VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Внутрішня будова Землі
Описание:
Использовано: 1 раз


Вопрос № 1


Встановіть відповідність між елементами внутрішньої будови Землі, які позначені на рисунку буквами та їх назвами.
 1  земна кора
 2  внутрішнє ядро
 3  зовнішнє ядро
 4  мантія
 5  астеносфера
 A  А
 B  Б
 C  В
 D  Г
 E  Д


Вопрос № 2


Мантія на схемі позначена цифрою:
   1
   2
   3
   4
   5

Вопрос № 3


Якою цифрою позначена на рисунку астеносфера?
   1
   2
   3
   4
   5

Вопрос № 4
Внутрішній шар Землі, який покриває земне ядро називається…
   біосферою
   земною корою
   мантією
   астеносферою

Вопрос № 5
Яка товщина земної кори у горах?
   70 км
   40 км
   5-10 км
   250 км

Вопрос № 6
Що таке астеносфера?
   в’язкий, частково розплавлений шар, який міститься на глибині 50-250 км
   зовнішній твердий шар Землі
   внутрішній шар Землі, який покриває земне ядро
   центральна частина земної кулі

Вопрос № 7
Яка товщина земної кори під океанами?
   40 км
   5-10 км
   70 км
   250 км

Вопрос № 8
Який радіус земного ядра?
   3500 км
   2900 км
   4500 км
   5-7 км

Вопрос № 9
Земна кора – це…
   в’язкий, частково розплавлений шар, який міститься на глибині 50-250 км
   центральна частина земної кулі
   внутрішній шар Землі, який покриває земне ядрo
   зовнішній твердий шар Землі

Вопрос № 10
Температура в земному ядрі становить…
   50 000 °С
   500 °С
   2 500 °С
   5 000 °С

Вопрос № 11
Літосфера – це…
   оболонка життя, яка населена організмами
   водна оболонка Землі, яку утворюють Світовий океан, води суходолу, вода в атмосфері
   тверда оболонка Землі, що охоплює земну кору і верхній шар мантії
   повітряна оболонка Землі

Вопрос № 12
Літосфера складається з ...
   земної кори та мантії
   верхньої частини земної кори
   земної кори
   земної кори та верхньої частини мантії

Вопрос № 13
Розташуйте внутрішні оболонки Землі в порядку просування з надр до поверхні планети:
 1  1
 2  2
 3  3
 4  4
 A  ядро
 B  мантія
 C  астеносфера
 D  земна кора


Вопрос № 14
Склад, будову та історію розвитку Землі вивчає наука ...
   географія
   геоморфологія
   геологія
   тектоніка

Вопрос № 15
Укажіть, що характерно для товщини земної кори під океанами та на суходолі:
   товщина земної кори під океанами й на суходолі однакова
   товщина земної кори під океанами більша, ніж на суходолі
   товщина земної кори під океанами менша, ніж на суходолі
   прямої залежності між товщиною земної кори та її поширенням на земній кулі не існує

Вопрос № 16
Яка частина Землі складається із речовини, подібної до металу (із заліза або кремнію чи нікелю)?
   мантія
   земна кора
   ядро
   астеносфера


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту