VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.
шаг 4 из 6
Запустить тест?

нажмите на кнопку "Запустить тест" и у Вас останется последнйи шаг - выбрать класс, который будет проходить этот тест на данный момент. После выбора класса любой ученик из этого класса может проходить тест на любом устройстве где есть интернет - ему нужно лиш войти на свою страницу на нашем сайте. Удачи!

если тест НЕ подходит то Вы можете:
выбрать другой тест    клонировать тест


Добавить тест в закладки?

Тема теста: Води суходолу, їх значення для життя та діяльності людей
Описание:
Использовано: 7 раз

    Запустить тестВопрос № 1
Укажіть назву звивистого заглиблення на земній поверхні, виробленого річкою від витоку до гирла:
   річковий басейн
   річкова меандра
   річкова долина
   річкова тераса

Вопрос № 2
Укажіть складові частини річкової долини:
   річище, заплава, тераса
   витік, річище, гирло
   річка, її басейн, вододіл
   головна річка, праві притоки, ліві притоки

Вопрос № 3

На річці, у руслі якої є ділянка з порогами, планують спорудити ГЕС. У якій із позначених на схемі буквою точок доцільно збудувати греблю гідроелектростанції зі шлюзами, щоб затопити пороги і зробити судноплавство наскрізним?
   А
   Б
   В
   Г

Вопрос № 4
Що спричиняє заболочування великих площ у природних зонах тундри й тайги Євразії та Північної Америки?
   значні запаси торфу, континентальний клімат
   низовинний рельєф, надмірне зволоження
   водопроникні гірські породи, трав'яниста рослинність
   підзолисті ґрунти, розріджений рослинний покрив

Вопрос № 5
«Річки — дзеркало клімату», — стверджував відомий кліматолог О. І. Воєйков, оцінюючи вплив кліматичних умов на такий показник «життя» річки, як:
   режим
   наявність порогів
   похил
   швидкість течії

Вопрос № 6
Укажіть спільну ознаку озер Чад, Ейр та Аральського озера-моря:
   належать до безстічних
   живляться лише підземними водами
   утворилися в грабенах земної кори
   розташовані в Південній півкулі

Вопрос № 7
Як називають підземні води, що навесні можуть з’являтися в підвалах будинків, погребах?
   термальні
   артезіанські
   ґрунтові
   міжпластові

Вопрос № 8
Річка протікає в екваторіальному кліматичному поясі та є судноплавною лише на окремих ділянках. Причина цього –
   велика кількість водоростей і риби
   низький рівень води влітку
   пороги й водоспади в річищі
   велика швидкість течії

Вопрос № 9
Що спричиняє заболочування північних районів України? *
   низовинний рельєф
   слабке ерозійне розчленування
   водопроникні гірські породи
   надмірне зволоження
   значні запаси мінеральних ресурсів

Вопрос № 10

В Українських Карпатах планується будівництво 570 малих гідроелектростанцій. У верхів'ях річки мають невисоку водність, тому проектують на кожну ГЕС подавати воду з кількох річок трубами (див. рисунок). Які екологічні та соціально-економічні проблеми в регіоні спричинять такі гідротехнічні споруди?
   зменшення частки зайнятих у промисловості й збільшення — у сфері послуг
   утворення на річках великих за площею поверхні водосховищ
   зникнення окремих видів риб і комах, занесених до Червоної книги
   заболочування пасовищ на гірських схилах
   докорінну зміну ландшафтів

Вопрос № 11
Киянин вирішив за оголошенням придбати для відпочинку в Карпатах «.. будиночок у мальовничому місці під горою, біля потічка в селі М. ...». Після огляду садиби й місцевості навколо неї покупець помітив наслідки стихійних явищ. Укажіть аргументи, що вплинуть на ціну садиби:
   укріплений камінням берег річки (на випадок паводку?)
   розкидані дрова, похилені підпори для сіна (після проходження торнадо?)
   маленька грядка з овочевими культурами (загроза літніх заморозків?)
   смуга понівеченого лісу нижче полонини (слід лавини?)
   набрана з потічка чиста вода у відра та інші посудини (потрібен запас, бо після злив вода в потічку каламутна?)

