VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Густота населення у світі та Україні
Описание:
Использовано: 4 раз


Вопрос № 1
Низька густота населення у степових областях пояснюється такими чинниками:
   посушливі райони
   малородючі ґрунти
   значна заболоченість
   високий показник лісистості території
   райони пізнього господарського освоєння людиною

Вопрос № 2
Оберіть чинники великої густоти населення у певних регіонах ЗемлІ:
   економічний
   природний
   історичний
   демографічний
   екологічний

Вопрос № 3
Оберіть рядок із країнами, де густота населення становить менше 4 особи на км²:
   Мексика, США, Панама
   Австралія, Канада, Монголія
   Росія, Україна, Білорусь
   Бразилія, Аргентина, Колумбія

Вопрос № 4
Розміщення населення по території та розподіл його за різними типами поселень пояснює його:
   джентрифікація
   субурбанізація
   розселення
   урбанізація

Вопрос № 5
Найменшим показником густоти населення у Європі вирізняється країна:
   Іспанія
   Румунія
   Ісландія
   Ірландія

Вопрос № 6
Ступінь заселеності певної території, чисельність населення, що припадає на одиницю площі називають:
   міграціями населеннями
   механічним рухом населенням
   густотою населенням
   природним приростом населенням

Вопрос № 7
На 7 % суходолу світу проживає частка населення:
   70%
   60%
   50%
   40%

Вопрос № 8
Мінімальний показник густоти населення - 32 особи на км², спостерігається в області:
   Чернігівська
   Миколаївська
   Житомирська
   Одеська

Вопрос № 9
Найвищою густотою населення – 160 осіб на км², вирізняється область:
   Запорізька
   Донецька
   Полтавська
   Київська

Вопрос № 10
Середня густота населення в Україні становить, більше ніж:
   74 особи на км²
   94 особи на км²
   48 осіб на км²
   124 особи на км²

Вопрос № 11
Формально найбільшою густотою у світі та Європі – 18865 осіб на км², вирізняється країна-карлик:
   Андорра
   Люксембург
   Ліхтенштейн
   Монако

Вопрос № 12
Близько 15% території України займають зони екологічної кризи, більша частина цієї території знаходиться в області:
   Київській
   Житомирській
   Дніпропетровській
   Чернігівській

Вопрос № 13
Які проблеми характерні як для міського, так і для сільського населення України на сучасному етапі?
   збільшення частки дітей у містах і селах
   зменшення чисельності жителів більшості міст і сіл
   старіння населення в міських і сільських населених пунктах
   безробіття серед жителів міст і сіл
   концентрація населення в малих за людністю містах і селах

Вопрос № 14


Проаналізуйте відображену на діаграмі динаміку чисельності міського й сільського населення Чернігівської області та зробіть висновок.
   кількість міських жителів збільшилася, а сільських - зменшилася
   частка міського населення зменшилася, а сільського - не змінилася
   темпи зменшення чисельності сільського населення більші, ніж міського
   загальна кількість населення зросла, а частка міських жителів зменшилася

Вопрос № 15
Установіть відповідність область України з особливістю її системи розселення.
 1  Миколаївська
 2  Харківська
 3  Закарпатська
 4  Чернігівська
 A  найменша в країні густота населення
 B  найбільша в країні частка сільського населення
 C  обласний центр - місто-мільйонер
 D  обласний центр – велике місто, морський і річковий портЕсли Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту