VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Інформаційні технології у суспільстві
Описание: Повторення вивченого Тема 1 "Інформаційні технології у суспільстві"
Использовано: 4 раз

Запустить тестВопрос № 1
Вибери найбільш повну відповідь. Інформація - це
   Книги та підручники
   Тексти, малюнки, таблиці
   Відомості про навколишній світ
   Танці та музичні твори

Вопрос № 2
Послідовність взаємопов'язаних дій, що тривають протягом певного часу.
   процес
   інформатика

Вопрос № 3
Які із зазначених дій не є інформаційними процесами?
   зберігання
   пошук
   консервування
   опрацювання
   побудова

Вопрос № 4
Визнач, які інформаційні процеси відбуваються в описаних ситуаціях: покупець вибирає товар
   опрацювання повідомлення
   передавання повідомлення
   зберігання повідомлення

Вопрос № 5
Визнач, які інформаційні процеси відбуваються в описаних ситуаціях: продавець записує отримані за товар кошти
   опрацювання повідомлення
   передавання повідомлення
   зберігання повідомлення

Вопрос № 6
Визнач, які інформаційні процеси відбуваються в описаних ситуаціях: покупець повідомляє продавцеві про вибраний товар
   опрацювання повідомлення
   передавання повідомлення
   зберігання повідомлення

Вопрос № 7
Вкажи способи, яким подано повідомлення: лист до редакції журналу
   текстовий
   графічний
   умовний сигнал
   комбінований
   звуковий

Вопрос № 8
Вкажи способи, яким подано повідомлення: гудок автомобіля
   текстовий
   графічний
   умовний сигнал
   комбінований
   звуковий

Вопрос № 9
Вкажи способи, яким подано повідомлення: карта міста
   текстовий
   графічний
   умовний сигнал
   комбінований
   звуковий

Вопрос № 10
Системи, які забезпечують здійснення інформаційних процесів, називають
   Інформаційна система
   Інтелектуальна власність
   Інформаційна етика

Вопрос № 11
Як називається комплекс технічних засобів, необхідних для функціонування інформаційної системи?
   Апаратне забезпечення
   Програмне забезпечення
   Інформаційне забезпечення

Вопрос № 12
Фотоапарат, відеокамера - це пристрої?
   Пошуку інформації
   Кодування інформації
   Передавання повідомлень
   Збереження інформації

Вопрос № 13
Інформаційні процеси - це...?
   процеси пошуку, опрацювання, кодування та стискання інформації
   процеси пошуку, опрацювання, зберігання, передачі та отримання інформації
   процеси пошуку, монтажу та кодування інформації
   процеси пошуку, зберігання, кодування та архівування даних

Вопрос № 14
Супутникова антена, радіо, телефон - це пристрої...?
   Збереження інформації
   Опрацювання інформації
   Пошуку інформації
   Передавання повідомлень

Вопрос № 15
Слово "портативний" означає:
   невеликий за розмірами
   зручний для носіння із собою предмет
   який легко переміщувати з одного місця в інше
   стаціонарний

Вопрос № 16
Комп'ютер, який встановлений у певному приміщенні та постійно підключений до електромережі
   стаціонарний
   портативний

Вопрос № 17
До основних складових персонального комп'ютера відносять такі пристрої:
   вінчестр, миша, монітор, клавіатура
   монітор, клавіатура, системний блок, миша
   принтер, клавіатура, монітор, пам'ять
   вінчестр, миша, принтер, клавіатура

Вопрос № 18
Пристроями введення є:
   сканер
   принтер
   мікрофон
   миша
   клавіатура

Вопрос № 19
Як називається пристрій для керування роботою комп’ютера та опрацювання даних?
   процесор
   системний блок
   пам'ять
   вінчестр

Вопрос № 20
Набір програм, який забезпечує управління роботою комп'ютера, називають
   редактор презентацій
   операційна система
   графічний редактор
   програма-тренажер

Вопрос № 21
Набір правил і засобів, які забезпечують обмін повідомленнями між користувачем і комп'ютером
   законом про використання ліцензій
   законом про авторське право
   операційною системою
   інтерфейсом користувача

Вопрос № 22
Посилання на певний об'єкти операційної системи, що міститься на одному з носіїв даних, називають
   ярликом
   контекстним меню
   інтерфейсом користувача
   операційною системою

Вопрос № 23
Контекстне меню можна викликати
   клацанням лівої кнопки миші на вибраному об'єкті
   подвійним клацанням правої кнопки миші на вибраному об'єкті
   клацанням правої кнопки миші на вибраному об'єкті
   подвійним клацанням лівої кнопки миші на вибраному об'єкті

Вопрос № 24
Існують такі інтерфейси операційних систем
   графічний
   командний
   технічний
   прикладний

Вопрос № 25
Щоб виділити файл, папку або ярлик слід
   двічі клацнути лівою клавішею миші на його значку
   навести вказівник миші на його значок
   клацнути лівою клавішею миші на його значку
   клацнути правою клавішею миші на його значку

Вопрос № 26
Копіювання та переміщення файла чи папки можна виконати за допомогою:
   папки Комп'ютер
   кошика
   буфера обміну
   перетягування мишею

Вопрос № 27
Дії з файлами, папками та ярликами
   створення
   копіювання
   переміщення
   перейменування
   видалення

Вопрос № 28
Яку дію НЕ можна виконувати над файлом?
   Видалити
   Обернути
   Копіювати
   Перейменувати

Запустить тест

help Помощь по сайту