VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Геоморфологічна будова України
Описание:
Использовано: 10 раз


Вопрос № 1
Установіть відповідність між формами рельєфу та їх геоморфологічними типами:
 1  ози
 2  дюни
 3  лаколіти
 4  поди
 5  
 A  еолові
 B  суфозійні
 C  гравітаційні
 D  льодовикові
 E  вулканогенні


Вопрос № 2
Установіть відповідність між назвами форм рельєфу й територіями їх поширення:
 1  осипища, зсуви, обвали
 2  піщані горби й пасма
 3  балки, яри, каньйони
 4  конуси грязьових вулканів
 5  
 A  Керченський півострів
 B  Подільська височина
 C  Поліська низовина
 D  Причорноморська низовина
 E  Карпати


Вопрос № 3
Установіть відповідність між назвами форм рельєфу й його типами за походженням:
 1  яри
 2  дюни
 3  печери
 4  цирки
 5  
 A  гравітаційні
 B  карстові
 C  льодовикові
 D  еолові
 E  водно-ерозійні


Вопрос № 4
Установіть відповідність між назвами форм рельєфу й територіями їх поширення:
 1  яри, балки, могили-останці, терикони
 2  піщані рівнини, валуни, моренові горби
 3  поди, блюдця, піщані коси
 4  яри, балки, каньйони, печери
 5  
 A  Поліська низовина
 B  Подільська височина
 C  Придніпровська низовина
 D  Донецька височина
 E  Причорноморська низовина


Вопрос № 5
Установіть відповідність між формами рельєфу та їх геоморфологічними типами:
 1  балки
 2  дамби
 3  зсуви
 4  піщані коси
 5  
 A  гравітаційні
 B  водно-ерозійні
 C  карстово-суфозійні
 D  морські акумулятивні
 E  техногенні


Вопрос № 6
Який вплив мало давнє зледеніння на геологічну будову та рельєф України?
   утворення лесів та лесоподібних суглинків
   нагромадження моренних горбів
   формування дюн на узбережжях річок та морів
   підвищення сейсмічності території
   утворення поліських зандрових рівнин

Вопрос № 7
Виберіть із переліку три форми рельєфу, які мають еолове походження:
   заплави
   бархани
   кучугури
   дюни
   печери

Вопрос № 8
Виберіть три гірські породи, у яких можуть активно розвиватись карстові процеси:
   гіпс
   крейда
   глина
   вапняк
   базальт

Вопрос № 9
Виберіть із переліку три форми рельєфу, які мають льодовикове походження:
   ози
   бархани
   ками
   зандри
   поди

Вопрос № 10
Укажіть, де на території України збереглися льодовикові форми рельєфу - кари та цирки?
   на Поліссі
   на Причорноморській низовині
   в Карпатах
   у Криму

Вопрос № 11
Укажіть, де в Україні поширені еолові форми рельєфу:
   на Приазовській височині
   у пониззі Дніпра, на Поліссі
   а Придніпровській височині
   на Закарпатській низовині

Вопрос № 12
Характерна форма рельєфу Поліської низовини - це:
   скелі-останці
   терикони
   ози
   поди

Вопрос № 13


Що являє собою гора, зображена на ілюстрації?
   гляціодислокацію
   лаколіт
   згаслий вулкан
   оз

Вопрос № 14
Найдовша у світі печера у гіпсах - Оптимістична розташована:
   на Подільській височині
   у Кримських горах
   на Придніпровській височині
   у Карпатах

Вопрос № 15
Визначте правильний варіант ланцюга "форма рельєфу - генетичний тип рельєфу - геологічний процес"
   дюни - еоловий - робота моря
   степові блюдця - денудаційний - робота підземних вод
   ози (моренні пасма) - льодовиковий - робота давнього льодовика
   терикон - техногенний - давній вулканізм

Вопрос № 16
Визначте правильний варіант ланцюга "форма рельєфу - генетичний тип рельєфу - геологічний процес"
   зсув - карстовий - робота підземних вод
   кар'єр - техногенний - робота льодовика
   лійки - денудаційний - робота вітру
   яр - водно-ерозійний - робота поверхневих текучих вод

Вопрос № 17
Регіон України, у якому найбільш поширені кар'єри й відвали, - це:
   Закарпаття
   Прикарпаття
   Придніпров'я
   Поділля

Вопрос № 18
Вулканічне походження у межах України має:
   г. Могила Мечетна
   г. Бельмак-Могила
   г. Берда
   г. Карадаг

Вопрос № 19
Льодовикові форми рельєфу поширені:
   на Донецькому кряжі
   на Головному пасмі Криму
   на Українському Поліссі
   на Причорноморській низовині

Вопрос № 20
Характерна форма рельєфу Причорноморської низовини - це:
   зандри
   ками
   поди
   ози

Вопрос № 21
Яке зледеніння в антропогені найбільше вплинуло на рельєф України?
   Валдайське
   Окське
   Дніпровське
   Московське

Вопрос № 22
Область України, у якій найбільш поширені терикони, - це:
   Луганська
   Івано-Франківська
   Київська
   Житомирська


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту