VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Надзвичайні ситуації природного характеру
Описание: До виконання всім учням 10 класу
Использовано: 2 раз


Вопрос № 1
Назвати рівні надзвичайних ситуацій?
   загальнодержавний, місцевий.
   об'єктовий, регіональний.
   регіональний, місцевий,об'єктовий,загальнодержавний
   загальнодержавний, об'єктовий

Вопрос № 2
Які ситуації природного характеру називають надзвичайними?
   це зміни стану повітряного басейну, інфекційних захворювань людей,деградації ґрунтів чи надр,
   це інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин,
   це масове ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміни стану водних ресурсів та біосфери.
   це наслідки небезпечних геологічних метеорологічних, гідрологічних, морських та прісноводних явищ, деградації ґрунтів чи надр, природних пожеж, змін стану повітряного басейну, інфекційних захворювань людей, сільськогосподарських тварин, масового ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміни стану водних ресурсів та біосфери тощо.

Вопрос № 3
Які ситуації природного походження найчастіше спостерігаються в Україні?
   зсуви, обвали, осипки, просадки земної поверхні різного походження;
   зливи, урагани, сильні снігопади, сильний град, ожеледь;
   природні пожежі,небезпечні гідрологічні,метеорологічні, геологічні явища
   пожежі лісових та торф'яних масивів

Вопрос № 4
Дати визначення природним явищам,які виникають у результаті раптових зміщень у більш глибоких шарах землі.
   це явища, які виникають внаслідок вулканічних і обвальних явищ, коли на великі відстані передаються пружні хвилі.
   це сейсмічні явища, які виникають у результаті раптових зміщень і розривів у корі й більш глибоких шарах землі або внаслідок вулканічних і обвальних явищ, коли на великі відстані передаються пружні хвилі.
   це явища, які виникають внаслідок вулканічних і обвальних явищ.

Вопрос № 5
Дати визначення масовому розповсюдженню інфекції та хвороби.
   коли захворювання охоплює значні регіони. зі швидкістю, що значно перевищує очікувану, інфекційну захворюваність на певній території реєструють стало.
   це-найбільше поширення інфекційного захворювання на території усієї країни та сусідніх держав, багатьох країн світу, континентах. Характеризується відсутністю колективного імунітету в людства, і, як правило, ефективних засобів профілактики (вакцина) та лікування
   це- є новим для даної популяції протягом періоду збереження імунної «пам'яті» та ґрунтуючись на попередньому досвіді (тобто, числі нових випадків за одиницю часу).


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту