VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Металургія України та світу
Описание:
Использовано: 2 раз


Вопрос № 1


Установіть відповідність між центрами кольорової металургії, позначеними на карті цифрами, та основними видами продукції, яку виробляють розміщені в них підприємства:
 1  1
 2  2
 3  3
 4  4
 5  
 A  тверді сплави, тугоплавкі метали
 B  феронікель, кобальт
 C  первинний алюміній, титан
 D  цинк
 E  магній у зливках


Вопрос № 2
Схарактеризуйте країну за її місцем на світовому ринку кольорових металів:
 1  Китай
 2  Австралія
 3  Японія
 4  Чилі
 5  
 A  великий експортер рідкісних металів, отриманих у процесі утилізації відходів
 B  основний імпортер рафінованої міді, свинцю, цинку
 C  світовий лідер за обсягом видобування алюмінієвої руди (бокситів)
 D  світовий лідер за обсягом видобування мідних руд та експорту міді
 E  найбільший виробник свинцю, цинку, міді, первинного алюмінію


Вопрос № 3
Укажіть промислові центри України, в яких комбінуються виробництво чорних металів і важке машинобудування:
   Харків
   Кривий Ріг
   Краматорськ
   Суми
   Донецьк

Вопрос № 4
Що зумовило формування найбільшого в Україні Придніпровського району чорної металургії?
   концентрація в Придніпров'ї заводів важкого машинобудування
   освоєння родовищ залізної руди Криворізького басейну
   відкриття родовищ коксівного вугілля на правому березі Дніпра
   розробка Нікопольського марганцеворудного басейну
   розташування науково-дослідних і конструкторських установ

Вопрос № 5
Однією з тенденцій розвитку чорної металургії є зростання частки групи країн, що розвиваються, у світовому виробництві чавуну та сталі. Які особливості цих країн зумовили такі зміни в розташуванні металургійного виробництва
   ліберальне природоохоронне законодавство
   надлишкові потужності в електроенергетиці
   транзитне географічне положення їхньої території
   великі запаси руд чорних металів
   зростання попиту на метал на внутрішньому ринку

Вопрос № 6
Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг» - лідер гірничо-металургійного комплексу України, підприємство з повним металургійним циклом, яке включає видобування сировини, коксохімічне та металургійне виробництво, експорт чавуну, сталі й прокату. Які чинники визначають ефективну діяльність цієї компанії в Україні?
   високий рівень екологічної безпеки в місті
   наявність потужного джерела дешевої електроенергії (ГЕС)
   комбінування виробництв
   залізничне сполучення з портами і країнами Європи
   власний видобуток залізної руди

Вопрос № 7


Проаналізуйте склад груп 10 країн-лідерів за обсягом виплавлення первинного алюмінію (млн т) у 1970 і в 2014 роках. Зробіть висновки щодо основних тенденцій розвитку виробництва алюмінію в цих країнах.
   частка Китаю у світовому виробництві зросла з 1 % до 47 %
   усі високорозвинені країни зберегли лідерство у світовому виробництві
   серед країн-лідерів з'явилися нафтовидобувні країни Перської затоки з дешевими енергоресурсами
   із шести країн «Великої сімки» у групі лідерів залишилося дві
   США наростили виробництво й витіснили з ринку Канаду

Вопрос № 8
Транснаціональна компанія, що володіє підприємствами алюмінієвої промисловості, впровадила стадійну спеціалізацію виробництва. Установіть послідовність цих виробництв за стадіями технологічного процесу:
 1  1
 2  2
 3  3
 4  4
 A  виробництво алюмінієвих сплавів в Уссурійську (Росія)
 B  виплавка алюмінію в Братську (Росія)
 C  видобування бокситів у Фріа (Гвінея)
 D  виробництво глинозему в Миколаєві (Україна)


Вопрос № 9
Установіть послідовність стадій металургійного виробничого процесу, починаючи від початкової:
 1  1
 2  2
 3  3
 4  4
 A  виготовлення прокату
 B  збагачення руди
 C  виплавлення сталі
 D  виплавлення чавуну


Вопрос № 10


Освоєння природних ресурсів умовного регіону (див. картосхему) ітиме шляхом формування району чорної металургії з основними центрами М та N. Які проекти розвитку виробництва та виробничої інфраструктури необхідно реалізувати в цьому районі одночасно з будівництвом металургійних комбінатів?
   прокласти нафтопроводи до всіх міст району
   сполучити залізницею місто Y з містами М та N
   збудувати теплову електростанцію біля міста Х
   перемістити виробництва харчових продуктів у менші міста
   збільшити потужність гірничозбагачувальної фабрики у місті Y

Вопрос № 11


Проаналізуйте наведену в таблиці інформацію щодо обсягів виробництва сталі (млн т) у світі та в десяти країнах, які були лідерами в цій галузі в 2008 р. і 2018 р. Визначте основні тенденції розвитку сталеплавильної промисловості за період 2008–2018 рр.
   Китай зберіг лідерство на світовому ринку сталі
   рейтинг країн у групі лідерів збігається з рейтингом країн за обсягом ВВП
   високорозвинені країни групи лідерів зменшили обсяги виробництва сталі
   Україна збільшила виробництво сталі й підвищила свій рейтинг у групі лідерів
   концентрація виробництва сталі в країнах групи лідерів збільшилася

Вопрос № 12
Укажіть основні тенденції розвитку та розміщення виробництва сталі у світі у ХХІ столітті.
   збільшення частки металу, виплавленого із вторинної сировини (металобрухту)
   збільшення концентрації виробництва сталі в районах видобування кам'яного вугілля
   посилення ролі транспортного й споживчого чинників у розміщенні виробництва сталі
   лідерство Китаю на світовому ринку сталі
   переміщення виробництва сталі в країни з найменш розвиненою економікою


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту