VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.
шаг 4 из 6
Запустить тест?

нажмите на кнопку "Запустить тест" и у Вас останется последнйи шаг - выбрать класс, который будет проходить этот тест на данный момент. После выбора класса любой ученик из этого класса может проходить тест на любом устройстве где есть интернет - ему нужно лиш войти на свою страницу на нашем сайте. Удачи!

если тест НЕ подходит то Вы можете:
выбрать другой тест    клонировать тест


Добавить тест в закладки?

Тема теста: США
Описание:
Использовано: 1 раз

    Запустить тестВопрос № 1
Оберіть правильне твердження про державний лад США:
   Парламентська республіка, федеративна держава
   Президентська республіка, федеративна держава
   Держава в складі Співдружності (Брит.), федеративна держава
   Конституційна монархія, унітарна держава

Вопрос № 2
Головною рисою вигідного економіко-географічного положення США є:
   протяжні сухопутні кордони з Канадою і Мексикою
   вихід основної території до Атлантичного і Тихого океанів
   розташування у західній півкулі
   велика протяжність основної території із заходу на схід

Вопрос № 3
З якими із перерахованих країн США має сухопутний кордон?
   Канада
   Куба
   Росія
   Гондурас
   Мексика

Вопрос № 4
Населення США характеризується:
   складним расовим і національним складом
   складним національним складом, але однорідним расовим
   складним расовим складом, але однорідним національним
   однорідним расовим і національним складом

Вопрос № 5
Динаміка чисельності населення США забезпечувалась у значній мірі:
   еміграцією
   урбанізацією
   імміграцією
   внутрішніми міграціями

Вопрос № 6
Частка аборигенів (індіанців, ескімосів, алеутів) у населенні США складає:
   30 %
   10 %
   1 %
   12,5 %

Вопрос № 7
Що правильно характеризує працересурсний потенціал США?
   Для США протягом тривалого часу характерне негативне сальдо міграцій. У формуванні населення країни роль емігрантів незначна
   Для більшої частини населення США притаманний І тип відтворення. Середній вік населення менший, ніж у більшості країн Європи
   Трудові ресурси в США вирізняються високим рівнем кваліфікації. Переважна більщшість економічно активного населення зайнята у вторинному та первинному секторах економіки
   Чисельність населення США скорочується через депопуляцію. Тому країна відчуває нестачу трудових ресурсів

Вопрос № 8
Які твердження правильно характеризують економіко-географічне положення США?
   Територія США складається з трьох частин: Континентальні («суміжні») штати, штат Аляска та штат Гавайї
   США межує зі своїми політичними та економічними партнерами по НАФТА та НАТО: на півночі з Канадою, на півдні – з Мексикою
   Віддаленість від Європи негативно вплинула на економічний розвиток США в ХХ ст. Подій Першої та Другої світових війн загальмували розвиток країни
   США лежить на перетині транзитних морських шляхів між Європою, Америкою та Азіатсько-Тихоокеанським регіоном. Має вихід до трьох океанів
   Найбільші за зантажообігом морські порти США розташовані на південно-західному узбережжі в штаті Каліфорнія

Вопрос № 9
Трьома правильними характеристиками США є такі твердження:
   має вихід до трьох океанів, межує по суші із двома країнами
   за формою правління є республікою, за устроєм - федеративною державою
   виробництво споживчих товарів скорочується, а наукоємної - зростає
   є найбільшим експортером вугілля, нафти, природного газу та залізної руди
   до середини ХХ ст. виступали в ролі найбільшого постачальника робочої сили, в наш час є найбільш привабливою для мігрантів країна

Вопрос № 10
Оберіть три види промислової продукції, на виробництві якої спеціалізується США:
   високоточна комп'ютерна техніка
   авіаційна та космічна техніка
   мінеральні добрива
   сучасні полімерні матеріали
   металорізальні верстати

Вопрос № 11
Знайдіть три відповіді. Які характерні особливості сучасного економічного розвитку США?
   Зростає об’єм американських інвестицій за кордоном, пошук нових ринків збуту американських товарів
   США - найпотужніша постіндустріальна наддержава світу, понад 4/5 зайнятого населення працює в сфері послуг
   Надмірна спрямованість економіки на видобуток мінеральних ресурсів та висока залежність від експорту кількох їх видів
   Ринковий тип економічної системи, домінування приватної власності, провідна роль ТНК в економіці країни
   Економіка індустріально-аграрного типу, яка завдяки іноземним інвестиціям та кредитам досягла значних успіхів

Вопрос № 12
В яких басейнах ведеться видобуток найти й природного газу на території США?
   Аляскинський
   Приозерний
   Каліфорнійський
   Приатлантичний
   Техаський

Вопрос № 13
Встановіть відповідність між штатами США та розвитком у них галузей господарства:
 1  Каліфорнія
 2  Гаваї
 3  Техас
 4  Пенсільванія
 A  Туризм
 B  Чорна металургія
 C  Авіакосмічна
 D  Нафтова


Вопрос № 14
Знайдіть відповідність між розташуванням покладів корисних копалин та територіями США:
 1  залізна руда
 2  фосфорити
 3  золото
 4  саморідна сірка
 A  Аляска
 B  Приозерний басейн
 C  Примексиканська низовина
 D  Флорида


Вопрос № 15
Між Україною та США налагоджене співробітництво у багатьох напрямках. Установіть відповідність між формою міжнародних економічних зв'язків та її проявом у співробітництві двох країн:
 1  зовнішня торгівля
 2  міжнародний туризм
 3  науково-технічне співробітництво
 4  кредитно-фінансові відносини
 A  США є найбільшим інвестором у проекти з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
 B  перевезення морськими суднами США вугілля до України
 C  співробітництво з модернізації української ракети-носія "Циклон-4"
 D  організація ділових поїздок бізнесменів до Нью-Йорка


Вопрос № 16
Назвіть місто, в якому знаходиться найбільший аеропорт в світі О’Хара:
   Чикаго
   Нью-Йорк
   Сан-Франциско
   Атланта

Вопрос № 17
Яке твердження є хибним щодо характеристики місця США в світі та американському регіоні?
   США - регіональний лідер: за їхньої ініціативи була створена організація НАФТА - найбільша в світі регіональна зона вільної торгівлі, де створюється близько 30% світового ВВП
   США – економічно та політично наймогутніша держава, єдина наддержава в світі
   США – нова індустріальна країна з величезним економічним потенціалом, надзвичайно багатими природними ресурсами та дешевою робочою силою
   США – ядерна держава, постійний член Ради Безпеки ООН, лідер серед країн світу за військовою потужністю, засновник та головний осередок НАТО

Вопрос № 18
Яке твердження правильно характеризує один зі складників третинного сектору економіки США?
   інтеграція науки та виробництва відбувається в результаті створення технопарків та технополісів, які традиційно називають "силіконовими долинами"
   через високий рівень розвитку промислового та сільськогосподарського виробництв значення міжнародного туризму в країні незначне
   для фінансової діяльності країни притаманна наявність багатьох офшорних фінансових центрів зі зниженими податковими ставками
   основу транспортної мережі країни становить система високошвидкісних залізниць широтного та меридіонального напрямку

Вопрос № 19
Які сільськогосподарські рослини культивують в США в центральних частинах країни в степовій зоні з континентальним кліматом на чорноземних ґрунтах?
   Рис, просо, бавовник, цукрова тростина
   Тютюн, арахіс, кава, гевея
   Кукурудза, пшениця, соя, соняшник
   Садові та ягідні культури, овочі, чай

Вопрос № 20
Укажіть неправильне твердження щодо характеристик сільського господарства США:
   вузька спеціалізація фермерських господарств та окремих територій
   використання високопродуктивних порід тварин і високоврожайних сортів рослин
   високий рівень механізації та хімізації
   переважання екстенсивних методів господарювання

    Запустить тест

help Помощь по сайту