VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Канада, Бразилія
Описание:
Использовано: 1 раз


Вопрос № 1
Визначте характерні риси автомобілебудування Канади:
   у країні відсутні власні національні підприємства з виробництва автомобілів
   у країні працюють філії багатьох американських та японських автомобільних компаній
   автомобілебудування здебільшого розвинуте у приатлантичних провінціях країни
   більша частина автомобілів, що складаються в Канаді, йде на експорт у США
   канадське виробництво автомобілів працює на переважно внутрішній ринок

Вопрос № 2
Які характерні ознаки притаманні для економічного розвитку Канади?
   одна із найбільш високорозвинутих постіндустріальних економік світу
   орієнтування у зовнішніх економічних зв'язках переважно на країни Європи
   сировинна спеціалізація й експорт мінеральної, сільськогосподарської, лісової сировини та напівфабрикатів
   велика залежність економіки від іноземних капіталовкладень, особливо США
   більша частина населення зайнята у первинному та вторинному секторах економіки

Вопрос № 3
79 % працездатного населення Канади зайнято у:
   промисловості
   сільському господарстві
   будівництві
   сфері послуг

Вопрос № 4
Найбільшими виробниками сільськогосподарської продукції є США, Китай, Бразилія, Індія. Що є характерним для всіх цих країн?
   велика площа та велика кількість населення
   аграрно-індустріальна структура економіки
   мала місткість внутрішнього споживчого ринку
   екстенсивний розвиток аграрного виробництва

Вопрос № 5
Визначте товари, на імпорт яких з Бразилії недоцільно встановлювати в Україні митні та інші обмеження з метою захисту вітчизняних виробників аналогічної продукції.
   зерно кукурудзи й пшениці
   цукор тростинний, яловичина
   залізні й марганцеві руди
   ананаси, какао-боби

Вопрос № 6
У більшості великих за площею країн спостерігають зрушення виробництва в нові райони господарського освоєння. Увідповідніть країну з її перспективними районами для зміщення виробництв первинного й вторинного секторів.
 1  Канада
 2  Китай
 3  Росія
 4  Єгипет
 A  захід країни
 B  північ країни
 C  центральна пустельна частина
 D  східна (азіатська) частина


Вопрос № 7
Які види природних ресурсів визначають схожість міжнародної спеціалізації Канади й України?
   залізні руди й коксівне вугілля
   родючі грунти
   енергія сонця й вітру
   сировина для кольорової металургії
   біологічні ресурси тайги

Вопрос № 8


Укажіть набір товарів, які ввозяться в Україну з виділених на карті країн Південної Америки.
   арахіс, макарони, яблука, м'ясо (свинина)
   кава, какао, банани, м'ясо (яловичина)
   фініки, полуниця, соняшникова олія, курятина
   рис, маслини, чорний чай, молочні продукти

Вопрос № 9
Укажіть країну, у якій північні райони відстають в економічному розвитку від південних.
   Канада
   США
   Італія
   Бразилія

Вопрос № 10
У структурі експорту Канади на відміну від решти країн «Великої сімки» висока частка
   мінеральної, лісової та сільськогосподарської сиро
   транспортних послуг із транзиту вантажів.
   капіталу, фінансових та освітніх послуг.
   продукції загального і точного машинобудування.

Вопрос № 11
Які характерні ознаки притаманні економічному розвитку Бразилії?
   технологічна залежність від розвинутих країн
   великий вплив на економіку ТНК США
   запровадження стратегії імпортозаміщення
   експорт капіталу і послуг
   централізовано керована економіка

Вопрос № 12
До якого типу відтворення відноситься населення Бразилії?
   відбувся демографічний перехід від II до І типу відтворення населення
   другого
   першого

Вопрос № 13
Розвиток чорної металургії у Бразилії зумовлений:
   орієнтація на повністю привезену сировину
   наявністю власних високоякісних залізних і марганцевих руд, а також привізного коксівного вугілля
   наявністю власного коксівного вугілля і привізних руд
   орієнтація на власні руди і власне паливо

Вопрос № 14
90 % автопарку країни працює на цьому виді палива, на екологічно чистому паливі:
   біоетанолі
   біодизелі
   природному газі

Вопрос № 15
Які види природних ресурсів визначають схожість міжнародної спеціалізації України водночас із Канадою та Бразилією?
   залізні руди
   енергія припливів
   чорноземні ґрунти
   нафта і природний газ

Вопрос № 16
Бразилія спеціалізується на виробництві тканин із:
   сизалю
   льону
   бавовни
   шовку

Вопрос № 17
Канада - найбільший постачальник на світовому ринку:
   калійних солей
   нікелю
   газетного паперу
   азбесту

Вопрос № 18
Укажіть недолік багатьох родовищ корисних копалин у Канаді:
   недостатня кількість запасів
   переважання будівельної сировини
   відсутність транспортних магістралей, необхідних для їх освоєння
   віддаленість від найбільш освоєних районів та суворі кліматичні умови

Вопрос № 19
Основна частина промислового потенціалу Канади зосереджена:
   на атлантичному і тихоокеанському узбережжях
   у центральних районах країни
   у районах нового освоєння
   вздовж південного кордону з США

Вопрос № 20
Оберіть варіант, у якому правильно вказано експортні галузі промисловості Канади:
   гірничодобувна, кольорова металургія, енергетика, лісова, целюлозно-паперова та зернове господарство
   нафтодобувна, газова, вугільна промисловість
   харчова, легка, літакобудування
   виноробна, цукрова, борошномельно-круп’яна, текстильна


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту