VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Показникова і логарифмічна функції
Описание:
Использовано: 1 раз


Вопрос № 1
Яка з даних функцій є показниковою?


Вопрос № 2
Серед поданих функцій вкажіть спадну


Вопрос № 3
Вкажіть область значень показникової функції
   множина всіх дійсних чисел
   множина всіх невід’ємних чисел
   множина всіх додатних чисел, які не дорівнюють 1
   множина всіх додатних чисел
   множина всіх ненульових чисел

Вопрос № 4
Серед поданих функцій виберіть зростаючу


Вопрос № 5
Вкажіть координати точки, через яку проходить графік функції y=3^x
   (-1; -3)
   (0; 1)
   (0; 3)
   (1; 0)
   (-3; 0)

Вопрос № 6


Знайдіть область визначення функції
   x<5
   x>0
   x<4
   x<3
   x>1

Вопрос № 7
Показникова й логарифмічна функція за однією і тією ж основою...
   обернені
   протилежні
   зростаючі
   спадні
   не визначені

Вопрос № 8
Вкажіть натуральне число, якому не може дорівнювати основа логарифмічної функції
Ответ 1: Ответ скрыт

Вопрос № 9
З поданих нижче властивостей виберіть ті, які характеризують логарифмічну функцію
   область визначення - множина невід'ємних чисел
   область значень - множина всіх дійсних чисел
   графік не перетинає осі абсцис
   графік не перетинає осі ординат
   графік проходить через початок координат

Вопрос № 10
Вкажіть правильні твердження
   графік показникової функції проходить через точку (0; 1)
   графік логарифмічної функції симетричний відносно осі Ох
   графіки показникової та логарифмічної функції з однією і тією ж основою симетричні відносно прямої у = х
   логарифмічна функція завжди невід'ємна
   показникова функція не має найбільшого значення


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту