VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Ландшафти України. Фізико-географічне районування
Описание:
Использовано: 3 раз


Вопрос № 1
На рівнинній території України існують такі природні зони:
   широколистих і мішаних лісів та степу
   широколистих лісів і степу
   мішаних і широколистих лісів, лісостепу і степу
   хвойних лісів, мішаних лісів і степу

Вопрос № 2
Яка з природних зон України поділяється на підзони?
   широколистяні ліси
   мішані ліси
   лісостепи
   степи

Вопрос № 3
До провідних ландшафтотвірних чинників належить:
   вивітрювання
   внутрішня енергія Землі
   вулканізм
   робота текучих вод

Вопрос № 4
Яка з зазначених одиниць фізико-географічного районування належить до зональних?
   географічний пояс
   материк
   природний край
   природна країна

Вопрос № 5
Вибери компоненти, що не належать до природних ландшафтів:
   гірські породи
   греблі
   сади
   клімат
   населені пункти

Вопрос № 6
Укажіть найвищий за рангом природно-територіальний комплекс (із наведених у переліку):
   фізико-географічний район
   природна зона
   фізико-географічний край
   фізико-географічний пояс

Вопрос № 7
До провідних ландшафтотвірних чинників належить:
   вивітрювання
   робота вітру
   вулканізм
   сонячна енергія

Вопрос № 8
У класифікації природних комплексів найбільшою одиницею є:
   материки
   фізико-географічні країни
   географічна оболонка
   природні зони

Вопрос № 9
Виберіть азональні природні комплекси України:
   лісостепи
   Кримські гори
   мішані ліси
   Українські Карпати
   Східноєвропейська рівнина

Вопрос № 10
Що таке природний комплекс (ландшафт)?
   сукупність компонентів природи на певній території
   поєднання взаємопов'язаних компонентів природи на певній території
   сукупність компонентів неживої природи на певній території
   сукупність компонентів живої природи на певній території

Вопрос № 11
Виберіть зональні природні комплекси України:
   мішані ліси
   Українські Карпати
   Східноєвропейська рівнина
   степи
   лісостепи

Вопрос № 12
Укажіть одиницю, яка не належить до класифікації ландшафтів:
   пояс
   клас
   підтип
   тип


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту