VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Статево-вікова структура населення світу та України Міграції населення. Українська діаспора
Описание:
Использовано: 4 раз


Вопрос № 1
Наймолодші за "середнім віком" країни розташовані у:
   Європі
   Африці
   Америці
   Азії

Вопрос № 2
З-поміж країн Азії найстарішою (за середнім віком) є країна:
   Індія
   Китай
   Японія
   Монголія

Вопрос № 3
Вікова структура населення України має ознаки:
   першого (регресивного) типу
   другого (прогресивного) типу

Вопрос № 4
Загалом у світі переважають:
   чоловіки
   жінки

Вопрос № 5
Для якого типу вікової структури населення характерним є мала частка дітей і людей молодого віку та велика частка літніх людей:
   першого (регресивного) типу
   другого (прогресивного) типу

Вопрос № 6
Переважання чоловічого населення у світі є наслідком переважання чоловіків в країнах:
   Австралії
   Америки
   Європи
   Азії

Вопрос № 7
Для якого типу вікової структури населення характерним є велика (іноді - половина) частка дітей і людей молодого віку та дуже мала частка літніх людей:
   першого (регресивного) типу
   другого (прогресивного) типу

Вопрос № 8
Зростаючий тип статево-вікової діаграми (форма правильної піраміди) характерна для країн:
   країн, що розвиваються
   країн перехідної економіки в Європі
   країн планової економіки
   високорозвинутих

Вопрос № 9
Графічне зображення розподілу населення за віком і статтю має назву:
   статево-віковий графік
   статево-вікова піраміда
   статево-вікова інфографіка
   статево-вікова діаграма

Вопрос № 10
В Україні дуже помітні диспропорції у статевій структурі, так відсоток жіночого населення становить:
   51
   54
   56
   50

Вопрос № 11
Найстаріші за "середнім віком" країни розташовані у:
   Європі
   Азії
   Африці
   Америці

Вопрос № 12
Переміщення людей на інші території зі зміною місця проживання назавжди або на певний час називають:
   міграцією
   еміграцією
   імміграцією
   мутацією

Вопрос № 13
Цілеспрямована діяльність держави, пов'язана з регулюванням і контролюванням міграційних процесів, називають:
   міграційною політикою
   демографічною політикою
   освітньою політикою
   соціальною політикою

Вопрос № 14
Типовим прикладом міграцій на національному підгрунті в межах України є повернення на свої історичні землі репресованих у роки Другої світової війни:
   гагаузів
   угорців
   кримських татар
   болгар

Вопрос № 15
За океаном найбільше українців проживає в такій країні, як:
   Канада
   США
   Бразилії
   Аргентині

Вопрос № 16
Переїзди, пов'язані із тимчасовою роботою, чи до місць відпочинку, відносять до міграцій:
   сезонних
   із села до міста
   екологічних
   маятникових

Вопрос № 17
Такі країни, як Росія, Казахстан, Молдова,Узбекистан та інші, відносять до української діаспори:
   Південної
   Пічнічної
   Західної
   Східної

Вопрос № 18
Головною причиною еміграції в усі часи були причини:
   політичні
   економічні
   екологічні
   історичні

Вопрос № 19
Щоб знайти сальдо міграції, необхідно виконати дію:
   сума між кількістю іммігрантів та емігрантів
   різниця між кількістю іммігрантів та емігрантів
   частка між кількістю іммігрантів та емігрантів
   добуток між кількістю іммігрантів та емігрантів

Вопрос № 20
Перебування значної частини нації поза межами історичних (етнічних) земель у результаті добровільної чи примусової еміграції, називають:
   діаспорою
   етнічною землею
   спільнотою
   групою

Вопрос № 21
Якщо людина покидає рідну країну і виїжджає на постійне проживання в іншу країну, то це приклад:
   імміграції
   еміграції

Вопрос № 22
Щоденні переїзди людей між містом і передмістям на работу або навчання, це приклад міграцій:
   примусових
   маятникових
   сезонних
   організованих


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту