VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Оксиген. Кисень. Озон. Сульфур. Сірка.
Описание:
Использовано: 2 раз


Вопрос № 1
Хімічна формула Оксигену
   O
   O3
   O2
   O4
   H2O

Вопрос № 2
Віднона молекулярна маса кисню
   8
   14
   16
   32
   64

Вопрос № 3
У природі кисень утворюється внаслідок:
   гниття органічних решток
   спалювання горючих речовин
   фотосинтезу
   руйнування гірських порід

Вопрос № 4
Валентність Оксигену у сполуках:
   стала і дорівнює ІІ
   змінна і дорівнює І або ІІ
   стала і дорівнює І
   змінна і дорівнює ІІ або ІІІ

Вопрос № 5
Масова частка Оксигену в сульфур (VІ) оксиді дорівнює:
   40%
   45%
   50%
   60%
   80 %

Вопрос № 6
Назвіть сполуки, які утворюються при взаємодії металів із сіркою та вкажіть ступінь окиснення сульфуру
   сульфати
   сульфіди
   сульфіти
   +4
   -2

Вопрос № 7
Алотропія - це...
   явище існування хімічного елемента у вигляді двох або кількох простих речовин,різних за властивостями і будовою.
   явище існування сполук, однакових за молекулярною масою і складом, але різних за будовою
   здатність приймати електрони.
   вид хімічного зв'язку.

Вопрос № 8
Вкажіть, які з елементів утворюють алотропні відозміни
   Оксиген
   Сульфур
   Нітроген
   Гідроген

Вопрос № 9


Після грозового дощу повітря насичене речовиною, що є алотропною модифікацією хімічного елемента:
   Фосфору
   Карбону
   Сульфуру
   Оксигену

Вопрос № 10
Урівняйте окисно-відновне рівняння та вкажіть суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння: S + HNO3 = H2SO4 + NO2 + H2O
   16
   9
   7
   5

Вопрос № 11
Укажіть причини утворення алотропії:
   різний кількісний склад речовин
   різна будова речовин, утворених з атомів одного хімічного елемента
   різна молекулярна маса
   різні хімічні властивості

Вопрос № 12
Термін "алотропія" ввів:
   Берцеліус
   Менделєєв
   Ареніус
   Вант-Гофф


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту