VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Оксиди, основи, кислоти.
Описание:
Использовано: 3 раз


Вопрос № 1
Бінарні сполуки елементів з Оксигеном
   Кислоти
   Солі
   Оксиди
   Основи
   Луги

Вопрос № 2
Оксиди, які залежно від умов реакції можуть взаємодіяти як з кислотами, так і з основами, утворюючи сіль і воду, називають:
   Основними
   Головними
   Амфотерними
   Кислотними
   Побічними

Вопрос № 3
Позначте основний оксид, який реагує з водою:
   К2О
   N2O3
   SiO2
   MnO
   Н2О

Вопрос № 4
Укажіть формулу кислотного оксиду нерозчинного у воді.
   P2O5
   SiO2
   CaO
   CuO
   Н2О

Вопрос № 5
Укажіть формулу лугу...
   Cu(OH)2
   Fe(OH)2
   Al(OH)3
   Ва(OH)2
   Fe(OH)3

Вопрос № 6
Вкажіть нерозчинну сполуку, яка утворюється у результаті взаємодії К2SO4 з Ва(ОН)2
   BaSO4
   КOH
   BaSO3
   К2SO3
   КSO4

Вопрос № 7
Реакція нейтралізації - це взаємодія...
   основи з кислотним оксидом
   солі з основою
   основи з кислотою
   солі з кислотою
   кислоти з водою

Вопрос № 8
Правильне твердження щодо купрум (II) гідроксиду наведене в рядку
   за нагрівання розкладається
   добувають взаємодією металу з водою
   легко окиснюється киснем повітря
   розчиняється у воді
   має червоний колір

Вопрос № 9
Реакція з утворенням осаду відбудеться внаслідок зливання водних розчинів речовин, формули яких ...
   H2SO4 + Ва(ОН)2
   Ва(ОН)2+ К2SO4
   H2SO4 + NaOH
   CuCl2 + KOH
   Н2О+НСІ

Вопрос № 10
Зазначити хімічну формулу солі, яка утворюється при взаємодії основного оксиду ZnO з ортофосфатною кислотою та розставити коефіцієнти у рівнянні:
   3ZnO + 2H3PO4 = Zn3(PO4)2 + 3H2O
   ZnO + H3PO4 = ZnPO4 + H2O + H2
   4ZnO + 6H3PO4 = 2Zn2(PO4)3 + 4H2O + 5H2

Вопрос № 11
Встанови формулу солі, яка утворюється при взаємодії кислотного оксиду SO2 з лугом Ca(OH)2 та розставити коефіцієнти у рівнянні хімічної реакції:
   SO2 + Ca(OH)2 = CaSO3 + H2O
   SO2 + Ca(OH)2 = CaSO4 + H2O
   SO2 + Ca(OH)2 = CaSO4 + H2
   SO2 + Ca(OH)2 = CaSO3 + H2

Вопрос № 12
Укажіть метали , які взаємодіють із розведеною сульфатною кислотою (скористайтесь рядом активності металів):
   ртуть
   хром
   срібло
   залізо
   олово


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту