VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: «ВСТУП», «НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА», «СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
Описание:
Использовано: 4 раз


Вопрос № 1
Визначте галузь людської діяльності, яка належить до вторинного сектору економіки.
   виробництво меблів
   надання транспортних послуг
   вирощування пшениці
   видобування вугілля

Вопрос № 2
Яка економічна система ґрунтується на централізованому (державному) управлінні, плануванні і контролі?
   традиційна
   змішана
   планова
   командна

Вопрос № 3
Укажіть тип країни з такими характеристиками зайнятості населення: сільське господарство — 54 %, промисловість — 16 %, сфера послуг — 30 %.
   індустріально-аграрна
   аграрна
   індустріальна
   постіндустріальна

Вопрос № 4
Оберіть відповідь, у якій всі країни є розвиненими.
   Швейцарія, Бельгія, Австрія
   Бразилія, Аргентина, Мексика
   Канада, Бразилія, Венесуела
   Китай, Росія, США

Вопрос № 5
«Велика двадцятка» — це об’єднання країн за найбільшим значенням…
   загального ВВП
   ВВП на душу населення
   ІЛР
   площі території

Вопрос № 6
Оберіть відповідь, у якій названі країни — експортери нафти.
   ОАЕ, Кувейт, Саудівська Аравія
   Канада, Німеччина, Японія
   Ангола, Чад, Малі
   Індія, Китай, Таїланд

Вопрос № 7
До «Великої сімки» відносять країни, що мають…
   найбільшу площу території
   найбільші обсяги видобутку та експорту нафти
   найбільшу кількість населенн
   найбільший вплив на світову економіку

Вопрос № 8
Виберіть три чинники розміщення виробництва, які відносяться до природних
   водний
   паливно-енергетичний
   сировинний
   працересурсний
   транспортний

Вопрос № 9
Виберіть три тенденції зміни чинників розміщення виробництва
   зростає роль територіального чинника у великих за площею країнах
   зменшується роль природно-ресурсного чинника у розміщенні виробництв у розвинених країнах
   зростає роль традиційно важливого транспортного чинника
   зменшується вплив науково-технічного чинника на розміщення наукомістких видів діяльності
   автоматизація і роботизація виробництва збільшують залежність від працересурсного чинника в розвинених країнах

Вопрос № 10
Оберіть три галузі, які входять до складу третинного сектора національної економіки
   освіта
   сільське господарство
   туризм
   транспорт
   рибне господарство

Вопрос № 11
Оберіть три галузі, які входять до складу первинного сектора національної економіки
   машинобудування
   будівництво
   рибне господарство
   сільське господарство
   добувна промисловість

Вопрос № 12
Установіть відповідність між чинниками розміщення виробництва та галузями
 1  Сировинний
 2  Науковий
 3  Водний
 4  Споживчий
 A  кондитерська
 B  гідроенергетика
 C  електроніка
 D  лісопильна


Вопрос № 13
Установіть відповідність між категорією економічного розвитку та країнами
 1  «Центр»
 2  «Напівпериферія»
 3  «Периферія»
 A  Сомалі, Ефіопія, Ліберія
 B  Велика Британія, Швейцарія, Фінляндія
 C  Росія, Китай, Індія


Вопрос № 14
Виберіть три країни, які є світовими лідерами за величиною ВВП
   США
   Японія
   Китай
   Італія
   Канада


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту