VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Електричний струм. Контрольний тест
Описание:
Использовано: 3 раз


Вопрос № 1
Електричний струм це
   хаотичний рух молекул
   напрямлений рух заряджених частинок

Вопрос № 2
дії електричного струму
   магнітна
   світлова
   теплова
   хімічна
   силова

Вопрос № 3
Електричне коло складається з ...
   джерела струму
   споживачів
   пристрій для замикання/ розмикання
   з"єднувальні провідники

Вопрос № 4
Електрична схема - це
   креслення, на якому зображують різні способи з"єднання елементів електричного кола
   схема поєднання приладів

Вопрос № 5
Напрямок електричного струму
   напрямок, від позитивного до негативного полюса джерела струму
   від негативного до позитивного полюса

Вопрос № 6
чи може проходити електричний струм у колі, у якому немає вимикача?
   Ні
   Може, якщо коло замкнене

Вопрос № 7
У якому напрямку рухатиметься в електричному полі між двома протилежно зарядженими паралельними пластинами позитивний йон?
   до негативної пластини
   до позитивної пластини

Вопрос № 8
Прилад для вимірювання сили струму
   вольтметр
   амперметр
   омметр
   тонометр

Вопрос № 9
Амперметр вмикають у коло ...
   паралельно
   послідовно
   перпендикулярно

Вопрос № 10
Напругу вимірють за допомогою
   гальванічного елемента
   вольтметра
   амперметра
   омметра

Вопрос № 11
Закон Ома
   I= UR
   R= U/ I
   I= U/ R

Вопрос № 12
Опір провідника залежить від ...
   довжини
   матеріалу
   площі поперечного перерізу

Вопрос № 13
Питомий опір речовини
   P=mg
   F=kx
   ρ= RS/l
   R= U/I

Вопрос № 14
Провід позрізали на три частини і сплели в один. У скільки разів змінився опір проводу?
   зменшиться у 9 разів
   збільшиться у 3 рази
   не зміниться

Вопрос № 15
При паралельному з"єднанні првідників
   U = U1 + U2
   U = U1 = U2
   І = І1 + І2
   1/R = 1/R1 + 1/R2

Вопрос № 16
В освітлювальну мережу ввімкнули послідовно дві лампи з різним опором. Яка зних світитиметься яскравіше?
   з більшим опором
   з меншим опором
   однаково

Вопрос № 17
При послідовному з'єднанні провідників...
   I=I1=I2
   U=U1+U2
   R=R1+R2
   U=U1=U2
   1/R=1/R1 + 1/R2

Вопрос № 18


Визначте загальний опір з'єднання, якщо R1=3 Ом, R2=8 Ом, R3=1 Ом. Відповідь дайте у вигляді "число пробіл Ом" наприклад: 1 Ом
Ответ 1: Ответ скрыт
Ответ 2: Ответ скрыт

Вопрос № 19


Виберіть рисунок, на якому точно зображена схема даного електричного кола: Вказівка! на малюнку джерелом є батарея гальванічних елементів


Вопрос № 20


Усі опори однакові і дорівнюють по 6 Ом. Визначте загальний опір ділянки кола.
   18 Ом
   6 Ом
   3 Ом
   1 Ом
   2 Ом

Вопрос № 21


Вольтметр V1 показує 24 В (рис. 1). Які покази амперметра і вольтметра V2, якщо опори резисторів R1=6 Ом, R2=2Ом?
   8В; 4А
   6В; 6А
   12В; 5А
   4В 4А
   2В; 12А

Вопрос № 22


До ділянки кола прикладена напруга 6В. Опір кожного резистора 1кОм. Визначте загальний опір ділянки кола та загальну силу струму.
   100 Ом; 10 А
   120 Ом; 0,1 А
   400 Ом; 0,015 А
   800 Ом; 0,02 А
   1000 Ом; 1 А


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту