VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Геологічна та тектонічна будова України
Описание:
Использовано: 17 раз


Вопрос № 1
Укажіть територію, яку займало найбільше із четвертинних зледенінь в Україні:
   Середньоруська і Донецька височини
   Поліська низовина і долина Дніпра до м. Дніпро
   уся територія до узбережжя Чорного і Азовського морів

Вопрос № 2
Укажіть рівнину, у межах якої на земну поверхню у відслоненнях виходять породи архейського і протерозойського віку:
   Волинська височина
   Приазовська височина
   Подільська височина
   Донецький кряж

Вопрос № 3
Що таке геологічна історія Землі?
   шкала, яка відображає послідовність і тривалість геологічних процесів, явищ, етапів розвитку Землі та її органічного світу
   проміжок часу, протягом якого відбувався розвиток Землі як планети
   наука, яка визначає час утворення гірських порід, з яких складаються шари земної кори
   розділ геології, який вивчає будову й історію розвитку земної кори та Землі в цілому

Вопрос № 4
В четвертинному періоді клімат на території України став більш холодним і сухим, що призвело до кількох льодовикових епох у Європі, найбільше з них:
   Дніпровське
   Валдайське
   Московське
   Окське

Вопрос № 5
Укажіть рівнину, у межах якої на земну поверхню у відслоненнях виходять породи архейського і протерозойського віку:
   Придніпровська височина
   Поліська низовина
   Придніпровська низовина
   Хотинська височина

Вопрос № 6
На якій тектонічній структурі в Україні найбільш поширені відклади кам'яновугільного періоду палеозойської ери?
   Кримська складчаста область
   Донецько-Дніпровська западина
   Український щит
   Донецька складчаста область

Вопрос № 7
Визначте правильність наведеного твердження: «На Причорноморській низовині поширені водно-льодовикові форми рельєфу»:
   так
   ні

Вопрос № 8
Який вплив мало давнє зледеніння на геологічну будову та рельєф України?
   утворення поліських зандрових рівнин
   нагромадження моренних горбів
   утворення лесів та лесоподібних суглинків
   сприяло формуванню рудних мінеральних ресурсів
   формування дюн на узбережжях річок та морів

Вопрос № 9
Встановлюють відносний геологічний вік гірської породи за допомогою:
   виявлення у ній відбитків давніх живих істот
   визначення вмісту радіоактивних атомів у ній

Вопрос № 10
Виберіть правильне закінчення речення: «Найбільш молодими відкладеннями на території України є…»:
   пермські
   протерозойські
   неогенові
   четвертинні

Вопрос № 11
На якій тектонічній структурі в Україні поширені докембрійські граніти, гнейси, лабрадорити?
   Кримська складчаста область
   Український щит
   Донецька складчаста область
   Донецько-Дніпровська западина

Вопрос № 12


Який шар гірських порід найдавніший?
   А
   Б
   В
   Г

Вопрос № 13
Установіть відповідність між формами рельєфу України та тектонічними структурами, у межах яких вони сформувалися
 1  Приазовська височина
 2  Полтавська рівнина
 3  Середньоруська височина
 4  Товтри
 5  
 A  Український щит
 B  Скіфська плита
 C  Дніпровсько-Донецька западина
 D  Воронезький кристалічний масив
 E  Волино-Подільська плита


Вопрос № 14
Установіть відповідність між тектонічними структурами та формами рельєфу:
 1  Львівська западина
 2  Дніпровсько-Донецька западина
 3  Середземноморський складчастий пояс
 4  Західноєвропейська платформа
 5  
 A  Волинська височина
 B  Придніпровська височина
 C  Придніпровська низовина
 D  Карпати
 E  Розточчя


Вопрос № 15
Установіть відповідність між тектонічними структурами і корисними копалинами, які для них є типовими:
 1  Український щит
 2  Дніпровсько-Донецька западина
 3  Донецька складчаста споруда
 4  Карпатська покривно-складчаста споруда
 5  
 A  граніт
 B  кам'яне вугілля
 C  мармур
 D  нафта й природний газ
 E  черепашник


Вопрос № 16
Укажіть, для якої тектонічної структури характерні такі ознаки: "Її поверхня розбита давніми глибинними розломами, фундамент складений найдавнішими кристалічними породами (гранітами, гнейсами, сланцями, габро, кварцитами тощо), які подекуди виходять на поверхню:"
   Карпатська складчаста споруда
   Український щит
   Донецька складчаста споруда
   Воронезький кристалічний масив

Вопрос № 17
Укажіть, для якої тектонічної структури характерні такі ознаки: "Складена потужною товщею порід різного віку, які зім'яті у складки, переважають кайнозойські відклади. Тектонічні рухи у кількох епохах спричинили складну будову системи. Багатокілометрова товща осадових відкладів має ритмічну шаруватість (так званий "фліш")":
   Український щит
   Донецька складчаста споруда
   Карпатська складчаста споруда
   Воронезький кристалічний масив

Вопрос № 18
Яка із зазначених пар показує правильну відповідність тектонічної структури формі рельєфу?
   Воронезький кристалічний масив - Придніпровська низовина
   Скіфська платформа - Північнокримська рівнина
   Передкарпатський прогин - Закарпатська низовина
   Волино-Подільська плита - Придніпровська височина

Вопрос № 19
Укажіть, для якої тектонічної структури характерні такі ознаки: "Побудована переважно мезозойськими та кайнозойськими відкладами, складки нахилені до півдня, порушені скидами та насувами":
   Складчасто-брилова структура Гірського Криму
   Донецька складчаста споруда
   Карпатська складчаста споруда
   Передкарпатський прогин

Вопрос № 20
Яка із зазначених пар показує правильну відповідність тектонічної структури формі рельєфу?
   Український щит - Придніпровська низовина
   Донецька складчаста область - Приазовська височина
   Волино-Подільська плита - Поліська низовина
   Альпійський складчастий пояс - Кримські гори

Вопрос № 21


Укажіть, яка тектонічна структура позначена на картосхемі України цифрою 6:
   Дніпровсько-Донецька западина
   Воронезький кристалічний масив
   Донецька складчаста область
   Український щит

Вопрос № 22


Укажіть якою цифрою позначена на картосхемі тектонічної будови України Причорноморська западина:
   12
   10
   7
   9

Вопрос № 23


Укажіть якою цифрою позначена на картосхемі тектонічної будови України складчаста споруда Карпат:
   14
   13
   15
   4

Вопрос № 24


Укажіть, яка тектонічна структура позначена на картосхемі України цифрою 15:
   Галицько-Волинська западина
   Закарпатська западина
   Передкарпатський прогин
   Складчаста споруда Карпат


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту