VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Хімічна промисловість України і світу
Описание:
Использовано: 2 раз


Вопрос № 1
За роки роботи в Україні іноземна компанія запустила виробництво своєї продукції на двох великих заводах - у м. Бориспіль (Київська область) та м. Покров (Дніпропетровська область). Товари побутової хімії та засоби гігієни, вироблені на цих підприємствах, реалізують в Україні та експортують у різні країни світу. Які чинники зумовили розташування цих підприємств?
   транспортно-географічне положення міст, ціна робочої сили
   можливості кооперування в межах міської агломерації, водні ресурси
   концентрація важкої промисловості в містах, екологічні проблеми
   адміністративна функція міст, велика кількість населення

Вопрос № 2
Укажіть центр хімічної промисловості України, у якому виробляються азотні добрива:
   Суми
   Біла Церква
   Херсон
   Сєвєродонецьк

Вопрос № 3
Завдяки якому чиннику хімічна промисловість США, Японії, ФРН знаходиться в авангарді світового господарства?
   забезпеченість дешевою електроенергією
   високий рівень науково-дослідної бази
   вигідне економіко-географічне положення
   забезпеченість різноманітною власною мінеральною сировиною

Вопрос № 4
Чому райони хімічної промисловості та металургії співпадають в індустріальних країнах?
   окремі виробництва цих галузей комбінуються
   ці галузі орієнтуються на висококваліфіковані трудові ресурси
   ці галузі створюють значне екологічне навантаження на територію
   обидві галузі тяжіють до науково-дослідних центрів

Вопрос № 5
Яка продукція хімічної промисловості виробляється в усіх трьох економічних районах – Північно-Східному, Столичному й Карпатському?
   сода
   шини
   ліки
   азотні добрива

Вопрос № 6


Який вид економічної діяльності характерний для підприємств, що розміщені в позначених на карті промислових центрах?
   виробництво фармацевтичних продуктів і препаратів
   добування корисних копалин і розроблення кар’єрів
   виробництво штучних і синтетичних волокон
   виробництво коксу та коксо-продуктів

Вопрос № 7
Укажіть продукцію хімічної промисловості, для розміщення виробництва якої провідними чинниками є водні та трудові ресурси?
   лаки і фарби
   хімічне волокно
   калійні добрива
   шини

Вопрос № 8
Прочитайте інформацію з інвестиційного довідника про місто: «Теплодар засновано як селище будівельників Одеської атомної електростанції. Після катастрофи на ЧАЕС будівництво станції припинено. У 2017 р. чисельність населення міста перевищила 10 тис. осіб. Відстань до обласного центру (м. Одеса) залізницею - 35 км, автошляхами - 40 км. Поблизу розташовано Барабойське водосховище». Які чинники вплинули на рішення інвесторів побудувати в Теплодарі одне з найбільших в Україні підприємств, де виробляють товари побутової хімії?
   транспортна інфраструктура, працересурсний потенціал міста
   надлишок електроенергії, туристично-рекреаційні ресурси регіону
   сприятливі кліматичні умови, споживчий потенціал міста
   водні ресурси, можливість кооперування з агрофірмами області

Вопрос № 9


На картосхемі України позначено сучасні центри виробництва:
   мінеральних добрив
   чавуну і сталі
   целюлози і паперу
   вагонів і локомотивів

Вопрос № 10
Які зміни, пов’язані з використанням природного газу як сировини, відбулися в розміщенні виробництва азотних добрив?
   виробництво азотних добрив стало галуззю спеціалізації країн Африки
   виробництво змістилося до родовищ природного газу в країнах, що розвиваються
   азотні комбінати побудовано на трасах газопроводів у районах споживання добрив
   підприємства з виробництва азотних добрив розміщено у всіх великих портах

Вопрос № 11


За наведеною в таблиці інформацією визначте основні регіональні тенденції споживання азотних мінеральних добрив упродовж 2014-2018 рр.:
   найвищими темпами зростало споживання в країнах Європи
   у регіонах з високим рівнем економічного розвитку темп споживання нижчий, ніж у регіонах з відсталою економікою
   найнижчий темп - у регіонах з екстенсивним типом рослинництва
   у регіонах, де домінують країни, що розвиваються, темп вищий від середнього показника у світі
   зменшено споживання в регіоні з інтенсивним розвитком органічного землеробства

Вопрос № 12
Оберіть країни-лідери за вартістю експорту продукції лісової промисловості
   Норвегія
   США
   Україна
   Канада
   Німеччина


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту