VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Пароутворення та конденсація
Описание:
Использовано: 4 раз


Вопрос № 1
Види пароутворення - це
   плавлення
   кипіння
   випаровування
   конденсація

Вопрос № 2
Температура кипіння води дорівнює 100 С. При якій температурі водяна пара конденсується?
   100
   98
   0

Вопрос № 3
Конденсація відбувається ...
   з поглинанням енергії
   з поглинанням і виділенням енергії
   з виділенням енергії

Вопрос № 4
Високо в горах температура кипіння
   менше ніж біля підніжжя
   більше ніж біля підніжжя

Вопрос № 5
Під час конденсації пари виділяється ... кількість теплоти, яка йде на утворення пари
   більша
   менша
   така сама
   набагато менша
   набагато більша

Вопрос № 6
Одиниця питомої теплоти пароутворення в СІ ...
   кг
   Дж/кг
   Дж
   МДж/кг
   кДж/кг

Вопрос № 7
Процес переходу газу до рідкого стану називається
   пароутворення
   кристалізація
   конденсація

Вопрос № 8
Швидкість випаровування залежить від
   температури рідини
   об’єму рідини
   руху повітря
   самої речовини
   площі поверхні рідини

Вопрос № 9


Графік пароутворення якої речовини зображено на малюнку?
   вода
   олія
   спирт
   гліцерин
   ефір

Вопрос № 10
Вода у відкритій каструлі скипіла. Щоб перетворити 500 г води на пару, потрібно передати воді кількість теплоти:
   1 150 000 Дж
   2 300 000 Дж
   2300 Дж
   1150 Дж
   15000 Дж

Вопрос № 11
Встановіть відповідність між речовиною і її температурою кипіння за нормального атмосферного тиску
 1  вода
 2  гліцерин
 3  спирт
 4  ефір
 5  ртуть
 A  357
 B  35
 C  290
 D  78
 E  100


Вопрос № 12
Чи можна закип’ятити воду, підігріваючи її 100-градусною парою?
   так
   ні

Вопрос № 13
Яка кількість теплоту потрібна, щоб перетворити на пару 12 г. ефіра при температурі кипіння. Відповідь написати в джоулях без одиниць вимірювання
Ответ 1: Ответ скрыт
Ответ 2: Ответ скрыт

Вопрос № 14


Випаровування води відбувається:
   тільки за температури 100 °С
   за будь якої температури, з однаковою швидкістю
   тільки за температури, вищої за 100 °С
   за будь якої температури, швидкість процесу залежить від температури

Вопрос № 15
Визначте який із процесів є прикладом конденсації?Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту