VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Механічні та електромагнітні хвилі. 9 кл
Описание:
Использовано: 2 раз


Вопрос № 1
Кількість коливань за одиницю часу - це....
   період коливань;
   частота коливань
   фаза коливань;
   циклічна частота коливань

Вопрос № 2
Максимальне зміщення від положення рівноваги називається ...
   зміщення;
   амплітуда;
   період
   фаза коливань

Вопрос № 3
Види механічних хвиль
   вільні, поздовжні
   вимушені, поперечні;
   вільні, поперечні, поздовжні
   поздовжні, поперечні

Вопрос № 4
Як називаються хвилі, у яких коливання частинок відбуваються у перпендикулярній площині до напрямку поширення хвиль?
   поперечні
   поздовжні
   власні
   когерентні

Вопрос № 5
У поздовжній хвилі коливання здійснюються ….
   в усіх напрямах;
   тільки в напрямі поширення хвилі;
   тільки перпендикулярно до поширення хвилі;
   жодного правильного твердження.

Вопрос № 6
У якому середовищі поширюються поперечні механічні хвилі?
   у рідині;
   у вакуумі
   у будь-якому середовищі;
   у твердому тілі

Вопрос № 7
Поздовжніми хвилями є …….
   хвилі на поверхні води;
   хвилі, що поширюються у натягнутому шнурі;
   ті хвилі, що виникають у крилах літака під час польоту;
   звукові хвилі, що поширюються у повітрі.

Вопрос № 8
Поперечними хвилями є …….
   хвилі, що поширюються у натягнутому шнурі;
   звукові хвилі у повітрі;
   звукові хвилі, що поширюються у воді;
   ультразвукові коливання повітря.

Вопрос № 9
При переході хвилі з одного середовища в інше її частота …..
   залишається незмінною;
   збільшується, якщо збільшується швидкість поширення;
   зменшується, якщо збільшується швидкість поширення;
   змінюється залежно від густини середовища

Вопрос № 10
Довжиною хвилі називається …….
   відстань між двома найближчими точками середовища, які коливаються в однакових фазах;
   відстань між двома найближчими точками середовища, які коливаються у протилежних фазах;
   відстань між двома будь-якими точками, що одночасно досягають максимального зміщення від положення рівноваги;
   відстань між двома точками, які однаково коливаються.

Вопрос № 11
Позначте вірне твердження:
   механічні хвилі можуть поширюватись у вакуумі;
   поперечні хвилі можуть поширюватися всередині газів;
   під час поширення поздовжніх хвиль відбуваються деформації стиснення та розтягнення;
   якщо хвиля переходить із одного середовища в інше, то довжина хвилі змінюється, а частота залишається незмінною.

Вопрос № 12
На відстані 170 м від хмарочоса стоїть людина. Із її рук на тротуар падає металевий предмет. Через який час після удару людина може почути відлуння?
   0,5 с
   1 с
   2 с
   4 с

Вопрос № 13
Радіолокатор працює на частоті300 МГц. Радіохвилю якої довжини він випромінює?
   0,5 м
   1 м
   2 м
   9 м

Вопрос № 14
Якою є довжина звукової хвилі в повітрі, якщо джерело звуку здійснює 5100 коливань за хвилину? Якою є довжина цієї хвилі у воді? Вважати, що показник заломлення звукових хвиль водою відносно повітря дорівнює 1,33. Обидва числа виразіть в м, впишіть у відповідь тільки чисельне значення розділивши їх словом та
Ответ 1: Ответ скрыт
Ответ 2: Ответ скрыт


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту