VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Василь Стус . Життя і творчість
Описание:
Использовано: 6 раз

Запустить тестВопрос № 1
Василь Стус належав до покоління мистецтв, що має назву:
   «Розстріляне відродження»;
   «шістдесятників»;
   «сімдесятників»;
   "вісімдесятників"
   "постмодерністів"

Вопрос № 2
У 1965 р. Василя Стуса було відраховано з аспірантури з причини:
   виходу в «Літературній газеті» добірки його поезій;
   написання критичного нарису «Най будем щирі»;
   участі в таємному гуртку;
   виступу проти репресій української інтелігенції в кінотеатрі «Україна» на прем’єрі кінофільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків».
   за участь у правозахисній Гельстнській групі

Вопрос № 3
Який вчинок Василя Стуса поклав початок його страдницькому життєвому шляху?
   протягом тижня не з’являвся на роботі, а писав вдома вірші;
   написав статгю в газету, яка була потрактована як анти-радянська;
   підтримав акцію протесту проти арештів української національно свідомої інтелігенції;
   систематично з’являвся в університеті у нетверезому стані;
   обрав тему наукової роботи, яка не вкладалася у дозволен: офіційною ідеологією рамки.

Вопрос № 4
Як радянська система покарала Василя Стуса за волелюбство та правдолюбство?
   вислала за кордони СРСР;
   позбавила права працювати за фахом, а тоді арештувала;
   відправила працювати на комсомольську будову в Сибір;
   відправила працювати на підприємство хімічної промисловості зі шкідливими умовами праці;
   заборонила проживати у великих культурних центрах

Вопрос № 5
У якій газеті вперше були надруковані перші вірші Василя Стуса?
   у газеті "Комсомольська правда"
   у газеті "Поетична Україна"
   у часописі "Скриня"
   у часописі "Критика"
   у "Літературній газеті"

Вопрос № 6
Хто з письменників ввів у літературу Василя Стуса, написавши передмову до його поезій?
   Василь Симоненко
   Олесь Гончар
   Павло тичина
   Андрій Малишко
   Ліна Костенко

Вопрос № 7
Скільки періодів творчості виділяють літературознавці у життєписі Василя Стуса?
   два
   три
   чотири
   п'ять
   шість

Вопрос № 8
Для творчості В. Стуса характерні всі перелічені мотиви, ОКРІМ:
   утвердження людського «Я», бунту особистості проти системи;
   осмислення уроків української історії, трагічних помилок предків;
   мужнього старждання, нерозкаяності;
   християнського смирення.
   любов до рідної землі, туга за нею

Вопрос № 9
Укажіть назву першої збірки В. Стуса:
   «Свіча в свічаді»;
   «Палімпсести»;
   «Зимові дерева»;
   «Дорога болю».
   "Веселий цвинтар"

Вопрос № 10
Які дві збірки Василя Стуса були видані за кордоном у 1970 та 1977 роках?
   "Дорога до болю", "Під тягарем хреста"
   "Вікна у позапростір", "Золота красуня"
   "Зимові дерева", "Свіча в свічаді"
   "Небо.Кручі.Провалля", "Вічір.Зламага віть"
   "Палімпсести", "Веселий цвинтар"

Вопрос № 11
Яка стилістична фігура покладена в основу назви збірки "Веселий цвинтар"
   антитеза
   оксюморон
   літота
   полісиндетон
   інверсія

Вопрос № 12
Що символізують льон і поле в поезії Василя Стуса «У цьому полі, синьому, як льон…»?
   море надій;
   красу української землі;
   національну менальність (льон), життя (поле);
   незахищену радянською системою людину в бурхливому океані життєвих проблем.
   духовні цінності ліричного героя

Вопрос № 13
Який твір є своєрідним духовним заповітом, підсумком життя Василя Стуса?
   «На колимськім морозі калина…»;
   "Господи, гніву пречистого..."
   "Крізь сотні сумнівів я йду до тебе..."
   «У цьому полі, синьому, як льон…»;
   «Як добре те, що смерті не боюсь я…».

