VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Загальна характеристика Європи
Описание:
Использовано: 3 раз


Вопрос № 1


Укажіть ознаку, що об'єднує виділені на картосхемі чотири країни Європи:
   домінування промисловості у структурі зайнятості населення
   вузька спеціалізація галузей промисловості
   найбільший у регіоні обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП)
   аграрно­індустріальна структура господарства

Вопрос № 2


Установіть відповідність між особливостями розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу країн Європи та місцезнаходженням цих країн, що позначено буквою на картосхемі:
 1  А
 2  Б
 3  В
 4  Г
 A  імпорт нафти, природного газу та вугілля, видобування і збагачення уранових руд
 B  розвиток нафтової і газової промисловості на шельфі Північного моря, скорочення видобутку кам’яного вугілля
 C  закриття кам’яновугільних шахт, значна роль буровугільної промисловості, значний обсяг імпорту нафти та природного газу
 D  повна залежність від імпорту енергоносіїв


Вопрос № 3


Установіть відповідність між інформацією, що характеризує ту чи іншу державу, та державою, позначеною на карті буквою:
 1  А
 2  Б
 3  В
 4  Г
 A  за збором винограду утримує перше місце у світі, один із кварталів столиці є територією теократичної монархії
 B  за промисловим потенціалом поступається тільки США та Японії, у результаті об’єднання країни наприкінці ХХ ст. збільшилася її територія, поновлено місцерозташування столиці
 C  має значні запаси нафти на шельфі, конституційна монархія, лідер серед країн Співдружності Націй
 D  за населенням — друга, за площею — перша країна в Західній Європі, у одному з міст на сході знаходиться Європейський парламент


Вопрос № 4
Малі індустріальні країни Європи вирізняються особливим типом їхньої участі в міжнародному географічному поділі праці –
   експортують переважно сировину та напівфабрикати г
   спеціалізуються на виробництві окремих видів товарів і послу
   мають моногалузеву структуру виробництва та експорту
   виробляють зорієнтовану на внутрішній ринок продукцію

Вопрос № 5
Які галузі господарства забезпечують країнам Західної Європи глобальну конкуренцію у XXI столітті?
   важка промисловість, тваринництво, морський та трубопровідний транспорт
   літакобудування, автомобілебудування, банківські та фінансові послуги
   чорна та кольорова металургія, паливна та гірничо-хімічна промисловість
   атомна енергетика, електротехнічне машинобудування, роздрібна торгівля

Вопрос № 6
У другій половині XX ст. найбільші райони нафтопереробки й нафтохімічної промисловості в Західній Європі сформувалися в гирлах великих річок — Рейну, Темзи, Сени, Рони, Ельби. Що стало основним чинником такого вибору місця розташування підприємств цих галузей?
   відкриття родовищ нафти на шельфі прилеглих морів і прокладання від них підводних нафтопроводів до узбережжя
   судноплавність зазначених річок, якими нафта транспортувалася від місць її видобутку на суходолі
   наявність великих портів, спроможних приймати привізну нафту з інших регіонів світу
   достатня кількість водних ресурсів, необхідних у технологічних процесах галузей

Вопрос № 7
Виберіть із зазначених варіантів той перелік, який включає назви країн, що входять до НАТО і не є членами ЄС:
   Португалія, Іспанія, Італія
   Ісландія, Туреччина, Норвегія
   Велика Британія, Бельгія, Нідерланди
   Австрія, Чехія, Литва

Вопрос № 8
Установіть назву країни Європи за її характеристикою:
 1  Норвегія
 2  Білорусь
 3  Німеччина
 4  Італія
 A  унітарна президентська республіка, постсоціалістична країна перехідної економіки, член СНД
 B  унітарна парламентська республіка, країна «Великої сімки», член Євросоюзу, НАТО
 C  конституційна монархія, індустріально розвинена країна, член НАТО
 D  федеративна республіка, країна «Великої сімки», член Євросоюзу, НАТО


Вопрос № 9
Визначте регіональні особливості міжнародних економічних зв’язків у Західній Європі:
   майже всі країни регіону є членами Європейського Союзу
   вирізняється найбільшим обсягом зовнішньої торгівлі між країнами регіону
   країни регіону лідирують на світових ринках страхових, консультаційних послуг
   регіон виключений із основних світових потоків капіталу (інвестицій)
   для всіх країн регіону міжнародний туризм є основним джерелом доходів

Вопрос № 10
Виберіть три країни, які є лідерами у Європі з виготовлення одягу.
   Польща
   Італія
   Німеччина
   Франція
   Росія

Вопрос № 11
У Європі лідерами з виготовлення тканин є…
   Італія, Німеччина, Велика Британія
   Росія, Чехія, Бельгія
   Іспанія, Андорра, Монако
   Італія, Молдова, Україна

Вопрос № 12
У якій країні розташована штаб-квартира авіабудівної компанії Airbus?
   Україна
   Франція
   Іспанія
   Бельгія

Вопрос № 13
Беззаперечним лідером хімічного виробництва в Європі є…
   Росія
   Україна
   Італія
   Німеччина

Вопрос № 14
Виберіть три країни, які є лідерами у Європі за обсягами виробництва автомобілів.
   Ірландія
   Угорщина
   Франція
   Іспанія
   Німеччина

Вопрос № 15
Виберіть три країни, які є лідерами з виробництва електроенергії у Європі.
   Велика Британія
   Україна
   Німеччина
   Франція
   Росія

Вопрос № 16
У якій країні Європи більша частина електроенергії виробляється на АЕС?
   Білорусь
   Польща
   Велика Британія
   Франція

Вопрос № 17
Зміна спеціалізації та оновлення застарілих видів виробництв у старих промислових регіонах – це…
   урбанізація
   інфляція
   агломерація
   реіндустріалізація

Вопрос № 18
Установіть правильну відповідність між країнами Європи та традиційними для них виробництвами харчових товарів.
   Норвегія, Ісландія, Латвія − рибні консерви
   Швейцарія, Нідерланди, Данія − оливкова олія
   Італія, Франції, Молдова − тверді сири
   Іспанія, Італія, Греція − пив

Вопрос № 19
Який вплив має достатній або нормальній ступінь якості життя в розвинених країнах (наприклад, в країнах Європи) на природний та механічний рух їхнього населення, та як це, в свою чергу, відбивається на розвитку економіки та спеціалізації країн?
   із розвитком технологій спостерігається стійке зниження потреби в кількості фізичної робочої сили
   наявна власна кваліфікована дорога робоча сила та додаткове залучення в економіку іммігрантів
   наукомісткі виробництва розвиваються на власних трудових ресурсів, а працемісткі – на дешевій робочій силі іммігрантів
   існує надлишок дешевої робочої сили з низьким рівнем кваліфікації
   у міжнародному поділі праці країни вирізняються своєю сировинною спеціалізацією

Вопрос № 20
Укажіть великий промисловий район Європи, у структурі економіки якого головну роль відіграють високотехнологічні види діяльності: авіаракетна, електротехнічна, фармацевтична, парфумерна промисловість, інформаційні технології, автомобілебудування.
   Іль-де-Франс
   Уральський
   Верхньосілезький
   Рурський

Вопрос № 21
Виберіть ознаки, притаманні аграрному сектору в країнах Європи
   нтенсивні методи ведення сільськогосподарського виробництва
   широке використання біотехнологій та біологічних методів боротьби зі шкідниками
   скорочення частки аграрного сектора у зайнятості населення та структурі ВВП
   тваринництво розвивається переважно на неокультурених природних пасовищах
   зростання в експорті частки непереробленої сільськогосподарської сировини

Вопрос № 22
За статистикою Всесвітньої організації туризму (ВОТ) до Топ-10 країн світу за кількістю туристичних відвідувань входить 5 високорозвинутих країн Європи: всі країни «великої сімки» та Іспанія. Які чинники сприяють прискореному розвитку міжнародного туризму в цих країнах?
   Наявність платоспроможної іноземної клієнтури в сусідніх європейських країнах
   Багаті природно-рекреаційні та культурно-історичні ресурси
   Наявна транспортна інфраструктура та мережа культурно-розважальних закладів
   Низький рівень цін на ринку туристичних послуг у високорозвинених країнах Європи
   Великі площі малоосвоєних територій, придатних для неорганізованих форм туризму


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту