VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Тиск твердих тіл, рідин і газів. Сила Архімеда (контрольний тест)
Описание:
Использовано: 7 раз


Вопрос № 1
Ніж заточують для того, щоб ...... тиск, тому що, чим ..... площа опори, тим..... тиск.
   збільшити.... менша....більший
   зменшити.... більша ...більший
   збільшити.... менша....менший
   зменшити.... більша ....менший

Вопрос № 2
Гідростатичний тиск розраховується за формулою...
   p=ρgh
   p=F/S
   p=ρgV
   p= FS

Вопрос № 3


Тиск газу збільшиться, якщо...
   зменшити температуру газу
   зменшити густину газу
   збільшити температуру газу
   збільшити об'єм

Вопрос № 4
Подайте зазначений тиск у паскалях 0,45 кПа;
   0,045 Па
   4,5 Па
   450 Па
   4500 Па
   45000 Па

Вопрос № 5
Тіло тоне у рідині тоді, коли:
   Fтяж > Fарх, ρт > ρрід
   Fтяж < Fарх, ρт < ρрід
   Fтяж = Fарх, ρт = ρрід

Вопрос № 6


Чи зміниться рівень води в посудинах, якщо кран (червоний) відкрити?
   Ні
   Так. Зліва буде вище стовпчик рідини.
   Так. Буде однаковим
   Так. Зправа буде вище стовпчик рідини.

Вопрос № 7


В якій посудині, тиск рідин на дно буде найменшим ?
   А
   Б
   В
   всюди однаковим

Вопрос № 8
Тиск, що діє на рідину або газ передається у всіх напрямках однаково - це закон ...
   Архімеда
   Паскаля
   Торрічеллі
   Гука

Вопрос № 9


На яку кульку діє найменша сила Архімеда ?
   1
   2
   3

Вопрос № 10
Розрахуйте тиск на дно цистерни з нафтою, якщо цитсрена повністю запвнена нафтою і має висоту 2 м ? (прискорення вільного падіння g=10 Н/кг)
   15 кПа
   16 кПа
   17 кПа
   18 кПа
   19 кПа

Вопрос № 11


Яка цеглина чинить більший тиск на поверхню? (цеглини мають однакову масу)
   обидві цеглини чинять однаковий тиск
   перша цеглина
   друга цеглина

Вопрос № 12
Одиницею атмосферного тиску є:
   1 Н
   1 кг
   1 мм. рт. ст.
   1 м

Вопрос № 13
На кулю, повністю занурену у ртуть, діє архімедова сила 272 Н. Визначте об'єм кулі. (ρ ртуті =13600 кг/м3)
   0,2 м3
   0,02 м3
   0,002 м3
   0,0002 м3
   0,00002 м3

Вопрос № 14
Атмосферний тиск дорівнює 780 мм рт.ст. Перевести до Па (приблизне значення)
   105000 Па
   20000 Па
   26800 Па
   98600 Па
   104000 Па

Вопрос № 15


У посудини налили рідини, які не змішуються. Чому різна висота стопчика рідини ?
   Густина рідини зліва більша ніж густина рідин справа.
   Густина рідини справа більша ніж густина рідин зліва.
   Густина рідини зліва дорівнює густині рідини зправа.

Вопрос № 16
Розрахуйте силу, яка діє на вітрила яхти площєю 60 м2 , якщо тиск вітру 80 Па.
   19,2 кН
   480 Н
   13500 Н
   4,8 кН

Вопрос № 17
Атмосферний тиск у підніж'я гори 760 мм рт.ст., а на вершині 700 мм рт. ст. Яка висота гори ?
   440 м
   720 м
   320 м
   120 м
   660 м

Вопрос № 18
Гранітна плита довжиною 1,2 м, шириною 40 см та товщиною 25 см знаходиться на дні річки. Яку силу треба прикласти,щоб підняти плиту з води ? Густина граніта 2700 кг/м3 , густина води 1000 кг /м3
   2400 Н
   1200 Н
   3240 Н
   2040 Н


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту