VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Етнічний, національний, релігійний склад населення
Описание:
Использовано: 5 раз


Вопрос № 1
Наука, що вивчає культуру, побут, походження та розселення народів, має назву:
   етнокультура
   демографія
   народознавство
   етнографія

Вопрос № 2
Мовну, територіальну, культурну та економічну спільноту людей можна назвати:
   народністю
   плем'ям
   нацією
   етносом

Вопрос № 3
Найпоширенішою мовою у світі є:
   англійська
   хінді
   китайська
   арабська

Вопрос № 4
Українці належать до мовної групи індоєвропейської сім"ї:
   германської
   кельтської
   романської
   слов'янської

Вопрос № 5
Історичною спільнотою людей, яка склалася в процесі формування єдиної для неї літературної мови, особливостей культури, території та видів господарської діяльності, називають:
   плем'ям
   етносом
   народністю
   нацією

Вопрос № 6
Найбільш багатонаціональною країною, де проживає більше ніж 150 представників різних народів, вважається країна:
   Індія
   Швейцарія
   Саудівська Аравія
   Китай

Вопрос № 7
Найчисельніший в Україні народ тюркської мовної групи:
   євреї
   поляки
   кримські татари
   росіяни

Вопрос № 8
Укажіть, як називають народ, що опинився поза своєю етнічною територією в результаті добровільної чи примусової еміграції:
   окупанти
   колоністи
   репатріанти
   діаспора

Вопрос № 9
Установіть відповідність між національними та етнічними меншинами і місцями їх компактного проживання на території України:
 1  росіяни
 2  євреї
 3  болгари
 4  угорці
 A  містечка Вінничини та Житомирщини
 B  Закарпаття
 C  Донбас
 D  Південна Бессарабія


Вопрос № 10
Укажіть частку українців у населенні України:
   близько 82%
   близько 93%
   близько 78%
   близько 72%

Вопрос № 11
Укажіть рядок з назвами етносів, які є корінними на території України:
   кримські татари, караїми, кримчаки
   греки, албанці, караїми
   чехи, угорці, румуни
   росіяни, кримські татари

Вопрос № 12
Установіть послідовність націй в порядку зменшення їх чисельності в Україні:
 1  1
 2  2
 3  3
 4  4
 A  росіяни
 B  кримські татари
 C  українці
 D  гагаузи


Вопрос № 13
Укажіть, як називають представників народів, які проживають у даній державі й кількісно поступаються корінному народові:
   реемігранти
   етнічна меншина
   колаборанти
   п'ята колона

Вопрос № 14
Укажіть правильне твердження:
   найнижча питома вага українців у західних областях і в Криму
   на сучасному етапі українці нерівномірно розміщені в межах усієї території України
   нині українці майже рівномірно розміщені по всій території України
   значно вища питома вага українців у національному складі населення високоіндустріальних областей

Вопрос № 15
Які частини України найбільш розмаїті за національним складом населення?
   південь Одеської області
   Полісся
   Крим
   Закарпаття
   Поділля

Вопрос № 16
Оберіть із переліку тільки світові релігії:
   буддизм
   синтоїзм
   іудаїзм
   християнство
   мусульманство (іслам)

Вопрос № 17
Вкажіть відповідність між країною та релігією, що сповідує більшість населення цієї країни:
 1  Саудівська Аравія
 2  Польща
 3  В'єтнам
 4  Білорусь
 A  буддизм
 B  православ'я
 C  іслам
 D  католицтво


Вопрос № 18
Конфуціанство сповідують переважно жителі:
   Ізраїлю
   Японії
   Китаю
   Індії

Вопрос № 19
Прихильники ісламу в Україні проживають в основному:
   на сході
   в Західній Україні
   в Криму
   на Поліссі

Вопрос № 20
В Україні більша частина віруючих є прихильниками:
   коптів
   православних
   католиків
   протестантів


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту