VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.
Тесты > Украинский язык

шаг 2 из 5
Выберите раздел
тестов
1230
Іменник0
Інфо0
Головні та другорядні члени речення0
Дієслово0
займенник0
Звертання. Вставні слова1
лексична норма0
Ненаголошені голосні в корені слова0
Общая информация0
Односкладні речення. Неповні речення. Другорядні члени речення0
онтрольна робота з теми "Складне речення"0
Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях0
Прикметник0
пряма мова0
Пряма мова, діалог, цитати0
Речення. Головні члени речення.0
розрізнення прислівниківтп співзвучних сполук0
Стилістичне забарвлення лексики. Книжна й розмовна лексика1
Тема 7. Односкладні речення. Неповні речення.0
Фонетика0
Фразеологія1
Частини складносурядного речення зіставляються в рядку (Слова Ганни)0
Чергування0
Числівник0


Если нет нужного раздела, то нажмите на кнопку ниже Добавить новый раздел и создайте свой тест

Добавить новый раздел

help Помощь по сайту