VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Куліш П."Чорна рада"
Описание:
Использовано: 17 раз

Запустить тестВопрос № 1
Пантелеймон Куліш є
   зачинателем нової української літератури
   основоположником нової української літератури
   зачинателем української художньої прози
   автором першого українського історичного роману

Вопрос № 2
Оберіть портрет, на якому зображено Пантелеймона Куліша


Вопрос № 3
Де народився Пантелеймон Куліш?
   на Харківщині
   на Одещині
   на Сумщині
   на Черкащині

Вопрос № 4
Пантелеймона Куліша було заарештовано за
   його виступи проти царату
   за його твори
   за участь у Кирило-Мефодіївському товаристві

Вопрос № 5
До якого роду літератури належить твір "Чорна рада"?
   епос
   лірика
   драма

Вопрос № 6
За жанром "Чорна рада" П. Куліша є
   повість
   новела
   оповідання
   роман
   поема

Вопрос № 7
За жанровою формою "Чорна рада" - це роман
   соціально-побутовий
   психологічний
   історичний
   філософський
   детективний

Вопрос № 8
Зображувані в "Чорній раді" події відбуваються в часи
   Хмельниччини
   Коліївщини
   Руїни
   Княжої доби
   Петровського терору

Вопрос № 9
Кому з героїв твору "Чорна рада" належать слова: "Як треба рятувати Україну, байдуже мені і літа, і роки”
   Сомкові
   Череваню
   Гвинтовці
   Шрамові

Вопрос № 10
Кому з героїв твору належать слова: "Пропала вже, бачу, лицарська честь на Вкраїні! Положили ми її з батьком Богданом у домовину!”?
   Череваню
   Сомкові
   Гвинтівці
   Шрамові

Вопрос № 11
Про кого з героїв роману П.Куліша „Чорна рада” сказано: „Ще, може, звіку не сходились на сих полях такії два рубаки, одної сили, одної хисти одного завзяття”?
   про Івана Шрама та Петра Шраменка
   Кирила Тура та Петра Шраменка
   про Якима Сомка та Івана Брюховецького
   про Івана Шрама та Матвія Гвинтовку

Вопрос № 12
Кого з героїв роману П.Куліша „Чорна рада” можна охарактеризувати прислів'ям: „Моя хата скраю, я нічого не знаю?"
   Івана Шрама
   Череваня
   Матвія Гвинтівку
   Івана Брюховецького

Вопрос № 13
За що Кирила Тура покарали біля стовпа?
   за те, що бився з Петром Шраменком
   за те, що видурив перстень у Брюховецького
   за те, що не дотримався козацьких звичаїв
   за те, що "зв'язався з бабами"

Вопрос № 14
Хто з героїв твору "Чорна рада" хотів пожертвувати собою заради порятунку Я. Сомка?
   Іван Шрам
   Петро Шраменко
   Черевань
   Кирило Тур

Вопрос № 15
Яким композиційним елементом є розповідь про одруження Лесі з Петром і їхнє життя на хуторі Хмарище?
   експозиція
   розвиток дії
   кульмінація
   розв'язка

Вопрос № 16
Уособленням найбільш характерних рис козака-запорожця в романі "Чорна рада" є
   Брюховецкий
   Черевань
   Сомко
   Петро Шраменко
   Кирило Тур

Вопрос № 17
Головною цінністю для Кирила Тура є
   влада
   багатство
   добра зброя
   дівоче кохання
   козацька честь

Вопрос № 18
27–28 червня 1663 року в Ніжині відбулася „Чорна рада”, названа так тому, що в ній брали участь
   козаки під чорними прапорами
   чернь – низове козацтво, міщани та найбідніші селяни
   козаки, що прийняли від ченців помазання та благословіння
   козаки, одягнуті в чорний одяг

Вопрос № 19
Який наскрізний образ використано в романі "Чорна рада"?
   образ тризубця
   образ дороги
   образ булави
   образ бурі

Вопрос № 20
Хто з героїв твору мріє "зложити докупи обидва береги Дніпрові, щоб обидва ... прислонились під одну булаву", щоб була "велика одностайна Україна"?
   Іван Шрам
   Іван Брюховецький
   Яким Сомко
   Кирило Тур
   Петро Шраменко

Вопрос № 21
До якого літературного стилю належить твір "Чорна рада"?
   бароко
   класицизм
   сентименталізм
   романтизм
   реалізм

Вопрос № 22
Основним історичним джерелом для П.Куліша під час написання роману „Чорна рада” був
   літопис "Повість минулих літ"
   "Літопис Самовидця"
   „Літопис Граб’янки”
   Галицько-Волинський літопис

Вопрос № 23
Визначте ідею роману П. Куліша "Чорна рада"
   необхідність національної злагоди, формування незалежної держави на чолі з національною елітою
   засудження самодержавства й кріпосництва
   засудження соціальної нерівності, яка перешкоджала об'єднанню українців
   уславлення козацтва як рушійної сили в історії України

Вопрос № 24
Хто з українських митців у листі до П.Куліша написав: „Спасибі тобі, Богу, милий друже мій великий, за твої подарунки і особливо – за „Чорну раду”, я вже її двічі прочитав, прочитаю і третій раз і все-таки не скажу більше нічого, як спасибі..."
   В. Білозерський
   М. Костомаров
   Т. Шевченко
   І. Франко

Запустить тест

help Помощь по сайту