VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.
шаг 4 из 6
Запустить тест?

нажмите на кнопку "Запустить тест" и у Вас останется последнйи шаг - выбрать класс, который будет проходить этот тест на данный момент. После выбора класса любой ученик из этого класса может проходить тест на любом устройстве где есть интернет - ему нужно лиш войти на свою страницу на нашем сайте. Удачи!

если тест НЕ подходит то Вы можете:
выбрать другой тест    клонировать тест


Добавить тест в закладки?

Тема теста: Вступ (Контрольне тестування) Варіант 2
Описание:
Использовано: 4 раз

    Запустить тестВопрос № 1
Виберіть з переліку те, що відноситься до фізичних тіл
   гума
   вода
   сніжинка
   охолодження
   цвях

Вопрос № 2
Який з наведених нижче дослідів підтверджує гіпотезу про те, що всі тіла складаються з окремих частинок, між якими є проміжки
   розчинення цукру у воді
   притягування булавок до магніта
   падіння тіл на землю
   нагрівання води
   світіння свічки

Вопрос № 3
Шматок льоду розтопили, а отриману з нього воду випарували. Що при цьому відбулося з молекулами льоду?
   зникли
   зменшилися в розмірі
   збільшилися в розмірі
   залишилися незмінними

Вопрос № 4
Площа аркуша 875 см2, виразіть цю площу в м2
   0,875
   0,0875
   0,00875
   0,000875
   0,00000875

Вопрос № 5
Переведіть в секунди 1/4 доби
   3 600
   21 600
   14 600
   6
   86 400

Вопрос № 6
Переведіть 4,5 м3 в см3
   45 000 000
   4 500 000
   450 000
   45 000
   4 500

Вопрос № 7
Сонце зійшло о 6 год 14 хв 28 с, а зайшло о 19 год 55 хв 19 с. Скільки тривав день?
   10 год 16 хв 37 с
   12 год 40 хв 51 с
   13 год 40 хв 51 с
   14 год 9 хв 11 с
   12 год 45 хв 1 с

Вопрос № 8
Оберіть відповідності між фізичною величиною і її одиницею вимірювання
 1  маса
 2  температура
 3  об'єм
 4  довжина
 5  час
 A  секунда
 B  кг
 C  °C
 D  м3
 E  м


Вопрос № 9
Яким з запропонованих приладів вимірюють об’єм рідин і сипких речовин?


Вопрос № 10

Визначіть ціну поділки вольтметра на картинці
   0,1 В
   0,2 В
   0,5 В
   1 В
   2 В

Вопрос № 11

Визначіть довжину бруска на малюнку
   9,7 см
   2,7 см
   3 см
   6,8 см
   27 см

Вопрос № 12

До якого рівня підніметься рідина в мірному циліндрі, якщо в нього опустити брусок розмірами 6х4х2 см
   423 мл
   453 мл
   473 мл
   493 мл
   500 мл

    Запустить тест

help Помощь по сайту