VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Контрольна робота IIсеместр
Описание: виконати
Использовано: 7 раз

Запустить тестВопрос № 1
Виберіть правільне твердження:
   грунт утворився від руйнування гірських порід та накопичення органічних речовин
   Зберегти грунт ,значить розорювати паралельно до схилів балки
   мікроорганізми і тварини.що живуть у грунті,руйнують його
   Чим більше мінеральних дрбрив вносимо в грунт ,тим краще,врожайність вища у рослин
   родючість грунту залежить від вмісту надмірного зволоження

Вопрос № 2
НАЙМЕНШОЮ ОДИНИЦЕЮ БУДОВИ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ Є:
   клітина
   орган
   кістки
   насіння
   скелет

Вопрос № 3
ДО ОДНОКЛІТИНИХ ОРГАНІЗМІВ НАЛЕЖАТЬ:
   МОРСЬКА КАПУСТА
   РЯСКА
   КОМАР
   МЕДУЗА
   АМЕБА

Вопрос № 4
Необхідною умовою утворення рослинами органічних речовин із неорганічних є наявність:
   світла
   грунту
   води
   повітря
   кремнію

Вопрос № 5
вибери зайву рослину з поміж дворічних рослин


Вопрос № 6
Верхній ярус лісу утворюють:
Ответ: дерева

Вопрос № 7
Пристосування тварин водного середовища до активного руху є:
   перетинки між пальцями,плавці,
   обітічного форма тіла
   зябра
   великі очі
   добре розвинений нюх

Вопрос № 8
Основна ознака рослин є
   ріст
   розмноження
   дихання
   утворення органічних речовин із неорганічних
   фотосинтез

Вопрос № 9
до основних частин клітини належать:
Ответ: клітина мембрана ,цитоплазма,ядро.

Вопрос № 10
Відміність тварин від рослин?
Ответ: Рослини живляться неорганічними речовинами,а тварини готовими органічними ,тварини постійно рухаються на відміну від рослин.які прикріплені до землі.У рослин відбувається фотосинтез і процес диханя,

Вопрос № 11
Виберіть рослину Херсонської області,яка занесина до Червоної книги.?


Вопрос № 12
Як тварини в помірних широтах,переносять холод,відємну t/ТЕМПЕРАТУРУ.
Ответ: у комах -заціпиніня,а в тварин хребетних-міняється хутро,та впадають деякі у сплячку. Птахи відлітають у теплі краї,у зимуючих збільшення пухового покриву.

Запустить тест

help Помощь по сайту