VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Риторика
Описание:
Использовано: 2 раз

Запустить тестВопрос № 1
Риторика - це...
   наука про правильне застосування міміки та жестикуляції;
   наука про правильну артикуляцію звуків мовлення;
   наука про культуру спілкування та мовлення;
   наука і мистецтво переконувати співрозмовників.

Вопрос № 2
У якому рядку наведено риторичне запитання
   Дядьку, а ви мені не можете дати “Пригоди Тома Сойєра”? Возможна чи невозможна така возможність? (М.Стельмах.)
   Чого являєшся мені у сні...(І.Франко).
   Як тебе хоч звати, земляче? (Григір Тютюнник.)
   Та скажи-бо, дівчино, з якого ти села, чи з Бієвець, чи з Дешок? (І.Нечуй-Левицький.)

Вопрос № 3
Письмовий оцінювальний жанр, мета якого — оцінити мистецький чи науковий твір - це...
   анотація
   характеристика
   рецензія
   похвала

Вопрос № 4
Невелика доповідь з якогось окремого питання - це...
   повідомлення
   пояснення
   інформація
   доповідь

Вопрос № 5
Урочистий відтінок мають дієслівні форми
   порвіте, окропіте
   порвеш, окропиш
   порвіть, окропіть
   порви, окропи

Вопрос № 6
У реченні Кайдашиха полюбляла на людях триматися гордовито замість виділених слів доречний фразеологізм
   накручувати хвоста
   наставляти на розум
   дерти кирпу
   давати горобцям дулі

Вопрос № 7
Основними етикетними жанрами вважають
   привітання
   вибачення
   похвала
   докір

Вопрос № 8
До основних діалогічних жанрів НЕ належать
   бесіда
   монолог
   телефонна розмова
   рецензія

Вопрос № 9
Тема виступу - це...
   це предмет, відображений у певному ракурсі, який став змістом промови;
   основна галузь роздумів оратора, у межах якої він добирає явища та факти, що розглядаються у виступі;
   роз’яснення, тлумачення, інтерпретація подій та фактів;
   уміння оратора виступати без підготовки.

Вопрос № 10
Лаконічність мовлення відбиває:
   словниковий запас оратора;
   здатність оратора говорити стисло, залишаючись максимально зрозумілим;
   нормативність, літературність мовлення оратора;
   емоційність, натхненність і піднесеність мовлення.

Вопрос № 11
Інформація повинна бути :
   короткою
   містити факти й бути новою
   містити настанови
   цікавою для слухачів

Вопрос № 12
Представлення не має тривати довше, ніж
   1 година
   60 секунд
   2 хвилини
   5-10 хвилин

Вопрос № 13
Мета будь-якого інформаційного повідомлення -це
   привернути до себе увагу
   дати відомості про той або інший предмет, причому так, щоб слухачам це було цікаво
   ознайомити присутніх із останніми новинами
   зуміти передати свої знання

Вопрос № 14
Основні вимоги до інформаційної промови:
   зробити промову зрозумілою
   зробити передачу інформації як можна більш повною
   витримати регламент
   зробити її цікавою для слухачів

Запустить тест

help Помощь по сайту