VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Плавлення та кристалізація
Описание:
Использовано: 8 раз


Вопрос № 1
Перехід речовини із кристалічного стану в рідкий називають:
   Плавлення
   Кипіння
   Тверднення
   Випаровування

Вопрос № 2
При 232 градусів цельсія плавиться:
   Срібло
   Титан
   Олово
   Парафін
   Алюміній

Вопрос № 3
Температура під час плавлення:
   зменшується;
   не змінюється;
   збільшується;

Вопрос № 4
Кількість теплоти необхідну для плавлення тіла при температурі плавлення визначають за формулою:
   Q=cm
   Q=cm (t2-t1)
   Q=λm
   Q= rm

Вопрос № 5
Величину λ називають:
   питомою теплоємністю;
   питомою теплотою плавлення;
   питомою теплотою згоряння;
   питомою теплотою пароутворення.

Вопрос № 6
Процесс обернений до плавлення називають:
   кипіння;
   конденсація;
   пароутворення;
   кристалізація;
   танення.

Вопрос № 7
Поглинається чи виділяється тепло під час кристалізації:
   виділяється;
   поглинається
   зміни тепла не відбуваються

Вопрос № 8


Графік плавлення якої речовини показано на графіку?
   Нафталін
   Ртуть
   Спирт
   Прафін
   Лід

Вопрос № 9


Яка ділянка на гріфіку відповідає плавленню?
   АВ
   ВС
   СD

Вопрос № 10
Виберіть правильне твердження. Питома теплота плавлення льоду 330 кДж/кг.
   Для плавлення 1 кг льоду, узятого при температурі плавлення, необхідно затратити 330 кДж енергії.
   Для плавлення 330 кг льоду, узятого при температурі плавлення, необхідно затратити 1 кДж енергії.
   Для нагрівання й плавлення 1 кг льоду необхідно передати йому 330 кДж енергії.

Вопрос № 11
У якому стані (твердому чи рідкому) перебуває срібло й вольфрам при температурі 1000 °С?
   І срібло і вольфрам в твердому
   Срібло в рідкому, вольфрам в твердому
   Срібло в твердому, вольфрам в рідкому
   І срібло і вольфрам в рідкому

Вопрос № 12
Виберіть зі списку, які речовини будуть плавитися, якщо їх опустити в киплячу воду.
   Нафталін
   Парфін
   Цинк
   Лід
   Свинець

Вопрос № 13
Скільки міді, що має температуру плавлення, можна розплавити, передавши їй кількість теплоти 127,8 кДж?
   0,2 кг
   0,3 кг
   0,4 кг
   0,5 кг
   0,6 кг

Вопрос № 14
Яка енергія виділиться при твердненні 40 кг сталі і подальшому охолодженні до 400 градусів цельсія?
   20 000 000 Дж
   3 360 000 Дж
   23 360 000 Дж


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту