VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Відображення рисунків
Описание:
Использовано: 5 раз

Запустить тестВопрос № 1
Яка властивість компонента Іmage відповідає за автоматичну зміну його розміру відповідно до розміру зображення?
   Picture
   AutoSize
   Width
   Stretch

Вопрос № 2
Яка властивість компонента Іmage відповідає за автоматичне масштабування зображення відповідно до реального розміру компонента?
   Picture
   AutoSize
   Width
   Stretch

Вопрос № 3
Які властивості має компонент Іmage?
   Picture
   Text
   Caption
   Stretch

Вопрос № 4
Які компоненти містяться на вкладці Additional Палітри компонентів?
   ColorGrid
   Shape
   BitBtn
   Іmage

Вопрос № 5


Які значення X і Y потрібно задати в операторі малювання полілінії як координат точки А (див. рисунок)? Form1.Canvas.Polyline ([Point(10,10), Point(30,100), Point(50,10), Point(70, 100), Point(X, Y)]);
Ответ: 90,1

Запустить тест

help Помощь по сайту