Вопрос № 12

В озерах, котловина яких має форму, зображену на рисунку, вода може бути гарячою, іноді навіть кипіти. Це відбувається тому, що котловина є:
   кратером вулкану
   грабеном
   затопленим кар'єром
   карстовою воронкою

Вопрос № 13

За рисунком визначте населений пункт, розташований найближче до гирла правої притоки річки Тихої:
   А
   Б
   В
   Г

Вопрос № 14

Враховуючи форму і глибину Байкалу, визначте, на якому рисунку відображено походження його озерної улоговини:
   А
   Б
   В
   Г

Вопрос № 15

Визначте похил р. Дунай за даними, указаними на схемі:
   0,24 м/км
   0,24 км/м
   4,22 км/м
   4,22 м/км

Вопрос № 16
Як уплине на підземні води певної місцевості тривала літня засуха?
   зросте температура термальних вод родовища
   знизиться рівень води в колодязях (криницях)
   збільшиться напір води в артезіанських свердловинах
   зменшиться вміст солей у мінеральній воді джерела

Вопрос № 17
Піщана коса перетворює відкритий лиман на лиманне озеро (випаровування з його поверхні становить 155 млн м³ на рік, а загальний річковий стік у лиман - 70 млн м³ на рік). Як зміниться гідрологічний режим цієї водойми?
   знизиться рівень води, збільшиться солоність
   зросте рівень води, зменшиться солоність
   знизиться рівень води, зменшиться солоність
   зросте рівень води, збільшиться солоність

Вопрос № 18
Які дві річки течуть в одному напрямку, але впадають у різні океани?
   Дніпро, Оріноко
   Амазонка, Янцзи
   Рейн, Муррей
   Ніл, Міссісіпі

Вопрос № 19
Знайдіть пару:
 1  процес переходу газу або насиченої пари в рідину чи тверде тіло внаслідок охолодження або стиснення їх
 2  кількість вологи, що переходить в атмосферу у вигляді пари в результаті десукціі і подальшої транспірації (фізіологічне випаровування) і фізичного випаровування з ґрунту і з поверхні рослинності
 3  процес просочування опадів і поверхневих вод у гірські породи й ґрунт капілярними порами, тріщинами та іншими пустотами і рух цієї гравітаційної вологи від поверхні Землі через зону аерації до рівня ґрунтових вод
 4  перехід речовини з твердого стану відразу в газоподібний, оминаючи рідкий
 5  процес переходу рідини в газоподібний стан, відбувається при будь-якій температурі
 A  інфільтрація
 B  сублімація
 C  конденсація
 D  евапотранспірація
 E  випаровування


Вопрос № 20
Ширина річки 20 м, середня глибина - 1,5 м, швидкість течії - 2 м/с. Визначте витрати води в річці.
   60 м3/с
   15 м3/с
   6,0 м3/с
   30 м3/с

Вопрос № 21
Поєднайте назви озер і походження їх улоговини:
 1  Сайма (Фінляндія)
 2  Сенд-Крік (США)
 3  Суликоль (Казахстан)
 4  Каспійське
 5  Чад
 A  еолове
 B  льодовикове
 C  алювіальне
 D  тектонічне
 E  залишкове


Вопрос № 22
Оберіть галузі виробництва, для яких водний чинник є визначальним:
   хімічна промисловість
   машинобудування
   лісова промисловість
   текстильна промисловість
   виробництво чорних металів

Вопрос № 23
Оберіть країни - лідери за ресурсами прісних вод:
   Алжир
   Китай
   США
   Бангладеш
   Україна

Вопрос № 24
Оберіть способи очищення прісної води:
   механічне очищення
   читання заклинань
   виморожування
   евапотранспірація
   зворотний осмос

    Запустить тест

help Помощь по сайту