VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.
шаг 4 из 6
Запустить тест?

нажмите на кнопку "Запустить тест" и у Вас останется последнйи шаг - выбрать класс, который будет проходить этот тест на данный момент. После выбора класса любой ученик из этого класса может проходить тест на любом устройстве где есть интернет - ему нужно лиш войти на свою страницу на нашем сайте. Удачи!

если тест НЕ подходит то Вы можете:
выбрать другой тест    клонировать тест


Добавить тест в закладки?

Тема теста: Електроенергетика України та світу
Описание:
Использовано: 8 раз

    Запустить тестВопрос № 1
Які чинники зумовили найбільший поміж регіонів України обсяг використання електроенергії в Дніпропетровській області?
   великі запаси паливних корисних копалин
   високий рівень урбанізації
   велика густота населення
   концентрація підприємств чорної металургії
   мережа транзитних нафто- і газопроводів

Вопрос № 2
Визначте оптимальні шляхи вирішення проблем в енергетиці України, пов’язаних з дефіцитом енергетичного вугілля зі сходу країни:
   переведення ТЕС на імпортний природний газ
   скорочення неефективного енергоспоживання
   освоєння джерел альтернативної енергетики
   введення в експлуатацію нових блоків атомних станцій
   відключення від енергосистеми побутових споживачів

Вопрос № 3
Які тенденції простежуються у розміщенні електростанцій у світі?
   зростання частки країн Європи у виробництві електроенергії
   тяжіння до нафтопереробних заводів
   концентрація у найбільш розвинутих промислових районах
   комбінування з підприємствами, які збагачують уранові руди
   зміщення у райони, забезпечені енергоресурсами

Вопрос № 4

В Українських Карпатах планується будівництво 570 малих гідроелектростанцій. У верхів'ях річки мають невисоку водність, тому проектують на кожну ГЕС подавати воду з кількох річок трубами (див. рисунок):
   докорінну зміну ландшафтів
   зникнення окремих видів риб і комах, занесених до Червоної книги
   підвищення середньорічної температури повітря й кількості опадів
   погіршення рекреаційно-туристичного потенціалу територій
   зменшення частки зайнятих у промисловості й збільшення - у сфері послуг

Вопрос № 5

Визначте показник, за яким країни, що виділені на карті темним кольором, утворюють групу світових лідерів:
   частка електроенергії, виробленої на теплових електростанціях
   забезпеченість електроенергією в розрахунку на одного мешканця
   кількість атомних електростанцій та енергоблоків на них
   частка електроенергії, виробленої на гідроелектростанціях

Вопрос № 6
Укажіть основну причину сповільнення темпів приросту енергоспоживання у світі:
   зниження собівартості палива та електроенергії
   підвищення ролі альтернативних джерел енергії
   зменшення обсягу видобування паливних ресурсів
   впровадження енергозберігаючих технологій

Вопрос № 7
Розташуйте послідовно вказані країни в порядку зменшення їхньої частки у світовому енергоспоживанні:
 1  1
 2  2
 3  3
 4  4
 A  Японія
 B  США
 C  Китай
 D  Аргентина


Вопрос № 8
Доберіть для кожної області перспективний напрям розвитку альтернативної енергетики з урахуванням місцевих ресурсів:
 1  Рівненська
 2  Донецька
 3  Хмельницька
 4  Запорізька
 5  
 A  використання шахтного газу – метану
 B  виробництво біопалива (біоетанолу, біодизелю) з ріпаку
 C  виробництво паливних брикетів і пелет з торфу й тирси
 D  виробництво паливних гранул і брикетів з лушпиння соняшника
 E  будівництво геотермальних електростанцій


Вопрос № 9
Установіть відповідність між країною й типом електростанцій, що є основними виробниками електроенергії в цій країні:
 1  Канада
 2  Польща
 3  Франція
 4  Ісландія
 5  
 A  сонячні
 B  геотермальні
 C  гідравлічні
 D  теплові
 E  атомні


Вопрос № 10

На карті позначено 11 з найпотужніших теплових електростанцій в Україні. Де потрібно додатково позначити кілька потужних ТЕС і ТЕЦ, щоб відобразити два основні принципи їхнього розташування – наближення до джерел палива й до споживача електроенергії?
   у Прикарпатті та Закарпатті
   у Миколаєві та інших портових містах
   у Києві та Луганській області
   у Житомирській і Чернігівській областях