Вопрос № 14
Вірші Василя Стуса "Крізь сотні сумнівів я йду до тебе..." і "Господи, гніву пречистого..." належать до лірики
   філософської
   інтимної
   пейзажної
   громадянської
   патріотичної

Вопрос № 15
Поезії Василя Стуса "Крізь сотні сумнівів я йду до тебе..." і "Господи, гніву пречистого..." за жанром
   елегії
   сонети
   панегірики
   послання
   медитації

Вопрос № 16
Медитація - це
   Ліричний вірш задумливого, сумного характеру.
   Невеликий за обсягом вірш та музичний твір для сольного співу
   Урочиста пісня на честь визначної події або героя.
   Лірична поезія, в якій автор розмірковує над проблемами онтологічного, екзистенціального і т. ін. ...
   ліричний вірш, що складається з чотирнадцяти рядків п’ятистопного або шестистопного ямба, власне, двох чотиривіршів (катрени) з перехресним римуванням та двох тривіршів (терцети) з усталеною схемою римування

Вопрос № 17
Стоїчна лірика Василя Стуса - це
   лірика наповнена патріотичними мотивами
   лірика наповнена романтичним змістом
   лірика, яка оспівує античних героїв
   лірика, в якій утверджується думка про нескореність, стійкість, важливість не втрачати людську гідність за будь-яких обставин
   лірика, яка опівує красу та неповторність жінки

Вопрос № 18
Провідний мотив поезії Василя Стуса "Крізь сотні сумнівів" я йду до тебе... -
   дорога до рідної України
   віра особистості в себе, у подолання всіх життєвих перешкод
   прекрасне вічне і воно навколо нас
   самопожертва молодого патріота заради Батьківщини
   Всесвіт сильніший людини

Вопрос № 19
У назві поезії Василя Стуса "Крізь сотні сумнівів я йду до тебе.." використано художній засіб
   риторичне звертання
   порівняння
   гіпербола
   епітети
   метафора

Вопрос № 20
В наведених цитатах "вірою тугу розвіюю"; надiєю довжу його в вiки" з поезії В.Стуса "Господи, гніву пречистого..." використано художній засіб
   гіперболу
   епітети
   метафору
   асонанс
   риторичне звертання

Вопрос № 21
Якій поезії Василя Стуса належать рядки "І врочить порив: не спиняйся, йди, То - шлях правдивий. Ти - його предтеча"
   "Господи, гніву пречистого..."
   "Як добре те, що смерті не боюсь я..."
   "У цьому полі, синьому , як льон"
   "Крізь сотні сумнівів я йду до тебе"
   «На колимськім морозі калина…»;

Вопрос № 22
Екзистенціалізм - це напрям у літературі і філософії, що
   відображення загостреного суб'єктивного світобачення через гіпертрофоване авторське «Я», напругу його переживань та емоцій, бурхливу реакцію на дегуманізацію суспільства, знеособлення в ньому людини, на розпад духовності, засвідчений катаклізмами світового масштабу початку XX ст.
   заснований на принципі безпосередньої фіксації вражень, спостережень, співпереживань
   самосвідомим розривом із традиційними стилями в поезії та віршах.
   мистецтво антигуманізму, яке має відбити настання часу техніки
   позиціонує і досліджує людину як унікальну духовну істоту, що здатна до вибору власної долі.

Вопрос № 23
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Вкажіть збірки Василя Стуса, які були видані за кордоном у період «застою»:
   «Дорога болю»;
   «Зимові дерева»;
   «Вікна в позапростір»;
   «Палімпсести»;
   «Свіча в свічаді».

Вопрос № 24
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. Як склалася доля творів Василя Стуса за його життя?
   деякі збірки виходили за кордоном;
   сам поет не друкував свої вірші, вважаючи їх ще не довершеними;
   частина збереглась у рукописному варіанті;
   частина загубилась за іржавими таборовими дротами;
   усе, що писав, виходило в «самвидаві».

Запустить тест

help Помощь по сайту