VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: сполучник
Описание:
Использовано: 3 раз

Запустить тестВопрос № 1
У якому рядку всі слова – сполучники
   А ніби, поза, зате, наче
   Б якби, від, щоб, за
   В де, що, але, як
   Г з-посеред, хоч би, над
   Д якщо, згідно з, щоб

Вопрос № 2
2. У якому рядку всі слова – сполучники
   А тому що, для, через
   Б або, абиякий, так що
   В проте, із-за, якби
   Г оскільки, однак, від
   Д хоч, немовбито, коли ж.

Вопрос № 3
3. Визначити рядок, у якому всі сполучники належать до сурядних
   А а, мов, коли, тому що
   Б або, однак, не то...не то
   В хоча, поки, нібито
   Г та, неначебто, і...і
   Д проте, що, але, щоб

Вопрос № 4
4. Визначити рядок, у якому всі сполучники належать до підрядних
   А Мовби, проте, але, як
   Б щоб, ніби, коли б, оскільки
   В якщо, чи, що, то...то
   Г ледве, також, або, хоча
   Д зате, дарма що, коли

Вопрос № 5
5. Визначити, які сурядні сполучники виражають несумісність понять або чергування явищ
   А розділові
   Б протиставні
   В єднальні

Вопрос № 6
6. Визначити рядок, у якому підрядні сполучники можуть належати до однакових груп за значенням.
   А так що, що аж
   Б мов, як тільки
   В дарма що, хоч
   Г тому що, немов

Вопрос № 7
7. Визначити рядок, у якому вжито повторюваний сполучник
   А Коли зриваєш на грядці чорнобривець, здається, зриваєш не квітку, а своє серце з грудей виймаєш
   Б Бої точилися не тільки закожен будинок, але й за кожен поверх.
   В Учасники конкурсу радували і чудовим виконанням творів, і різноманітністю репертуару.
   Г Тобі все дороге, рідне й наймиліше.

Вопрос № 8
8. Визначити рядок, у якому вжито парний сполучник
   А В українського народу збереглося багато повір'їв і про вогонь, і воду, і місяць
   Б Здобуті знання й химерні уявлення поєднувалися у вигадливих міфічних образах та історіях.
   В Конкурсні роботи виконували як дорослі, так і діти.
   Г Ні людей, ні хат не було видно.

Вопрос № 9
9. Позначте рядок, у якому подано правильне закінчення визначення сполучника Сполучник - це службова частина мови, яка ...
   А виражає залежність іменника, займенника, числівника від інших слів, здатний керувати
   Б вживається для зв'язку однорідних членів та частин складного речення і виражає смислові зв'язки між ними
   В виражає почуття і волевиявлення, не називаючи їх.

Вопрос № 10
10.За роллю в мові сполучники поділяються на
   А сурядні і підрядні
   Б похідні та непохідні
   В прості, складні, складені

Вопрос № 11
11.Сполучник сурядності, який може бути в одному випадку єднальним, а в іншому - протиставним
   А зате
   Б та
   В проте
   Г однак
   Д ні..ні

Вопрос № 12
12. Сполучники підрядності поділяються на
   А похідні та непохідні
   Б єднальні, причинові, наслідкові
   В міри і ступеня, часові, розділові
   Г причинові, часові, умовні, мети, допустові

Запустить тест

help Помощь по сайту