VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Індія
Описание:
Использовано: 5 раз


Вопрос № 1
Оберіть три народи, які найбільші за чисельністю в Індії:
   бенгальці
   таміли
   біхарці
   тібетці
   гіндустанці

Вопрос № 2
Найбільшими містами Індії є:
   Мумбаї
   Колката
   Гуанчжоу
   Шеньян
   Делі

Вопрос № 3


Розвиток господарства Індії відбувається шляхом формування «коридорів зростання» між основними економічними центрами країни. Уздовж транспортних магістралей у межах цих «коридорів» будують нові промислові об’єкти, створюють технопарки. У такий спосіб уряд Індії намагається створити нові робочі місця. Яку мету ставить Японія - основний іноземний інвестор цих проектів?
   виробляти на експорт промислові товари з меншими витратами
   видобувати нафту, виробляти й експортувати нафтопродукти
   створити ринок збуту для дешевих товарів невисокої якості
   відродити традиційні промисли й кустарні виробництва

Вопрос № 4
Визначте характерні ознаки демографічної ситуації Індії:
   перший тип відтворення населення
   другий тип відтворення населення
   надлишок трудових ресурсів
   значне переважання жінок
   «демографічний вибух»

Вопрос № 5
Укажіть три правильні твердження щодо сільського господарства Індії:
   головна зернова культура — жито
   найбільше рису вирощують у найвологіших і густозаселених районах північного сходу країни, біля узбережжя Індійського океану і в дельтах річок
   країна посідає перше місце у світі за вирощуванням цукрового буряку
   країна посідає перше місце у світі за поголів’ям великої рогатої худоби
   головною галуззю сільського господарства є рослинництво, на яке припадає понад 80 % вартості сільськогосподарської продукції

Вопрос № 6
Які особливості економіки Індії зумовили її домінантне місце поміж країн, що розвиваються (Індію відносять до підгрупи «ключових» країн з порівняно зрілою структурою господарства)?
   належить до країн-лідерів за чисельністю інженерних і наукових кадрів
   створено власну космічну промисловість
   висока частка легкої промисловості в структурі ВВП
   експлуатують понад 20 промислових ядерних реакторів
   промислове виробництво сконцентровано в кількох великих осередках

Вопрос № 7
Установіть відповідність між виробництвом та його місцем в економіці сучасної Індії.
 1  торгівля
 2  виробництво програмного забезпечення
 3  текстильне виробництво
 4  автомобілебудування
 A  нова галузь, що задовольняє зростаючий попит населення
 B  нова галузь сфери послуг, що стрімко розвивається з кінця ХХ ст.
 C  традиційна галузь, яка відіграє важливу роль в економіці
 D  традиційна галузь сфери послуг


Вопрос № 8
Чому Індія, яка спеціалізується на виробництві сільськогосподарської продукції, не спроможна забезпечити своє населення продовольством?
   зберігається низький рівень продуктивності праці в сільському господарстві
   сільське господарство зберігає монокультурний тип спеціалізації
   переважають ґрунти з низькою родючістю
   чисельність населення збільшувалася швидше, ніж зростало виробництво продовольства
   сільське господарство не набуло інтенсивного характеру розвитку

Вопрос № 9
Що зумовило збільшення в структурі експорту Індії частки машин, устаткування, програмного забезпечення?
   поліпшення географічного положення країни
   збільшення обсягів видобування рудної сировини
   розвиток кустарно-ремісничого виробництва
   зростання рівня кваліфікації робочої сили

Вопрос № 10
Що спричинило зростання частки Індії у світовому виробництві чавуну й сталі?
   транзитне географічне положення країни, розвиток транспорту
   поглиблення спеціалізації, створення моногалузевих господарських комплексів
   забезпеченість сировиною, зростання внутрішнього попиту на конструкційні матеріали
   розвиток електронного машинобудування, розбудова технополісів

Вопрос № 11
Яка група чинників обумовила лідерство Китаю та Індії у виробництві бавовняних тканин?
   споживчий, транспортний, енергетичний
   транспортний, енергетичний, водний
   трудових ресурсів, науковий, екологічний
   сировинний, споживчий, трудових ресурсів

Вопрос № 12
На який чинник зорієнтовані комбінати чорної металургії "Індійський Рур" Східного району:
   на родовища залізних руд
   родовища вугілля та залізної руди
   на родовища коксівного вугілля
   на порти

Вопрос № 13
Яке із тверджень характеризує особливість розташування промислового виробництва Індії:
   висока концентрація промислового виробництва на півночі країни
   розташування 3/4 потужностей обробної промисловості в південно-східній частині країни
   зосередження важкої промисловості на північному сході країни
   домінування західних районів у структурі промислового виробництва

Вопрос № 14
Найбільша густота населення населення в Індії є на:
   Індо-Гангській низовині
   крайньому півдні
   гірській півночі
   північному заході Індії

Вопрос № 15
Основна частина електроенергії в Індії виробляється на:
   ТЕС
   АЕС
   СЕС
   ГЕС

Вопрос № 16
Чому до найбільших виробників сільськогосподарської продукції відносять Китай та Індія. Що є характерним для цих країн?
   мала місткість внутрішнього споживчого ринку
   велика площа та велика кількість населення
   екстенсивний розвиток аграрного виробництва
   аграрно-індустріальна структура економіки

Вопрос № 17
Територіальний конфлікт Індії за штатом Джамму та Кашмір із:
   Бангладешом
   Бутаном
   Пакистаном
   Непалом

Вопрос № 18
Індія відома виробництвом власних автомобілів під маркою:
   Hyundai
   Toyota
   Tata Motors
   Honda

Вопрос № 19
Укажіть причину того, що тваринництво відіграє другорядну роль у сільському господарстві Індії
   основні площі сільськогосподарських угідь зайняті під зерновими і технічними культурами
   населення споживає дуже мало м’яса, масла, недостатньо молока
   нестача кормів
   незначна кількість поголів’я великої рогатої худоби

Вопрос № 20


Відомим туристичним місцем Індії є мавзолей:
   Ітемад-уд-Даули
   Вірупакші
   Хармандір-Сахіб
   Тадж-Махал


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту