VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Виробництво машин та устаткування
Описание:
Использовано: 4 раз


Вопрос № 1
Які анонси публікацій у засобах масової інформації свідчать про поглиблення спеціалізації та розвиток виробничої кооперації в автомобілебудуванні України?
   «Львівський автобусний завод відновлює роботу у вцілілих цехах»
   «Полтавський автоагрегатний завод - один з найбільших виробників гальмівної апаратури для автомобілів»
   «У структурі ПАТ "АвтоКРАЗ" Кам'янець-Подільський завод зорієнтовано на виготовлення вузлів і деталей для вантажних автомобілів»
   «Автоскладальний завод у Черкасах оснащено виробничими лініями провідних світових брендів»
   «На заводі компанії Fujikura у Львівський області виробляють електричні кабелі для складання автомобілів у країнах Євросоюзу»

Вопрос № 2


Проаналізуйте наведену в таблиці інформацію щодо обсягів виробництва автомобілів (млн шт.) у світі та в десяти країнах, які були лідерами ринку 1990 р. та 2016 р. Визначте основні тенденції розвитку автомобілебудування в країнах світу за період 1990-2016 рр.
   у групі лідерів збільшилася кількість країн нової індустріалізації
   лідером стала країна з найбільшою чисельністю споживачів
   автомобілебудування залишається галуззю спеціалізації лише десяти країн
   майже половину світового виробництва забезпечують чотири країни Азії
   усі країни «Великої сімки» зберігають лідерство

Вопрос № 3
Визначте характерні риси електротехнічного машинобудування в Україні.
   є галуззю міжнародної спеціалізації країни
   орієнтується на внутрішній споживчий ринок
   розвивається переважно у великих і середніх містах
   використовує лише вітчизняні природні ресурси
   модернізується за рахунок іноземних інвестицій

Вопрос № 4
Які чинники зумовили розташування основних підприємств авіакосмічної промисловості в найбільших містах України - Києві, Харкові та Дніпрі?
   збільшення в містах потужностей з виробництва титану
   надлишок виробленої на місцевих АЕС дешевої електроенергії
   створення в містах науково-дослідницької та конструкторської баз
   підготовка в навчальних закладах цих міст кваліфікованих працівників
   розвиток у містах інфраструктури для кооперування підприємств галузі

Вопрос № 5
Визначте характерні риси автомобілебудування в Україні.
   домінує крупновузлове збирання іноземних автомобілів
   найбільші центри виробництва автобусів - Київ, Харків, Одеса
   легкові автомобілі збирають у Запорізькій, Закарпатській, Волинській областях
   за вартістю продукції галузь посідає перше місце в структурі ВВП
   майже половина виробничого устаткування на підприємствах галузі є морально і фізично застарілим

Вопрос № 6
Спираючись на оцінку галузевої і територіальної структури машинобудівного комплексу в Україні, визначте шляхи її оптимізації.
   спрямовувати нові виробництва в малі й середні міста
   поглиблювати спеціалізацію та удосконалювати кооперування заводів
   створювати технопарки для прискорення розвитку наукомістких галузей
   забезпечувати пріоритетний розвиток важкого машинобудування
   рівномірно розміщувати підприємства в усіх великих містах

Вопрос № 7
Які чинники зумовили розміщення в Україні підприємств, на яких з імпортованих комплектуючих збирають побутову електротехніку та електроніку?
   великі запаси корисних копалин
   значні обсяги внутрішнього ринку
   можливості економії виробничих витрат
   кваліфікована робоча сила
   значні площі невикористовуваних земель

Вопрос № 8
Укажіть промислові центри України, в яких комбінуються виробництво чорних металів і важке машинобудування.
   Кривий Ріг
   Харків
   Краматорськ
   Донецьк
   Львів

Вопрос № 9
Які чинники вплинули на розвиток авіакосмічної промисловості в Україні?
   транзитне географічне положення країни
   розвиток алюмінієвої й титанової промисловості
   створення науково-дослідної та конструкторської бази
   підготовка висококваліфікованих трудових ресурсів
   виробництво дешевої електроенергії на ГЕС та АЕС

Вопрос № 10


На картосхемі темним кольором виділено території країн, що утворюють групу світових лідерів за обсягом
   видобування кам’яного вугілля
   виплавки чорнової міді
   експорту мінеральних добрив
   виробництва автомобілів

Вопрос № 11


На картосхемі позначено центри
   авіаракетобудування
   атомної енергетики
   нафтопереробки
   чорної металургії

Вопрос № 12
Який центр енергетичного машинобудування України спеціалізується на виробництві потужних турбін для всіх типів електростанцій?
   Харків
   Львів
   Краматорськ
   Київ

Вопрос № 13
Що зумовило розміщення автозаводу «Єврокар» у селі Соломонове біля Ужгорода?
   електроенергія транзитних ліній електропередач та місцевих ГЕС
   кооперування з підприємствами країн Євросоюзу
   науково-дослідницька база Карпатського економічного району
   концентрація металургійних виробництв у Закарпатті

Вопрос № 14
Яка тенденція характерна для розміщення виробництва морських суден у світі?
   зосередження в нових індустріальних країнах Америки (Бразилія, Аргентина)
   зміщення в Азію (Китай, Республіка Корея, Японія)
   концентрація в Західній Європі (Греція, Іспанія, Данія)
   збільшення відриву Америки (США, Канада) від решти країн світу

Вопрос № 15
Для виробництва більшості сучасних машин (літаків, комп’ютерів, телевізорів) потрібні сотні або тисячі різноманітних деталей, тому основними формами суспільної організації виробництва є:
   концентрація і спеціалізація
   спеціалізація і кооперування
   комбінування і кооперування
   спеціалізація і комбінування

Вопрос № 16
Які галузі господарства забезпечують країнам Західної Європи глобальну конкуренцію у XXI столітті?
   атомна енергетика, електротехнічне машинобудування, роздрібна торгівля
   чорна та кольорова металургія, паливна та гірничо-хімічна промисловість
   важка промисловість, тваринництво, морський та трубопровідний транспорт
   літакобудування, автомобілебудування, банківські та фінансові послуги

Вопрос № 17
Яка з європейських країн є лідером з виробництва легкових автомобілів?
   Іспанія
   ФРН
   Велика Британія
   Італія

Вопрос № 18
Високу концентрацію в країнах Південно-Східної Азії підприємств, що виробляють побутову електротехніку, можна пояснити, оцінюючи:
   рівень розвитку чорної та кольорової металургії
   кваліфікацію, кількість і вартість робочої сили
   можливості комбінування з виробництвами легкої промисловості
   обсяги державного фінансування науково-дослідних робіт

Вопрос № 19
Що зумовило переміщення виробництва легкових автомобілів з високорозвинених країн до країн нової індустріалізації?
   високий рівень розвитку науки й швидке впровадження наукових розробок у країнах, що розвиваються
   налагодження в країнах, що розвиваються, масового виробництва автомобілів власних національних марок
   тяжіння складальних підприємств до розташованих у цих країнах основних центрів виробництва деталей і комплектуючих
   істотні відмінності в рівнях оплати праці, доходів і споживчих витрат населення в країнах цих двох типів

Вопрос № 20
Які чинники зумовили прискорений розвиток наукоємних галузей промисловості в нових індустріальних країнах Південно-Східної Азії?
   кваліфікована і дешева робоча сила
   розвиток національної системи освіти
   проведення ефективних аграрних реформ
   інвестиції транснаціональних корпорацій
   великі запаси мінеральних ресурсів

Вопрос № 21
Визначте відповідність між провідними автовиробниками та центрами їх колишніх виробничих потужностей в Україні:
 1  Запоріжжя
 2  Кременчук
 3  Львів
 4  Ужгород
 A  "Єврокар"
 B  "Автозаз"
 C  "ЛАЗ"
 D  "КРАЗ"


Вопрос № 22
Установіть відповідність між центрами залізничного машинобудування та продукцією, яку там виробляють:
 1  Кременчук
 2  Харків
 3  Дніпро
 4  Маріуполь
 A  тепловози
 B  електровози
 C  вагони-цистерни
 D  вагони метро


Вопрос № 23
Установіть відповідність між центрами автомобілебудування та продукцією, яку там виробляли:
 1  Кременчук
 2  Запоріжжя
 3  Київ
 4  Львів
 A  легкові автомобілі
 B  мотоцикли
 C  вантажні автомобілі
 D  автобуси


Вопрос № 24
Установіть відповідність між містом України й галуззю транспортного машинобудування, підприємство якої розташоване в цьому місті:
 1  Дніпро
 2  Маріуполь
 3  Львів
 4  Миколаїв
 A  суднобудування
 B  вагонобудування
 C  ракетобудування
 D  автомобілебудуванняЕсли Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту