VS-9.com - бесплатный портал для:
Учителей - проведение онлайн тестов
Учеников - подготовка к ЗНО/ВНО + ЕГЭ
Репетиторов - тесты, курсы для Ваших учеников + онлайн система обработки их ответов и статистика успеваемости
.

клонировать тест

Тема теста: Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах
Описание:
Использовано: 4 раз


Вопрос № 1
Які зміни енергії відбудуться на першому етапі руху м’яча, підкинутого догори?
   Потенціальна енергія зменшується, кінетична зростає
   Кінетична енергія зменшується, потенціальна зростає
   Кінетична енергія зменшується, внутрішня зростає
   Внутрішня енергія зменшується, потенціальна зростає

Вопрос № 2
Як зміниться кінетична енергія автомобіля, якщо швидкість його руху збільшиться у 2 рази?
   Збільшиться у 2 рази
   Зменшиться у 2 рази
   Збільшиться в 4 рази
   Зменшиться в 4 рази

Вопрос № 3
Потенціальна енергія кульки на висоті 150 см дорівнює 6 Дж. Визначте масу кульки.
   400 г
   0,4кг
   40г
   0,04кг

Вопрос № 4
Тіло падає з певної висоти. Визначте, чому дорівнює висота з якої падало тіло, якщо швидкість в момент падіння на поверхню Землі 4 м/с.
   0,8 м
   8 м
   80м
   0,8см

Вопрос № 5


Яке з наведених на рисунку тіл має найбільшу потенціальну енергію відносно Землі?
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 6
Як зміниться потенціальна енергія пружно деформованої пружини, якщо видовження пружини зменшити у 3 рази?
   Збільшиться у 3 рази
   Збільшиться у 9 рази
   Зменшиться у 3 рази
   Зменшиться у 9 рази


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту