VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Плавлення та кристалізація. Питома теплота плавлення 2
Описание:
Использовано: 1 раз


Вопрос № 1
Фізична величина, що характеризує певну речовину й дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати твердій кристалічній речовині масою 1 кг, щоб за температури плавлення повністю перетворити її на рідину.
   Кінетична енергія
   Кількість теплоти
   Питома теплота плавлення
   Питома теплоємність речовини

Вопрос № 2
Питому теплоту плавлення позначають літерою:
   λ
   Q
   F
   m

Вопрос № 3
За якою формулою обчислюють питому теплоту плавлення?
   λ=Q/m
   Q=λm
   λ=m/Q
   λ=Qm

Вопрос № 4
Процес переходу речовини з твердого стану в рідкий називають:
   Кристалізація
   Плавлення
   Кипіння
   Випаровування

Вопрос № 5
Процес переходу речовини з рідкого стану в твердий називається
   Плавлення
   Випаровування
   Кристалізація
   Кипиння

Вопрос № 6
Для розплавлення 2 кг золота, узятого за теммператури плавлення, необхідна кількість теплоти:
   134 кДж
   234 кДж
   335 кДж
   134 МДж

Вопрос № 7
Процес плавлення -це...
   Процес переходу тіла з рідкого стану в газоподібний
   Процес переходу тіла з рідкого стану в твердий
   Процес переходу тіла з рідкого стану в плазму
   Процес переходу тіла з твердого стану в рідкий
   Своя відповідь

Вопрос № 8
Процес кристалізації - це...
   Процес переходу речовини з плазми
   Процес переходу води в лід
   Процес переходу речовини з плазми в твердий стан
   Процес переходу речовини з рідкого стану в твердий стан

Вопрос № 9
Чому процес танення льоду у воді є не миттєвим?
   Лід довго тане
   Молекули льоду відрізняються від молекул води
   Потрібно щоб вода охолодилась
   Лід має досягнути певної сталої теператури

Вопрос № 10
Температура плавлення_ це
   температура в початковий момент плавлення
   0 градусів
   100 градусів
   температура, при якій вся речовина досягла температури плавлення

Вопрос № 11
Процес кристалізації супроводжується зміною температури речовини
   температура збільшується
   так
   під час кристалізації температура речовини не змінюється
   температура різко падає


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту