VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

клонировать тест

Тема теста: Сільське господарство України
Описание:
Использовано: 4 раз


Вопрос № 1
Виберіть три головні райони виноградарства України
   Крим
   Полісся
   Придніпров'я
   Закарпаття
   Причорномор'я

Вопрос № 2
Меліорація - це...
   Система заходів, спрямованих на підвищення родючості ґрунтів
   Система заходів, спрямованих на відновлення ґрунтів
   Інтенсивний розвиток сільського господарства
   Розширення площ орних земель

Вопрос № 3
Оберіть райони буряківництва в Україні:
   Крим
   Полісся
   Лісостепова зона
   Степова зона

Вопрос № 4
Найбільшу розораність земель в Україні (60-80%) має природно-територіальний комплекс:
   Полісся
   Лісостепу
   Степу
   Українських Карпат
   Кримських гір

Вопрос № 5
Основний район рисосіяння в Україні
   Полісся
   Лісостеп
   Гірський Крим
   Причорномор'я

Вопрос № 6
До якої групи культур належать огірки
   Бульбоплодові
   Овочеві
   Зернові
   Технічні
   Кормові

Вопрос № 7
У якій частині України найбільшу частку орних земель займають посіви озимої пшениці (понад 35%)
   У центральній
   У північній
   У південній
   У східній
   У західній

Вопрос № 8
Виберіть три головні галузі тваринництва
   Скотарство
   Бджільництво
   Птахівництво
   Свинарство
   Вівчарство

Вопрос № 9
Провідний напрямок скотарства Полісся
   М'ясний
   Молочний і молочно-м'ясний
   М'ясо-молочний і м'ясний
   М'ясо-молочний і молочно-м'ясний

Вопрос № 10
Розвиток птахівництва у приміських зонах пояснюється
   Значною кормовою базою
   Наявністю великих переробних підприємств
   Складністю транспортування продукції цієї галузі на великі відстані
   Наявністю достатньої кількості трудових ресурсів

Вопрос № 11
М'ясне скотарство, яке орієнтується на грубі корми, найбільше розвинене
   У Поліссі
   У лісостепу
   У степу
   У приміських зонах

Вопрос № 12
Виберіть основну тенденцію змін у тваринництві наприкінці ХХ - на початку ХХІ століття
   Значне збільшення поголів'я сільськогосподарських тварин
   Значне скорочення поголів'я сільськогосподарських тварин
   Прискорення темпів інтенсифікації виробництва
   Розширення галузевої структури тваринництва


Если Вы учитель, то Вы можете запустить этот тест на компьютерах и телефонах своих учеников. Ваши ученики проходят наш интерактивный тест, а мы Вам предоставляем всю информацию по тесту (ФИО ученика, баллы, оценка, время) и всё это бесплатно
Запустить тест       подробнее о сайте
help Помощь по сайту