VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.
шаг 4 из 6
Запустить тест?

нажмите на кнопку "Запустить тест" и у Вас останется последнйи шаг - выбрать класс, который будет проходить этот тест на данный момент. После выбора класса любой ученик из этого класса может проходить тест на любом устройстве где есть интернет - ему нужно лиш войти на свою страницу на нашем сайте. Удачи!

если тест НЕ подходит то Вы можете:
выбрать другой тест    клонировать тест


Добавить тест в закладки?

Тема теста: "Закони заломленя світла"
Описание:
Использовано: 8 раз

    Запустить тестВопрос № 1
. Фізичне тіло, частинки якого випромінюють світло -
   Приймач світла
   Учитель
   Джерело світла
   Джерело знань

Вопрос № 2
Лінія, що вказує на напрямок поширення енергії світла - це
   Світловий промінь
   Джерело світла
   Указка
   Приймач світла

Вопрос № 3

Врезультаті якого явища соломинка здається деформованою?
   Відбивання світла
   Деформації
   Це дві різні соломинки
   Заломлення світла

Вопрос № 4
Зміну напрямку поширення світла на межі поділу двох середовищ називають
   поширення світла
   розломлення світла
   заломлення світла
   відбивання світла

Вопрос № 5
Скільки законів заломлення світла існує?
   1
   2
   3
   4
   5

Вопрос № 6
Абсолютний показник заломлення світла ...
   показує, у скільки разів швидкість поширення світла в середовищі менша, ніж у вакуумі
   показує, у скільки разів швидкість поширення світла в середовищі менша, ніж у повітрі
   показує, на скільки разів швидкість поширення світла в середовищі менша, ніж у вакуумі
   показує, у скільки разів швидкість поширення світла в середовищі більша, ніж у вакуумі

Вопрос № 7
Якою літерою позначається абсолютний показник заломлення?
   b
   n
   m
   а

Вопрос № 8

Що зображено на фото?
   Червоний шнур
   Лазер
   Оптоволоконний кабель
   Приймач світла

Вопрос № 9

В якій речовині абсолютний показник заломлення найбільший?
   Вода
   Скло
   Сапфір
   Алмаз

Вопрос № 10
Що значає у ІІ Ззаконі заломлення літера α ?
   Кут падіння
   Кут заломлення
   Кут відбивання
   Кут між дзеркалом та поверхнею столу

Вопрос № 11

Якою буквою позначено кут заломлення світла?
   α
   β
   γ

Вопрос № 12
Світловий промінь проходить з ВОДИ в ПОВІТРЯ. Кут заломлення при цьому
   Більше кута падіння
   Менше кута падіння
   Дорівнює куту падіння

Вопрос № 13
На границю повітря — скло падає світловий промінь. Кут падіння — 60°. Яким є кут заломлення? Показник заломлення скла — 1,5.
   40°
   71°
   90°
   35°

Вопрос № 14
Промінь світла падає на межу поділу середовищ повітря — рідина під кутом 45° і заломлюється під кутом 30° . Яким є показник заломлення рідини?
   0.71
   1
   1.4
   2.8

Вопрос № 15
Кут заломлення - це кут між ...
   падаючим променем і відбитим променем.
   продовженням перпендикуляра в точку падіння і заломленим променем.
   падаючим променем і перпендикуляром в точку падіння променя.
   заломленим променем і лінією межі середовищ.

Вопрос № 16
Промінь світла падає з повітря у воду під кутом 60°. Кут між відбитим і заломленим променями становить 80°. Обчисліть кут заломлення променя.
   30 °
   40 °
   50 °
   60 °
   70 °

Вопрос № 17
Що є причиною заломлення світла?
   Зміна кута поширення світла в разі переходу з одного прозорого середовища в інше.
   Зміна траєкторії поширення світла в разі переходу з одного прозорого середовища в інше.
   Зміна напряму поширення світла в разі переходу з одного прозорого середовища в інше.
   Зміна швидкості поширення світла в разі переходу з одного прозорого середовища в інше.

Вопрос № 18
Якщо промінь світла переходить у середовище з більшою оптичною густиною, то кут заломлення є ..
   меншим від кута падіння.
   рівним куту падіння.
   більшим від кута падіння.
   рівним куту відбивання.

Вопрос № 19
Якщо промінь світла переходить у середовище з меншою оптичною густиною, то кут заломлення є ...
   меншим за кут падіння.
   більшим за кут падіння.
   рівним куту падіння.
   рівним куту відбивання.

Вопрос № 20
Повним внутрішнім відбиванням світла називають ...
   явище, за якого поширення світла відсутнє.
   явище, за якого відбивання світла відсутнє.
   явище, за якого падіння світла відсутнє.
   явище, за якого заломлення світла відсутнє.

Вопрос № 21
Промінь світла переходить з повітря в кварц. Обчислити кут заломлення променя в кварці, якщо кут падіння рівний 30°.
   40°
   10°
   12°
   18°
   24°

Вопрос № 22
На якому малюнку зображено дисперсію світла?


    Запустить тест

help Помощь по сайту