенники відмінюються,як прикметники.
   Мій, наш , собі ,той.
   Воно , котрий , щось , свій.
   Кожний , всякий , ваш, свій.
   Деякий, абихто, твій, ви.
   Вона,мною,ваш, тобі

Вопрос № 5
Укажіть рядок , у якому вжито вказівний займенник.
   Мати радісно прибирала своє добро , хвалилася його силою
   В її устах і душі насіння було святим словом .
   В них лежало все те , що далі зійде , зацвіте , закрасується…
   Вони були чималі , і дещицю можна було з них надібрати.
   Уночі мені снилися хмари, важкі хмари з червоним відблиском

Вопрос № 6
Укажіть рядок , у якому вжито присвійний займенник.
   І не спиться, й не лежиться, і сон мене не бере.(Т.Шевченко)
   Тепер само собі стоїть деревце молоденьке, сміється, шелестить (Л.Глібов)
   Важка дума, як камінь, давила її серце (І.Нечуй-Левицький)
   Неначе з неба ллється та чаруюча мелодія й манить серце. (І.Нечуй-Левицький)
   Чарівний світ пливе перед моїми очима (О.Довженко)

Вопрос № 7
Визначте відмінок , у якому необхідно вжити займенник у дужках ". Хтось ударив без жалю по серцю (моє), – і забилося серце в огні золотім" (О. Олесь).
   називний
   родовий
   давальний
   знахідний
   орудний

Вопрос № 8
У якому відмінку необхідно вжити займенник , узятий у дужки "Від (уся) картини віє чимось пісенним (О. Довженко)
   родовий
   давальний
   знахідний
   орудний
   місцевий

Вопрос № 9
Присвійний займенник є в кожному рядку, ОКРІМ:
   врахувати його побажання
   схвалити мою пропозицію
   наша співпраця триватиме
   запросити її на спектакль
   ваше ставлення до гостей

Вопрос № 10
У реченні "Хто не додержує свого слова, той сам себе зневажає." (Народна творчість) присвійний займенник вжито у
   Давальному відмінку, множини
   Родовому відмінку, однини
   Родовому відмінку, множини
   місцевому відмінку, однини
   орудному відмінку, однини

Вопрос № 11
Присвійні займенники у реченні " У мого роду сто доріг, сто століть у мого роду. (І. Драч). мають граматичні категорії
   жіночий рід, однина, М.в.
   чоловічий рід, однина, М.в.
   середній рід, однина, Р.в.
   чоловічий рід, однина, Р. в.
   чоловічий рід, множина, Р.в

Вопрос № 12
Визначте граматичні категорії вказівного займенника, вжитого у реченні " Я знову їхав по Вкраїні, по тих дорогах польових." (М.Рильський)
   чоловічий рід, однина, Н.в.
   жіночий рід, однина, М.в.
   жіночий рід, множина, Р.в.
   жіночий рід, множина. М.в.
   середній рід, однина, М.в.

Вопрос № 13
Вкажіть речення, з неправильно вжитим займенником
   У балці почулися чиїсь голоси.
   Моєго зошита не було на парті.
   М'яч ненароком влучив у моє плече.
   Запишіть у свої зошити нові слова.
   Своя сорочка ближча до тіла.

Вопрос № 14
Вкажіть речення з неправильно вжитим займенником.
   Всього цього могло й не бути.
   Усім догодити не можна
   Йогове обличчя рясно вкрите ластовинням.
   Жоден з них не розумів, що сталося
   Чого навчишся, того за плечами не носити.

Запустить тест

help Помощь по сайту