Вопрос № 11
Територія умовної країни — архіпелаг островів коралового походження. Укажіть можливий шлях вирішення енергетичної проблеми в цій країні, зважаючи на зростання цін на імпортні енергоносії:
   розроблення місцевих родовищ торфу
   будівництво сонячних електростанцій
   освоєння енергії припливів і відпливів
   розвідування родовищ нафти на шельфі країни

Вопрос № 12
Яка з атомних електростанцій має місто-супутник Нетішин?
   Хмельницька
   Південноукраїнська
   Рівненська
   Запорізька

Вопрос № 13
Яка особливість річок в Українських Карпатах є чинником розвитку гідроенергетики в цьому регіоні?
   формують широку заплаву
   мають великий похил
   навесні виходять з берегів
   взимку не замерзають

Вопрос № 14
Установіть відповідність між назвами електростанцій та адміністративними районами, в яких вони розташовані:
 1  Зміївська ТЕЦ
 2  Каховська ГЕС
 3  Хмельницька АЕС
 4  Бурштинська ТЕС
 5  
 A  Луганська область
 B  Хмельницька область
 C  Харківська область
 D  Херсонська область
 E  Івано-Франківська область


Вопрос № 15
Чому атомні електростанції (АЕС) є привабливим джерелом електричної енергії в Китаї?
   недоступні для освоєння альтернативні (відновлювані) джерела енергії
   недостатньо енергетичних ресурсів у районах концентрації виробництва
   немає значних запасів паливних корисних копалин та гідроенергії
   неможливо задовольнити попит за рахунок лише малих ГЕС і ТЕС

Вопрос № 16
Які два основні критерії впливали на розташування атомних електростанцій в окремих регіонах України?
   родовища уранової руди та підприємства для переробки її на ядерне паливо
   високий попит на електроенергію в регіоні та проблема забезпечення паливом
   потужні лінії електропередач та незначна кількість великих природних водойм
   значна кількість кваліфікованих кадрів і формування центру науково-дослідних робіт

Вопрос № 17

На картосхемі України позначено розташування найбільших:
   центрів важкого машинобудування
   кам’яновугільних та буровугільних шахт
   центрів чорної та кольорової металургії
   атомних та гідравлічних електростанцій

Вопрос № 18
Укажіть характерні особливості районів, у яких споруджено атомні електростанції в Україні.
   дефіцит паливних ресурсів (вугілля, природного газу), збільшення попиту на електроенергію
   висока щільність населення, значна кількість кваліфікованої робочої сили
   розташування на трасах магістральних трубопроводів, незначна кількість природних водойм
   родовища уранової руди та концентрація підприємств з переробки її на ядерне паливо

Вопрос № 19
Майже половину всього електричного струму в Україні виробляють:
   атомні електростанції
   вітрові генератори
   сонячні колектори
   гідроелектростанції

Вопрос № 20
Визначте тип Бурштинської, Ладижинської, Трипільської електростанцій:
   гідравлічні
   атомні
   теплові
   геотермальні

Вопрос № 21
Між якими двома країнами розрив у виробництві електроенергії в розрахунку на одного мешканця є найбільшим?
   Індія та Ізраїль
   Швеція й Канада
   Нігерія й Ангола
   Польща й Чехія

Вопрос № 22
Укажіть основну причину сповільнення темпів приросту енергоспоживання у світі:
   підвищення ролі альтернативних джерел енергії
   зменшення обсягу видобування паливних ресурсів
   впровадження енергозберігаючих технологій
   зниження собівартості палива та електроенергії

Вопрос № 23
У якій хронологічній послідовності людством використовувалися ресурси для промислового виробництва енергії (тепла)?
 1  1
 2  2
 3  3
 4  4
 A  уранові руди
 B  нафта
 C  дрова
 D  кам’яне вугілля


Вопрос № 24
Укажіть характерну особливість районів, у яких споруджено атомні електростанції в Україні:
   дефіцит паливних ресурсів
   розташування на сході країни
   домінування природоохоронних територій
   найбільша щільність населення

    Запустить тест

help Помощь по сайту